Økonomi- & Ad­mi­ni­stra­tions­chef

 

Kontinuerlig modernisering af en velfungerende økonomifunktion

Med reference til direktøren vil du som Økonomi- & Administrationschef have det overordnede ansvar for alle økonomi- og regnskabsrelaterede opgaver i forbindelse med aktiviteterne i Hempel Fonden og Hempel Invest A/S. Det indebærer opgaver som regnskabsaflæggelse, udarbejdelse af årsrapport og koncernregnskab, løbende optimering af driftsøkonomi og forretningsgange, løbende økonomi- og likviditetsstyring, processtyring af juridiske og skattemæssige spørgsmål samt GDPR, kontakter til banker og revisorer mm.  På nuværende tidspunkt er bogholderifunktionen samt konsolidering og opstilling af koncernregnskaber outsourcet Det er planen, at koncernregnskabsfunktionen i løbet af 2. halvår 2020 in sources således, at arbejdet med konsolidering og regnskabsopstilling af samtlige af Hempel Fondens datterselskaber fremover bliver varetaget af denne nyetablerede regnskabsfunktion.  Den nye Økonomi- & Administrationschef skal være med til at sikre, at dette gennemføres på en optimal og sikker måde med afklaring af de rigtige opgavemæssige snitflader.

Stillingen omfatter også den overordnede proces med due dilligence af nye samarbejdspartnere og controlling af større donationer tillige med den overordnede processtyring af vedligehold af og drift af ejendomme samt IT-systemer. Herudover også support samt administrativ og regnskabsmæssig assistance til et par mindre datterselskaber og søster-fonde.

Den overordnede målsætning for stillingen er at udvikle en velfungerende økonomi- og regnskabsfunktion, hvor alle processer og aktiviteter fortsat er i compliance. Derudover forventes det, at personen bliver en værdifuld sparringspartner for hele sekretariatet i alle økonomiske anliggender. Det forventes, at der skal ansættes en yderligere ressource, som skal bistå den nye Økonomi- & Administrationschef i det daglige.

Proaktiv og udviklingsorienteret praktiker

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse svarende til en HD eller kandidatniveau kombineret med en solid erfaring fra en regnskabs- og økonomifunktion, hvor du har arbejdet med alle aspekter af regnskab og økonomistyring.

Det er afgørende, at du er struktureret og kan tage ansvar, samt at du både er udviklings- og løsningsorienteret. Herudover kan du eksekvere og agere proaktivt, og du har en god og solid erfaring med brugen af økonomistyringssystemer. Desuden taler du og skriver dansk og engelsk flydende.

Vær’ med til at sætte dit aftryk

Dette er en rolle, hvor du driver en økonomifunktion og du vil dagligt arbejde på tværs af alle aspekter af økonomifunktionen. Opgaverne spænder vidt, og indeholder alt fra strategi over procesetablering til de mere operationelle og hands-on opgaver.

Interesseret?

Ansættelsen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Joan Hemmingsen på +45 70 20 12 75. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt via "Søg jobbet her" og vedhæft dit CV, helst som en pdf-fil. Du skal være opmærksom på, at vi returnerer svar til den e-mailadresse, du har indtastet.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2020
Arbejdssted: Amaliegade i København, Danmark
Reference: 2005.135
Virksomhed: Hempel Fonden og Hempel Invest A/S

Gem job

Hempel A/S
Publiceret: 15. maj 2020

Arbejdssted

København K