Af­de­lings­le­der til Ud­dan­nel­se København

Vil du være afdelingsleder for den afdeling i Uddannelse København, som rådgiver praktikenheder om faglig sammenhæng, kvalitet, vejledning i og organisering af praktikuddannelse på EUD- og MVU-uddannelserne.

Uddannelse København har en helt central rolle i kommunens ambitioner om at skabe gode og attraktive praktikpladser for elever og studerende. Der er årligt ca. 1400 elever på 10 forskellige uddannelser og ca. 4.000 studerende på otte forskellige studier i praktik i kommunen. Til at vise retningen for vores arbejde har vi en Strategi for Grunduddannelse i Københavns Kommune.

Der er derfor et naturligt krav om, at Uddannelse København arbejder med strategiske mål.

Lidt om det vi tilbyder
Trives du med at kombinere drift, udvikling og tilpasning af løsninger i et dedikeret samarbejde med relevante samarbejdspartnere samt ledere og medarbejdere i Uddannelse København? Giver det dig energi at arbejde med implementering af organisationsforandringer, og interesserer det dig at arbejde for at nå fælles strategiske mål samt at løse opgaver på tværs af opgaveområder, så er her en enestående mulighed.

Vi har et fagligt stærkt miljø i Uddannelse København, som understøtter strategi, udvikling, styring og drift på grunduddannelsesområdet i Københavns Kommune. Tilsammen er vi 55 medarbejdere og ledere.

Du bliver en del af en dynamisk, samarbejdende og erfaren ledergruppe, der med denne stilling tæller tre afdelingsledere med reference til Chefen for Uddannelse København. 

Vores strategiske mål understøtter, at der ansættes og uddannes elever og studerende svarende til kommunens arbejdskraftbehov, at vi tilbyder kvalitet i praktikuddannelsen, samt at elever og studerende bliver så dygtige, at Københavns Kommune vil ansætte dem.

Vores nye afdelingsleder bliver leder for afdelingen "Læring og Vejledning", hvis primære målgrupper er ledere, uddannelsesansvarlige og praktikvejledere på enhederne i Københavns Kommune samt administrative ledere på centralforvaltningsniveau. Eksternt samarbejdes der med Københavns Professionshøjskole, relevante erhvervsuddannelsesinstitutioner og Region Hovedstaden. Afdelingen arbejder især med rådgivning, vejledning og udvikling.

 Afdelingen består af 10 erfarne medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Særlige opgaver og udfordringer, som den kommende afdelingsleder skal finde gode løsninger på i samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere, er at:

  • styrke sammenhæng og kvalitet i uddannelserne på tværs af praktikenheder og på tværs af teori og praksis
  • implementere indsatser, som bidrager til at styrke vejledernes kompetencer på praktikenhederne
  • videreudvikle og implementere overordnede strukturelle løsninger inden for uddannelsesplanlægning og metoder til læring samt styrke evaluering
  • øge samarbejde med praktiksteder og kliniksteder i alle forvaltninger og relevante uddannelsesinstitutioner
  • øge dialog med ledere om løsninger ift. de organisatoriske barrierer, der har betydning for, hvordan uddannelsesopgaven bliver løst
  • etablere en indsats, som understøtter kommunens mål om, at nyuddannede overgår til ansættelse i Københavns Kommune efter endt uddannelse

Det betyder
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det centrale. Det er derimod din erfaring som leder i en større offentlig organisation – gerne en kommune, og dine relationelle kompetencer er helt centrale for stillingen.

Vi forventer derfor, at du er dygtig til at skabe fælles retning, kan inspirere andre og være en tydelig kommunikator, der formulerer og viser strategien. Som leder baserer du dit virke på tillid, troværdighed, empati, og så skal du være god til at lytte.

Derudover skal du have viden og erfaring med læring og kompetenceudvikling indenfor grunduddannelsesområdet i en organisatorisk kontekst, samt erfaring med økonomistyring, projekt- og processtyring.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse 1. december 2020. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Vi har røgfri arbejdstid. Uddannelse Københavns ligger på Helsingborggade, København Ø.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte chef for Uddannelse København Helle Stang Traasdahl på 5153 9593.

Søg via nedenstående link senest fredag den 25. september 2020
Der vil blive gennemført to samtalerunder, og der vil indgå test i forbindelsen med ansættelsesprocessen. Første samtalerunde gennemføres i uge 41, test i uge 41 og 2. samtalerunde i uge 43.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, sosu-assistent eller sosu-hjælper, har du derudover fra 1. september 2020 ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om os på vores-hverdag.dk

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 11. september 2020

Arbejdssted