Af­de­lings­le­der pr. 01/01-2021 eller snarest muligt

Har du autismespecifik viden, erfaring med forældresamarbejde samt kan understøtte personalets faglige niveau i det daglige arbejde med specialpædagogik, relationer, motivation og TEACCH, og har du en baggrund som f.eks. pædagog, lærer eller socialrådgiver?

Vil du:

 • overtage stafetten til en spændende lederstilling i en visionær og nysgerrig organisation?
 • stå i spidsen for en afdeling, hvor I tilbyder og udvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring i et solisttilbud?
 • have en hverdag, hvor samarbejde og udvikling med borger, medarbejderne og samarbejdspartnere er nøgleord?
 • indgå med 18 borgerrelaterede timer ugentligt, hvor der skal være fokus på implementering af aftalte pædagogiske strategier og handleplaner? De øvrige timer anvendes til strukturering, organisering samt sparring med de 10 fastansatte pædagoger

Kort om tilbuddet

Højtoft er et privat botilbud efter SEL §108 for 25 voksne mennesker med autisme. Højtoft består af tre geografisk adskilte botilbud med henholdsvis 8 og 16 beboere i Bagsværd samt et solisttilbud beliggende i Hillerød. I Hillerød får du ansvaret for den overordnede ledelse for 10 medarbejdere, som i tilbuddet arbejder med en borger, der bliver dækket 2:1. Vi brænder for at gøre en forskel for den borger, som er tilknyttet afdelingen. Vi har derfor fokus på Højtofts pædagogiske ramme i den daglige drift samt den faglige ledelse med en etisk tilgang til selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse for borgeren.

Din vigtigste opgave bliver at sikre, at borgeren får den bedste støtte. Det gør du ved at bevare og styrke samarbejdet med personalet på tværs af organisationen. Dine medarbejdere skal have den nyeste viden og de bedste værktøjer til at løse opgaverne. Du står også for det daglige samarbejde med de pårørende, vores kommunale samarbejdspartnere og andre aktører, og endelig indgår du i den samlede ledelse på Højtoft.

Vi ser gerne, at du

 • har autismespecifikviden og tager ledelse alvorligt.
 • har stor erfaring i samarbejde med pårørende.
 • har en baggrund som fx pædagog, lærer eller socialrådgiver.
 • kan bevare overblikket og samtidig mestre mange bolde i luften.
 • sætter dit hold, og har blik for organisering og strategisk ledelse.
 • har blik for at understøtte det gode arbejdsmiljø og vil være med til at fremme trivsel på arbejdspladsen.
 • har kendskab til autismepædagogik, så du kan understøtte dine medarbejdere i deres opgaver.

Vi tilbyder dig:

 • at blive en del af et specialiseret socialområde, som ønsker at være med til at gøre en forskel.
 • at blive en del af en arbejdsplads med højt til loftet, hvor kulturen er båret af nysgerrighed, faglighed, lyst og vilje.
 • at få mulighed for faglig og ledelsesmæssig kompetenceudvikling.
 • at indgå i et meningsfyldt ledelsesmæssigt samarbejde i organisationen.

Ansøgningsfristen er den 30. oktober. Vær opmærksom på at 1. samtale afholdes den 9. november og 2. samtale afholdes den 11. november.

Få mere at vide:

Hvis du er nysgerrig på stillingen og gerne vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte forstander Thomas Viskum på tlf.  3155 9696 eller daglig leder Jan Nielsen på tlf. 3131 9511. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med SL.

Løntrin: K 40-42-44
Stillings- og ulempetillæg.
Pension svarer til 18 % af lønsummen uden ulempetillæg.
Ansøgning sendes til sikkermail@hoejtoft.dk.

www.hoejtoft.dk/

Gem job

Det Private Botilbud Højtoft
Publiceret: 12. oktober 2020

Arbejdssted

Hillerød