Høj­kva­li­tets­dag­in­sti­tu­tio­nen Snor­re­top­pen søger ambitiøs pæ­da­go­gisk leder

Genopslag

I Amager klynge B søger vi en ny pædagogisk leder til Snorretoppen. Vi tilbyder dig et stærkt ledelsesteam i klyngen, Snorretoppens vuggestueafdeling, et engageret forældreråd, en samarbejdsorienteret tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant – og alle brænder for Snorretoppen.

Vi har en vigtig opgave i Snorretoppen, der kalder på en ambitiøs pædagogisk leder, der kan fortsætte udviklingen af den høje pædagogiske faglighed i Snorretoppens vuggestueafdeling. Du vil blive en del af en ny organisering, hvor du får ansvar for Snorretoppens vuggestueafdeling og et stort medansvar for at videreføre og udvikle den pædagogiske kvalitet og den daglige organisering i hele Snorretoppen.

Snorretoppen er en veletableret integreret 0-6 års daginstitution beliggende på Islands Brygge. Vores vuggestueafdeling består af tre større teams og 24 faste medarbejdere. Som en større daginstitution værner vi om hverdagens små børnefællesskaber og vægter en pædagogisk praksis, der tager afsæt i det enkelte barns udvikling og ressourcer.

Vores faglighed er høj, og som pædagogisk leder skal du stå i spidsen for at styrke de nuværende pædagogiske indsatser og videreudvikle den fremtidige pædagogiske praksis i tæt samarbejde med den pædagogiske leder for Snorretoppens børnehaveafdeling, de dygtige og engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere og klyngens ledelsesteam. Snorretoppen er fortsat én samlet institution.

Vi ønsker en pædagogisk leder, som er

  • uddannet pædagog og har pædagogisk erfaring med målgruppen. Vi ser også gerne, at du har ledelseserfaring eller relevant efter-videreuddannelse
  • udviklingsorienteret og kan se værdien i samarbejdet om ledelsesopgaven – og ser et tværfagligt samarbejde som et positivt bidrag til kerneopgaven og arbejdsfællesskabet
  • opgavefokuseret og kan lede i spændingsfeltet mellem kerneopgaven og de administrative opgaver
  • åben og kan inspirere og motivere medarbejderne, så de hver dag går hjem med tanken: ”jeg har gjort en forskel i børnenes liv i dag”
  • faglig og metodisk kompetent og har mod på at skabe retning i arbejdet med tydelige mål og forventninger
  • involverende og ser forældre til børnene som værdifulde medspillere i samarbejdet

Vi tilbyder:

  • et stærkt fælles ledelsesteam i Amager klynge B, bestående af fire andre pædagogiske ledere og en klyngeleder. Vi løser opgaverne gennem dialog og sparring med hinanden, trækker i samme retning, vi hjælper, støtter og udfordrer hinanden, og vi udvikler os sammen
  • et tæt samarbejde om den pædagogiske udvikling og mulighed for tæt sparring med den pædagogiske leder for Snorretoppens børnehaveafdeling
  • en professionel og fagligt kompetent personalegruppe, der er engagerede, reflekterende og nysgerrige

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelse hurtigst muligt.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffe- og børneattester samt referencer.

Mere information
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til klyngeleder Diana W. R. Jensen på 2462 6883. Læg eventuelt en besked, så ringer Diana tilbage. Vi forventer, at du besøger Snorretoppen.

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV og uddannelsesbevis og andet relevant materiale. Det vil være en fordel, hvis du har en relevant efteruddannelse.

Der vil indgå personlighedstest i ansættelsesproceduren.

Vi forventer, at du i din ansøgning og dit CV forholder dig til Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) klyngeledelsesprofil og annoncens indhold. Du kan få klyngeledelsesprofilen og klyngens vision tilsendt ved at skrive til klyngeleder Diana W. R. Jensen på dijens@kk.dk.

Søg via nedenstående link senest torsdag den 15. oktober 2020.

Første samtale: torsdag den 22. oktober 2020 fra kl. 17.
Anden samtale: mandag den 26. oktober fra kl. 16.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 28. september 2020

Arbejdssted

København