Ambitiøs og ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret leder

Snyk er Danmarks genreorganisation for ny eksperimenterende musik, lydkunst og klassisk musik. På opdrag af Statens Kunstfond er det Snyks opgave at fremme, støtte, rådgive og facilitere muligheder for aktører indenfor den eksperimenterende og den klassiske musik.

Om jobbet

Som leder af Snyk er det din opgave at stå i spidsen for et ambitiøst team af seks ansatte, der brænder for at fremme ny eksperimenterende og klassisk musik.

Du er daglig leder af Snyks sekretariat i Kødbyen i København og har i samarbejde med medarbejderne ansvar for at varetage opgaver inden for fire områder:

  • Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed indenfor feltet
  • Facilitere projekter i samarbejde med genrernes aktører
  • Udøve tilskudsvirksomhed i form af international transportstøtte
  • Forestå data og dokumentationsarbejde med henblik på at afdække Snyks genreområde

Det vil være din opgave at sikre, at Snyk fortsat er et væsentligt fikspunkt for de stærke entreprenører, der er i hele musikmiljøet, og i den forbindelse vil kommunikation og opsøgende virksomhed være af stor vigtighed. Endvidere indsamler Snyk data om sine virkeområder og løser opgaver på tværs af musikgenrer i nært samarbejde med de andre genreorganisationer JazzDanmark, ROSA og Tempi. Snyks leder refererer til Snyks bestyrelse og udvikler i samarbejde med denne og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik strategi og resultatmål for Snyks virke.

Om dig

Du har gode lederevner og en engageret og dialogbaseret tilgang til ledelse. Du motiverer og interesserer dig for dine medarbejdere og lægger stor vægt på, at Snyk er en god og samarbejdsorienteret arbejdsplads, hvor alle løfter i flok.

Du er lydhør, nysgerrig og fagligt opsøgende overfor de aktører, som Snyk betjener, og du brænder for at hjælpe dem med at lykkes med deres projekter.

Du har ideelt set erfaring med og et indgående kendskab til de kunstneriske miljøer nationalt og internationalt, som Snyk arbejder med, og kan give kvalificeret sparring til aktørerne på området.

Du har erfaring med budget- og økonomistyring, gerne driftsøkonomi, og ser det som en naturlig del af dit arbejde at tage ansvar også på dette område.

Du har stor politisk forståelse og erfaring med udarbejdelse af ansøgninger, afrapportering, strategipapirer m.m. til politiske opdragsgivere samt erfaring med fundraising på musikområdet og afrapportering i forbindelse hermed.

Praktisk:

Stillingen er fuldtid, 37 timer. Der må forventes lejlighedsvis aften- og weekendarbejde, ligesom rejseaktivitet i ind- og udland forekommer. Løn forhandles efter kvalifikationer.

Ansøgning:

Ansøgningen sendes senest d. 9. februar 2021 på e-mail til job@snyk.dk.

1. samtale afholdes d. 18. februar og 2. samtale afholdes d. 22. februar.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Snyks bestyrelsesleder Merete Jankowski på tlf. 6092 3681 eller meretejankowski@gmail.com.

Gem job

SNYK
Publiceret: 18. januar 2021

Arbejdssted

København