Af­de­lings­le­der til boenhed

Stefanshjemmets er rettet til mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicaps.

Vi søger en afdelingsleder, der brænder for ledelse af fagligt engagerede og dygtige medarbejdere. Ledelsesstilen skal være båret af en kærlig og robust stil, som er kendetegnet ved indsigt i egen skrøbelighed. Stillingen er på fuldtid og forventes besat snarest muligt.

Afdelingens faste personale består af 22 medarbejdere. Afdelingen er velkørende med en god blanding af forholdsvis nyansatte og mere erfarende medarbejdere.

Borgerens selvbestemmelsesret er central for Stefanshjemmet, da menneskets frihed og personlige integritet betragtes som værende ukrænkelig. Forudsætningen for den enkelte borgers optimale livsbetingelse er, at vi respekterer, at man som borger har ret til og mulighed for at definere og mestre sit eget liv. Borgeren har ret til at leve sit liv på egne præmisser, og det er betydningsfuldt at være ”herre i eget hus”. Vi forsøger, at leve efter vores grundværdier som er respekt, åbenhed, tillid, engagement, ansvar og troværdighed.

Stefanshjemmet er selvejende og har Diakonhøjskolen i Aarhus som bagland. Der er driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Stefanshjemmet er et socialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud med henholdsvis 44 boliger og 60 pladser i dagtilbuddet fordelt på eksterne og interne borgere. Der er en forstander og 4 afdelingsledere.

Vi tilbyder bostøtte, pleje, omsorg og aktivitetstilbud efter §§ 83,85 og 104.

Stefanshjemmet er et tværfagligt miljø med omkring 150 ansatte. Hovedfaggruppen er pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt sosu-assistenter.

Det centrale er den aktive borger, med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme. Vi samles af vores neuropædagogiske tilgang samt værdier og etik.

Som kommende afdelingsleder vil du blive leder af en bo-afdeling og Aktivitetscenteret.

Vi søger en afdelingsleder med følgende kompetencer:

 • Du er tydelig og nærværende i din ledelse.
 • Du har formentlig en social- eller sundhedsfaglig baggrund.
 • Du skal brænde for borgernes og personalets trivsel.
 • Kender hverdagen på en døgnafdeling og gerne med kendskab til Opus Vagtplan.
 • Du må gerne være fagligt velfunderet i forhold til målgruppen.
 • Kendskab og interesse for dokumentation på det sociale og sundhedsfaglige område.
 • Beslutningskraft i spændingsfeltet mellem involvering og vilkår.
 • God til at lytte.
 • God til at uddelegere og vise tillid til dine medarbejdere.
 • Du kan indgå i et tillidsfuldt samarbejde med ledelseskollegaer.
 • Du har en lederuddannelse eller vil være indstillet på at tage en lederuddannelse.

Det er dog vigtigst for os at finde den rette.

Har denne annonce fanget din interesse, vil vi gerne, inden du søger stillingen, introducere dig til opgaven, så du kan blive helt skarp på opgaven og vores forventninger til dig. Du er velkommen til at kontakte forstander Erik Morten Jensen for en aftale om et besøg. Kan kontaktes på 4185 8930 eller ermj@aarhus.dk.

Mere information kan hentes på www.stefanshjemmet.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 15. juni 2021 kl. 12.00.

Ansøgningen skal sendes pr. mail til stefanshjemmet@aarhus.dk mærket ”Afdelingsleder”. Ansøgningen skal indeholde henvisning til referencer.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Gem job

Stefanshjemmet
Publiceret: 26. maj 2021

Arbejdssted

Aarhus