Direktør

Hasseris Boligselskab søger en visionær og strategisk tænkende direktør, som vil stå i spidsen for boligselskabets fortsatte effektivitet samt positive og vækstorienterede udvikling med fokus på en grøn omstilling. Som ny direktør skal du samtidig sikre øget synlighed på resultater indadtil og kendskabet til Hasseris Boligselskab udadtil. Du vil desuden få til opgave at understøtte det beboerdemokratiske arbejde og fortsat styrke samarbejdet på tværs af personalegrupper.

Hasseris Boligselskab er en veldrevet almen boligorganisation med ca. 1.600 boliger og administrationen af yderligere knapt 350 boliger i Aalborg. Hovedparten af boligerne består af familieboliger, men der er også både ældre- og ungdomsboliger. Beliggenheden samt flere åbne udearealer gør, at der er tale om eftertragtede boliger til en fornuftig husleje.

Hasseris Boligselskab vægter den høje service og kompetente medarbejdere. Udover direktøren er der i alt 27 ansatte – her af 10 i administrationen og 17 ude i afdelingerne.

Opgaver:

Direktøren har det øverste ansvar for personalet og for boligorganisationens økonomi, administration og drift.

De væsentligste aktuelle opgaver for den nye direktør er:

  • Udvikling, implementering og opfølgning på en ny strategi
  • Organisationens renoveringsprojekter
  • Øget synlighed – internt og eksternt
  • Udvikling og inddragelse af beboerdemokratiet

Der ønskes en afbalanceret fremdrift, dvs. at der både er fokus på resultat og udvikling samt analyse, proces og den daglige drift. Bestyrelsesbetjeningen skal kvalificeres igennem tættere samarbejde, sparring, vejledning, ledelsesinformation og inspiration.

I det daglige arbejde vil direktøren have kontakt med blandt andre beboere, kommunen og andre eksterne samarbejdspartnere. Der må forventes en del mødeaktivitet – også uden for almindelig arbejdstid.

Kompetencer:

Det er en forudsætning, at du har erfaring med både personale- og strategisk ledelse samt gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Det er i øvrigt vigtigt, at du:

  • Er helhedstænkende
  • Kan tænke i nye baner og samtidig sikre afbalanceret fremdrift
  • Er en synlig og tydelig leder, som er god til at få alle med
  • Lytter og kan omgås og tale med alle

Det er en fordel, hvis du har kendskab til den almene boligsektor og herunder Landsbyggefonden eller har erfaring med politisk arbejde fra andre politisk ledede organisationer. Du forventes at have kendskab til lokalområdet og dokumenterede kompetencer inden for økonomistyring og evt. finansiering og har flair for jura.

Kontakt og ansøgning

I ansættelsesproceduren deltager BL – Danmarks Almene Boliger. Henvendelser vedr. stillingen kan rettes til Dorte Hjerrild på 2888 1872, dhj@bl.dk eller Nana Juul på 2253 1735, nju@bl.dk. Henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgning fremsendes senest den 22. november 2020 kl. 24.00 til job@bl.dk mærket ”Hasseris Boligselskab”.

De første samtale forventes at finde sted den 30. november og 3. december 2020. Anden samtale er planlagt til den 14. december. Tiltrædelse så vidt muligt den 1. februar 2021.

Gem job

Hasseris Boligselskab
Publiceret: 6. november 2020

Arbejdssted

Aalborg