Af­de­lings­le­der til botilbud for voksne i et spændende miljø

Vi leder efter en afdelingsleder til 2 velfunderede botilbud i et spændende og dynamisk arbejdsmiljø. Du kan forvente masser af udfordringer, medindflydelse og en hverdag hvor der er plads til masser af nye oplevelser sammen med vores beboere. Det inkluderer gerne hvis du selv har nogle passioner du gerne vil dele ud af. Løn sættes og forhandles alt efter relevant uddannelse og erfaring.

De to botilbud ligger på et stort sted, hvor der også ligger et yderligere botilbud, en Dagskole samt DNS (Det nødvendige seminarium). Miljøet er internationalt, fuld af ildsjæle og altid i udvikling.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder dig et spændende og afvekslende arbejde, hvor du bliver en del af et godt team af medarbejdere og ledelse, som brænder for arbejdet og for at gøre en forskel for vores beboere hver eneste dag. Du kommer til at have den daglige ledelse af 25 ansatte, og 15 beboere fordelt på de to botilbud.

Vi mener, at det skal være sjovt at gå på arbejde, så vi har humør og entusiasme med som en selvfølgelighed. Vi giver rum og plads til at implementere vores værdigrundlag på botilbuddene, som blandt andet rummer 'Kærlighed og krav' og 'Vi giver aldrig op'.

Vores beboere byder dig velkommen:

Vores beboere kommer fra mange af landets kommuner. Beboerne under § 107 og § 108 er i alderen 18 - 55 år. Vi har beboere med flere forskellige diagnoser der skaber både fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Vi har stor mangfoldighed, både i alder og baggrund. Beboerne vil give dig store udfordringer og vil også give dig grå hår i hovedet. Beboerne søger mennesker, der vil dem noget, og som tilbyder menneskelige relationer.

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • At igangsætte og sikre den kvalitative og pædagogiske udvikling af botilbuddet i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og elever.
 • At være synlig og handlekraftig i en omskiftelig hverdag.
 • At være sparringspartner og tovholder.
 • At være tovholder for to daglige personalemøder, samt planlægge et ugentligt personalemøde af længere varighed.
 • At udarbejde en bemandingsplan, hvor pludselige ændringer kan rykke det hele, og derefter have et talent og et overblik til at samle bemandingsplanen igen.
 • At dokumentere og motivere det øvrige personale til at dokumentere på daglig basis.

Vi søger:

Vi søger en afdelingsleder, der ikke er bange for at lave fejl, men som viser initiativ og engagement. Vi har brug for en afdelingsleder, der godt ved, at respekt får man ved at være rollemodel og som gerne vil stå i spidsen. Som afdelingsleder er du ikke blot den teoretiske vejleder, men du er også med til de praktiske opgaver sammen med beboerne. Vi søger en afdelingsleder, som har 'det store overblik' iht. både udarbejdelse af bemandingsplan, samt at kunne ændre denne ved behov. Det handler kort sagt om at finde muligheder i planen og de lagte programpunkter, samt at tage ejerskab af planen.

Hvem er du:

 • Du har ledelseserfaring.
 • Du har erfaring med vores målgruppe.
 • Du kan udvikle, formidle og implementere botilbuddets værdier, mål og visioner.
 • Du har et positivt og åbent livssyn.
 • Du er loyal og fleksibel.
 • Du kan bygge samarbejdet på tillid, respekt og dialog.
 • Du er ikke bange for at tage fat, og arbejde på lige fod med pædagogerne ved behov.
 • Du forstår stedets kultur og værdigrundlag, og vil repræsentere det.

Mere om vores spændende miljø:

Pædagoger og lærerstuderende fra lærerseminariet arbejder sammen i et spændende pædagogisk miljø. I vores sociale landsby er vi sammen om at drive stedet: Vores beboere har mulighed for at være med til at lave maden, kan dyrke sport i sportshallen, kan være med til at slå græs, dyrke vores egne grøntsager, flyve i varmluftballon og meget andet.

Vil du vide mere:

Arbejdet inkluderer noget aften- og weekendarbejde. Som udgangspunkt maks. 1 weekend om måneden, og enkelte aftener.

Læs mere på www.botilbuddet-dns.dk og www.tvind.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, så kan du rette henvendelse til socialrådgiver, Gitte Roslund på +45 29114853 eller
socialraadgiver@tvind.dk.

Lyder dette som jobbet for dig? Så send en motiveret ansøgning samt dit CV til socialraadgiver@tvind.dk.

Gem job

Tvind
Publiceret: 6. november 2020

Arbejdssted

Ulfborg