Daglig leder til Dron­ning­gård børnehus i Rudersdal Kommune (Genopslag)

 

Ambitiøs daglig leder med fokus på pædagogik og personale

Dr. Gård Børnehus er et 0-5 års børnehus under område Holte med op til 100 børn.

Børnene er aktuelt fordelt på tre 0 til 2 års grupper og tre 3 til 5 års grupper.

Der er ansat ca. 20 pædagogiske medarbejdere.

Dr. Gård Børnehus er beliggende på Rønnebærvej 37, 2840 Holte, fem minutter fra Holte Station.

I Dronninggård Børnehus arbejder vi med den nye styrkede læreplan med fokus på barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi er særligt optaget af at skabe læringsmiljøer, der understøtter de enkelt børns udvikling både i indretning og gennem positionering af de voksne. Vi har fokus på nærvær og fordybelse i samværet mellem børn og voksne og vores mål er, at det er processen i samspillet mellem børn – børn og voksne - børn der er den bærende del i aktiviteterne, der forgår hver dag. Det være sig hvad enten det er rutiner i det daglige, aktiviteter eller børnenes leg.

Vi vægter børnefællesskaber højt og har den tilgang, at alle børn kan bidrage til fællesskabet, med de ressourcer de hver især kommer med. Alle ansatte arbejder hver dag på at skabe et børnemiljø, hvor alle børn og voksne kan indgå i et forpligtende fællesskab.

Vores mål er, at vi gennem vores pædagogiske virke er med til at styrke det enkelte barns udvikling, således at barnet udvikler sig til en demokratisk samfundsborger med forståelse for det samfund, vi lever i.

Om jobbet:

Som daglig leder skal du stå for lokal oversættelse af nye udviklingsinitiativer, uddannelsesinitiativer og en åben kultur, der giver plads til andres blik på egen praksis.

I arbejdet med den styrkede læreplan har du fokus på lovgivningens pædagogiske grundlag, udvikling af pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen, samt de nationale læreplansmål.

Du understøtter vores arbejde med aktionslæring, vores faglighed og vores udviklingsorienterede fokus på den pædagogiske praksis, som du kan se ud af vores seneste aktionslæringsbeskrivelse.

Dronninggård indgår i en områdeinstitution med ni andre børnehuse, der alle ligger i naturskønne områder. I området har vi både tilknyttet vores egen natur- og scienceekspert og et kultur- og naturhus, som giver os muligheden for at skabe ekstraordinære oplevelser for børnene.

Vi tilbyder:

Som daglig leder i Dronninggård får du plads ved bordet i områdeinstitutionens ledelsesteam, der består af ti daglige ledere og områdelederen. I ledelsesteamet vil du sammen med dine dygtige kollegaer have fokus på udviklingen af høj pædagogisk kvalitet.

Den daglige ledelse i børnehuset består af et team, dagligleder, en afdelingsleder og en teamleder. Afdelingslederen har børnetimer i vuggestuen og teamlederen har børnetimer i børnehaven.

Rudersdal Kommune har høje ambitioner på børnenes vegne og tilbyder gode rammer for faglige miljøer.

I stillingen som daglig leder er der gode efteruddannelsesmuligheder, en god og tæt sparring med nærmeste leder samt plads til og mulighed for at videreudvikle egne ledelseskompetencer.

Vi søger en daglig leder, som:

 • er optaget af progression i pædagogikken
 • er fagligt velfunderet og har gennemslagskraft
 • er skriftligt og mundtligt velformuleret
 • kan guide, inspirere, samle og videreudvikle et interesseret og engageret personale
 • er god til at lytte og anerkende den enkelte
 • er handlingsorienteret og kan lide at udvikle
 • kan lide at arbejde med de administrative opgaver, som ledelse kalder på
 • er nærværende og retningsgivende

I Dronninggård er der fokus på:

 • at børn, forældre og personale trives
 • at udvikle læringsmiljø hele dagen
 • at udvikle fælleskab og at fastholde den pædagogiske profil

Du er velkommen til at kontakte områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk for at høre nærmere om stillingen, og/eller ringe til Dronninggårds afdelingsleder Anne Mette Olesen 46113610 for at aftale et besøg i børnehuset.

Du kan finde oplysninger om områdeinstitution Holte og Dronninggård på www.rudersdal.dk

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2020.

Løn og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst og mulighederne i decentral løn.

Ansøgning skal uploades vis Rudersdals hjemmeside bilagt kopi af eksamensbevis, CV og øvrige relevante bilag, senest tirsdag d. den 2. juni 2020.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt løbende.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Anne Mette Olesen
Afdelingsleder
ameo@rudersdal.dk
Tlf.: 46113610

Vibeke Kiær Sønderbæk
Områdeleder
vks@rudersdal.dk
Tlf.: 72684318

Ansøgningsfrist:
2. juni 2020


Rudersdal Kommune ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder – tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav. Vi har en ambition om at være landets bedste bo-kommune. Vi vil møde kommunens borgere dér, hvor de er, og vi vil gerne finde nye veje sammen.

Gem job

Rudersdal Kommune
Publiceret: 13. maj 2020

Arbejdssted

Holte