Af­de­lings­skole­le­der til afdeling Indre Ringvej - Kirsti­neb­jergsko­len

 

Da vores afdelingsskoleleder for afdeling Indre Ringvej går på efterløn, søger vi en energisk, udviklingsorienteret og driftsstærk afdelingsskoleleder.
En afdelingsskoleleder, som sammen med skolens medarbejdere og øvrige ledelsesteam vil arbejde med udvikling og sikker drift af afdeling Indre Ringvej.
Vi søger dig, som ser det som en spændende udfordring at sikre gode læringsmiljøer, stærk faglighed og god trivsel for elevgruppen 0. - 6. klasse.


Som afdelingsskoleleder har du ansvar for elevernes læring og trivsel samt ansvar for den faglige udvikling af medarbejderne på afdelingen. Du vil sammen med det lokale ledelsesteam sikre den daglige drift samt udvikle skoletilbuddet for børn og unge i primært 0. - 6. klasse.

På Kirstinebjergskolen er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Derfor er det også vigtigt for os, at vi ser hele børnenes dag som vores opgave, og sikrer sammenhænge og godt samarbejde på tværs af overgange og faggrænser for at skabe de bedste læringsbetingelser og gode oplevelser for børnene.

Du vil have fast base på afdeling Indre Ringvej, hvor du sammen med den pædagogiske fritids- og afdelingsleder fra 0. - 3. klasse samt afdelingslederen for ressourcecenteret har ansvaret for afdelingen.

På Kirstinebjergskolen er vi i gang med at implementere vores nye DNA – Fordi sammen kan vi mere. Vi arbejder derudover med to udviklingspunkter i form af fagteam på tværs af alle afdelinger, feedback og motivation.

Vi søger en afdelingsskoleleder, der

 • har en relevant videregående uddannelse inden for pædagogik samt ledererfaring i skole regi.
 • er en teamplayer og ønsker i samarbejde med ledelsesteamet at understøtte skolens kerneopgave
 • arbejder systematisk, struktureret og målrettet
 • kan samarbejde med forskellige medarbejdergrupper
 • har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • har ambitioner for skolens fortsatte udvikling
 • har blik for elevernes udvikling, læring og trivsel
 • kan skabe medarbejdertrivsel og udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • Ledelse af afdeling Indre Ringvej med tilhørende personaleledelse
 • Ledelse af udviklingsprojekter sammen med ledelsesteamet i Kirstinebjergskolen
 • Planlægning og ledelse af den daglige drift på skolen – herunder skoleårets planlægning og drift
 • Planlægning og registrering af lærerpersonalets arbejdstid
 • Afdelingens budget i samarbejde med administrativ leder
 • Særlige funktionsområder udvalgt efter dine forudsætninger
 • Afdelingsleder mellem 4. - 6. klassetrin
 • Sætte retning for skolens udvikling

Hvad kan vi tilbyde dig

 • God sparring omkring opgaven
 • Netværk med øvrige ledere på Fredericias skoler
 • Medlem af skolens ledelsesteam med 12 medlemmer – afdelingsskoleledere, afdelingsledere og pædagogiske fritids- og afdelingsledere
 • God introduktion og mentorordning
 • Udviklingsorienteret arbejdsmiljø.

Om skolen

Kirstinebjergskolen er en skole i udvikling og er Fredericias største folkeskole med ca. 1500 elever og 175 medarbejdere. Skolen består af tre basisafdelinger med elever fra 0. til 6. klasse samt en udskolingsafdeling med elever fra 7. til 9. klasse fordelt på fire matrikler. Skoledistriktet går fra centrum med byliv og havn til Trelde med skov og natur.

Vi har stort fokus på elevernes læring og trivsel og arbejder med udvikling af det professionelle teamsamarbejde. Som arbejdsplads er vi kendetegnet ved, at vi er sammen om at skabe den bedste folkeskole, og vægter trivslen højt, både for elever og medarbejdere.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst.

Fredericia Kommune indhenter børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. august 2020.

Du opfordres til et besøg eller telefonisk samtale.
Kontakt Børne- og Unge chef Magnus te Pas, 2088 3468 eller pædagogisk fritids- og afdelingsleder Christina Rønne Christensen 4110 3928.

Har du spørgsmål omkring stillingen som afdelingsskoleleder på Kirstinebjergskolen, er du velkommen til at kontakte afdelingsskoleleder Tina Möglich, 2073 5843.

Send din ansøgning online

Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du opfordres til at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis samt relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at afholde 1. samtale 2. juni 2020 fra kl. 14.00 og 2. samtale 10. juni 2020 fra kl.14.00. Kandidater vil blive kontaktet pr. telefon og mail.

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal forvente eventuelt at gennemgå en personprofil og evt. løse en case.

Ansættelsesudvalg

Cindy Krogh Omholt - TR BUPL
Povl Wichmann Nielsen - TR DLF
Christina Rønne Christensen - Pædagogisk fritids- og afdelingsleder
Tina Möglich - Afdelingsskoleleder
Anders Gahner Krogsgaard - Administrativ leder
Jens Baj Madsen - Konstitueret distriktsskoleleder
Magnus te Pas - Børne- og Unge chef
Stephan Raahede - Skolebestyrelsesmedlem

Ansøgningsfrist: 26. maj 2020.

Gem job

Fredericia Kommune
Publiceret: 14. maj 2020

Arbejdssted

Fredericia