Dragør Kommune søger om­rå­de­le­der

Ser du dig selv som en energisk, autentisk og inddragende leder, der kan stå i spidsen for den opgaveflytning som det nære sundhedsvæsen tilskynder? Kan du være med til at sikre at Dragør Kommune er på forkant? Så er du måske den områdeleder, vi er på udkig efter.

Vi søger en områdeleder med ansvar for hjemmesygeplejen, akutfunktionen og døgnplejen, der vil stå i spidsen for en gruppe af dedikerede og kompetente sygeplejersker og døgnpleje, med mange forskellige kompetencer og opgaver. En områdeleder, som er klar til at stå i spidsen for at skabe en større sammenhæng i borgerforløbene på tværs af hjemmeplejen, midlertidige pladser, plejecenter og generelt i de overgange som borgerne oplever i sundhedsvæsenet.

Akut sygeplejefunktionen dækker hele kommunen og har et tæt samarbejde med Amager fælles medicinskambulatorie og omsorgscentrets midlertidige pladser.
Vi har opført en ny og velindrettet sygeplejeklinik, hvor sygeplejefaglige ydelser udføres i samarbejde med borgerne. Endvidere er sygeplejen pilot i den nye nationale udrulning af TeleKOL og vil udfører telemedicinske skærmbesøg fra sygeplejeklinikken.

Vi søger en leder, der

 • Er god til at se på tværs og skabe helheder og kan bringe parter sammen for at skabe gode løsninger, hvor borgeren sættes i centrum. Du er eksponent for at sygeplejen arbejder venligt og respektfuldt sammen med borgerne og tværsektorielle samarbejdspartnere.
 • Du har forståelse for opgaver som løses af døgnplejen og deres ansvar i ydertimer.
 • Har føling med og har øje for, hvad der forgår i afdelingen og du har kendskab til den enkelte medarbejders kompetencer, styrker og svagheder.
 • Kan holde fast i faglige tilgange, kan sikre implementering af metoder og få gode løsninger til at slå igennem i praksis. Du søger bevidste metodevalg og refleksion over egen praksis med fokus på, at det skal gavne borgerne og organisationen.
 • Har forståelse for vigtigheden af at kunne anvende EOJ (Cura) korrekt i dokumentationen.
 • Er god til at formidle og en aktiv medspiller til at påvirke og omsætte de overordnede strategier med den viden du har om praksis.
 • Er en synlig leder over for dine medarbejdere og kan lede og holde kurs for medarbejderne.
 • I samarbejde med udviklingssygeplejerske og konsulenter har et indgående kendskab til, hvad der rør sig inden for det nære sundhedsvæsen og kan omsætte til et kommunalt plan. Du kan handle ud fra en forståelse af, at forandringerne er mange og hyppige.

Som områdeleder for sygeplejen får du ansvar for

 • En gruppe på 10 sygeplejersker om dagen og en døgnpleje bestående af en tværfagliggruppe på fremmøde á 9 medarbejdere aften og 2 medarbejdere nat (sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere).
 • At sikre en sammenhæng i den sygeplejefaglige indsats for borgeren på tværs af kommunale tilbud, såvel som sektorer og døgnplejen sikre sammenhæng for borgere hele døgnet.
 • At sikre, at velfærdsteknologiske løsninger tænkes ind i den daglige drift hvor det giver mening.
 • At sikre engagement, god trivsel, arbejdsglæde og udvikling blandt medarbejderne og organisationen.
 • Økonomistyring med fokus på en effektiv ressourceudnyttelse inden for budgettet.
 • Generel varetagelse af personaleansvar.
 • At sikre overholdelse af lovgivning, mål og organisationens strategiske pejlemærker.
 • I samarbejde med dine lederkolleger bidrage til et energiskabende og frugtbart ledelsesrum.

Vores forventninger

 • Du er uddannet sygeplejerske.
 • Har diplom i ledelse eller tilsvarende.
 • Har erfaring med ledelse fra primærsektor.
 • Stærke faglige og personlige kompetencer og er en god formidler.

Vores afdeling som arbejdsplads

Dragør Kommunes Hjemmepleje har adresse på Wiedergården 2, 1 sal. Vi har en anerkendende tone over for hinanden og borgerne. Vi prioriterer sammenhæng i borgerforløbet mellem dag, aften og nat og i øvrige overgange.

Der er ca. ansat 120 medarbejdere som varetager hjælp i hjemmet, via §83, §83a og §138.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Hjemmeplejeleder Ann-Kathrine Fog på telefon 29 46 20 64 eller mail: annkfd@dragoer.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Frist: 
13. oktober 2020, kl. 12.00.

Tidsplan: 
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 19. oktober 2020.

Stillingen ønskes tiltrådt 1. december 2020.

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via "Søg jobbet her".


Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 16. september 2020

Arbejdssted

Dragør

Job hos virksomheden