Høj­kva­li­tets­dag­in­sti­tu­tion, søger pæ­da­go­gisk leder

Vi er et lille børnehus på Frederiksberg med 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, som leder efter en ny pædagogisk leder. Vores dygtige leder, der har været med til at bygge huset op skal prøve kræfter med en ny udfordring.

Om vores hus:

Børnehuset henvender sig til danske og internationale familier med forbindelser til det tyske sprog. Dansk er hovedsprog i vores hus og alt kommunikation i medarbejdergruppen foregår på dansk. Vores sprog profil gør, at vi har mange familier, der ønsker plads hos os. Vi sætter en ære i at sikre at vores arbejde med børnene og den høje faglighed i dagligdagen bekræfter forældrene i deres valg.

Vi lægger vægt på, at det er barnet, der er i fokus og stræber efter at vores drøftelser i personalegruppen, altid tager udgangspunkt i et børneperspektiv. I og med, at vi er et lille hus, kender alle børn og voksne hinanden og det skaber tryghed, samt en god stemning på tværs af vuggestue og børnehaven.

Vores forældregruppe er meget engageret og ønsker at støtte os i vores arbejde.

Børnehuset blev etableret i 2016 og der er altid plads til at komme med nye idéer og tiltag der bidrager til at udvikle det sjove der i forvejen eksisterer i huset.

Om dig:

Vi søger en pædagogisk leder, der:

 • Er uddannet pædagog og har solid erfaring fra 0-6 års området.
 • Er tydelig, motiverende og støttende i sin personaleledelse.
 • Vil fortsætte og udvikle alt det gode, vi har i vores hus.
 • Er fagligt nysgerrig, med fingeren på pulsen og parat til at udfordre personalet fagligt.
 • Vil videreudvikle forældresamarbejdet og er tydelig i sin kommunikation skriftligt, såvel som mundligt.
 • Er udviklingsorienteret og kan se værdien i samarbejdet om ledelsesopgaven med den administrative leder.
 • Har erfaring med at arbejde tværfagligt og ser det som et positivt bidrag til kerneopgaven og arbejdsfællesskabet.
 • Er opgavefokuseret og kan lede i spændingsfeltet mellem kerneopgaven og de administrative opgaver.
 • Er tillidsfuld og lægger vægt på at være synlig/tilgængelig, så det indbyder til, at personalet kan søge sparring og få gode råd hos dig. Du skal støtte personalet pædagogisk, når du deler viden og pædagogiske overvejelser omkring det enkelte barn.
 • Har interesse for kulturforskelle og ser det som en kompetence, at have flere kulturer med i sin rygsæk.

Vi tilbyder:

 • En professionel og fagligt kompetent personalegruppe, der er engageret, reflekterende og nysgerrig.
 • Masser af humor, hvor der er plads til alle. Vi møder hinanden på en positiv måde, griber hinandens bolde og vores gode humør smitter af på både børn og forældre, hvilket gør relationerne tryggere, tættere og skaber et trygt grundlag for det pædagogiske samarbejde.

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelse pr. 1. januar eller 1.februar 2021.

Vi holder samtaler løbende. 

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffe – og børneattest, samt reference.

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til administrativ leder Sophia Gravenhorst på tlf. 71 70 18 33. Du kan læse mere på vores hjemmeside www.dansk-tyskboernehave.dk.

Vi vil gerne give en rundvisning inden du søger stillingen, så du kan lære børnehuset at kende. Ring til Sophia for at aftale en tid (læg gerne en besked så ringer hun tilbage).

Send din ansøgning, cv og relevante bilag til sophia@dansktyskboernehus.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Gem job

Dansk Tysk Børnehus ApS
Publiceret: 20. november 2020

Arbejdssted

Frederiksberg