Øko­no­mi­chef

 

Til hovedkontoret i Nørre Snede søger Danske Stenhuggerier A/S en økonomichef, der med reference til direktøren skal stå i spidsen for koncernens økonomifunktion og som en del af ledergruppen tage ansvaret for at udvikle virksomheden og fortsætte væksten i ind- og udland.

Jobbet indebærer direkte personaleansvar for fem kompetente og dedikerede kolleger, der skal ledes med en delegerende, påskønnende og inddragende lederstil. Den rette kandidat er analytisk stærk og forretningsorienteret og formår løbende at vedligeholde og optimere arbejdsgange og rapportering.

Ansvarsområder og primære opgaver

Økonomichefen har ansvaret for, at alle de naturligt forekommende opgaver i økonomifunktionen udføres rettidigt og optimalt. Selvom økonomichefen ikke er udførende på en specifik opgave, forventes en tilstrækkelig indsigt til at kunne være sparringspartner for kollegerne og springe til med hands on-assistance, når dette er påkrævet. Blandt de væsentlige opgaver kan følgende fremhæves:

  • Månedsrapportering på selskabs- og koncernniveau
  • Udarbejdelse af årsregnskaber
  • Budgetlægning
  • Udarbejdelse af investeringskalkuler
  • Likviditetsstyring
  • Løbende kontakt til bank, revisor, pensions- og forsikringsselskaber
  • Løbende kontakt til SKAT, myndigheder i øvrigt samt Danmarks Statistik
  • Deltagelse i NAV implementering og løbende optimering af ERP og IT i almindelighed
  • Økonomisk sparringspartner for hele virksomheden
  • Ad hoc-opgaver for bestyrelse og ledergruppe

Faglige og personlige kompetencer

Flere års erfaring fra en lignende stilling og/eller en baggrund som revisor er det naturlige grundlag for at bestride jobbet. Den erhvervsmæssige erfaring er understøttet af en relevant uddannelse på cand.merc. eller HD-niveau. Et indgående kendskab til personalejura samt flair for IT vil sammen med gode sproglige kundskaber være et betydeligt plus.

Økonomichefen skal være en udadvendt og positiv teamplayer, der naturligt påtager sig rollen som anfører. En proaktiv og selvkørende arbejdsstil understøttet af en høj stresstærskel, struktur og grundighed er en selvfølge. Den ideelle kandidat er en god kommunikator såvel mundtligt som skriftligt og besidder evnen til at være løsningsorienteret uden at være konfliktsky.

Ansøgning

Lyder ovenstående som noget for dig, er du mere end velkommen til hurtigst muligt at sende en ansøgning til bestyrelsesmedlem Carsten Sjørvad, der også kan kontaktes for yderligere info om jobbet på tlf. 6155 0474.

Du skal anvende ansøgningsknappen under annoncen for at ansøge.

Indkomne ansøgninger vurderes i takt med at de modtages, og der vil løbende blive afholdt samtaler indtil den rette kandidat er fundet.

Danske Stenhuggerier A/S er med 68 butikker Danmarks førende leverandør af gravsten. Koncernen er i kraftig vækst og har igennem en række strategiske opkøb og fusioner i Danmark, Norge og Tyskland konsolideret sig som Nordens største leverandør af gravstensløsninger.

Danske Stenhuggerier A/S, Malervej 1, 8766 Nørre Snede. www.danske-stenhuggerier.dk.

 

Gem job

Danske Stenhuggerier A/S
Publiceret: 15. maj 2020

Arbejdssted

Nørrre Snede