Pro­jekt­le­der/Drifts­chef

Test af naceller og drivtogskomponenter til vindmøller

Lindø Offshore Renewables Center (LORC) arbejder med test og validering af vindmølleteknologi, som skal bidrage til at gøre vedvarende energi bæredygtigt offshore.

Kerneforretningen er koncentreret omkring et af de mest avancerede testcentre i verden med to testanlæg, som bruges af de førende producenter af vindmøller og drivtogskomponenter til vindmøller.

I øjeblikket opfører LORC et tredje testanlæg, der bliver verdens mest kraftfulde.

Til at lede færdiggørelsen og idriftsættelsen af det nye testanlæg, søger LORC en Projektleder/Driftschef.

Jobbet

Med reference til LORC’s administrerende direktør får du en vigtig opgave som ansvarlig for færdiggørelsen og idriftsættelsen af det nye testanlæg.

Du vil i den proces arbejde tæt sammen med hovedentreprenøren, forsyningsselskaber og Lindø Port of Odense, samt driftscheferne på de eksisterende testanlæg.

Dine opgaver omfatter bla.:

  • Planlægning af tests
  • Risikoanalyse
  • Dokumentation og rapportering
  • Vedligehold
  • Sikkerhed
  • Ledelse af driftspersonale
  • Kundedialog og -besøg

Der må forventes ca. 10 rejsedage årligt.

Personen

Du har et stærkt teoretisk og fagligt fundament fra en ingeniøruddannelse og solid viden inden for mekanik og styrkelære.

Du har erfaring med test og udvikling – gerne fra vindmølleindustrien.

Du har erfaring med konstruktion af maskiner og større anlæg. Du er en erfaren projektleder, og du har gode færdigheder inden for ressourcestyring og økonomi.

Du brænder for teknik og har en høj faglig stolthed. Du er nysgerrig og holder dig orienteret om udviklingen inden for dit felt.

Som person er du selvmotiverende og initiativrig, og du trives i en travl dagligdag med udfordrende opgaver.

Du arbejder struktureret, vedholdende og effektivt. Du er proaktiv og har styr på eget ansvarsområde.

Du er robust, hviler godt i dig selv og har gode kommunikative evner. Dine skriftlige færdigheder og evnen til at sammenfatte resultater i struktureret form er god, og du mestrer teknisk formidling på engelsk.

Dine muligheder

Du kommer til at arbejde i en virksomhed med en mission. Alle LORC’s medarbejdere brænder for at gøre vedvarende energi bæredygtigt offshore.

LORC har et inspirerende fagligt miljø med højt specialiserede, dedikerede og professionelle medarbejdere.

Du kommer til at samarbejde med nogle af de væsentligste aktører i vindmølleindustrien og herigennem arbejde med de nyeste teknologier til fremtidens vindkraftanlæg.

Du tilbydes gode og fleksible ansættelsesforhold og en lønpakke, der modsvarer din baggrund, erfaring og kompetencer.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV fremsendes pr. mail mrk. ”Projektleder/Driftschef” til adressen lorc@lorc.dk senest d. 4. maj 2020.

Ansøgninger vil blive behandlet i løbet af maj måned.

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende Persondataforordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 70 230 430 eller LORC´s administrerende direktør på 23 303 383.

Tiltrædelse

1. august 2020.


Om LORC

LORC er en erhvervsdrivende fond stiftet af nogle af de største aktører inden for vedvarende energi.

LORC har hjemme i industriparken ”Lindø Port of Odense” ved Munkebo.

LORC beskæftiger i dag 15 medarbejdere.

LORC's formål er at fremme udbredelsen af vindkraftteknologi.

LORC fokuserer på test og validering af teknologi til vindindustrien.

LORC driver et nacelle testcenter med tre forskellige testfaciliteter.

Derudover driver LORC i samarbejde med FORCE Technology, et komponent og struktur testcenter på Lindø.

LORC ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra nogle af branchens førende virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kunderne udgøres af de førende virksomheder inden for udvikling og produktion af vindmølle naceller og drivtogskomponenter.

Læs mere på www.lorc.dk.

Gem job

Lindoe Offshore Renewables Center
Publiceret: 29. april 2020

Arbejdssted

Munkebo