Drifts­le­der/renhold, skilte og vejin­ven­tar

En af vores meget dygtige driftsledere er blevet hentet til en anden stilling. Derfor søger vi en ny driftsleder til renhold, skilte og vejinventar.

Nordsjællands Park og Vej er et tværkommunalt fællesskab på Park- og vejområdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. Nordsjællands Park og Vej varetager vedligeholdelse, renhold, drift og anlæg af kommunernes veje, fortove og grønne arealer samt grøn drift på kommunernes institutioner og idrætsanlæg. Nordsjællands Park- og Vej har ca. 135 ansatte. Nordsjællands Park og Vej er det eneste kommunale fællesskab på området, og vi er i konstant udvikling.

Du kan have mange forskellige faglige indgangsvinkler til stillingen.

Vi forventer at du har:

 • Vilje og evne til at lede og gerne nogle år års erfaring som leder fra lignende arbejdsplads.
 • En inddragende ledelsesstil med fokus på tillid og uddelegering.
 • Økonomisk forståelse og brugererfaring med økonomistyringsprogrammer fx Navision.
 • Borgere, brugere og medarbejdere i fokus.
 • Helhedsorienteret tilgang til opgaver på tværs af organisationen.
 • Erfaring med opgavestyringsprogrammer fx Synchronicer.
 • Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.

Dine opgaver er

 • Faglig ledelse og personaleledelse af ca. 20 medarbejdere.
 • Budgetlægning og økonomistyring på eget område.
 • Overordnet ledelse af Helsingør Kommunes nyttejobprojekt med ca. 16 aktiverede borgere.
 • Renholdelsesopgaver på veje, stier og pladser.
 • Skilteopgaver på veje.
 • Opgaver med vej- og parkinventar samt badebroer, herunder kontakt med leverandører.
 • Opgaver med større arrangementer på veje fx Ironman og cykelløb.
 • Ressourcestyring og arbejdsplanlægning.
 • Tilsyn med egne medarbejdere og eksterne leverandører.
 • Deltagelse i holddrift på vintertjenesten som ansvarlig for udkald. Erfaring med Vinterman og VejVejr en fordel.

Vi tilbyder:

 • Et alsidigt, selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer
 • Store muligheder for at påvirke organisationens udvikling
 • En uformel omgangstone og engagerede kollegaer og medarbejdere, som er klar til at hjælpe dig til rette
 • Et stærkt fagligt miljø.

Løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Direktør Niels Christian Koefoed 6188 4101 eller Vibeke Vedel 6188 4103.

Ansøgningsfrist er mandag den 3. august kl. kl. 09:00. Ansøgning og CV sendes til nspv@nspv.dk.

Samtaler vil blive afholdt i uge 33 og 34.

Tiltrædelse 1. oktober 2020.

Gem job

Nordsjællands Park og Vej I/S
Publiceret: 3. juli 2020

Arbejdssted

Kvistgård