Kom­mu­ni­ka­tions­chef

En af Danmarks mest spændende og udfordrende ledelsesstillinger inden for kommunikation og markedsføring er blevet ledig, da vores mangeårige kommunikationschef har fået nyt job. Vi søger derfor med tiltrædelse hurtigst muligt en ny chef for enheden Kommunikation & Markedsføring.

Vi er en offentligt ejet virksomhed, der løser store samfundsopgaver på et forretningsmæssigt grundlag, og vores arbejde har betydning for mange menneskers hverdag. Vores måde at gribe vores kommunikation an på, har selvsagt stor betydning for, at virksomhedens kerneopgaver kan løses i et tæt, dynamisk og konstruktiv samspil med vores vigtige omgivelser. Ikke mindst Metroselskabets og Hovedstadens Letbanens mange offentlige ejere, kunder, medier og selskabernes mange leverandører.

Vi er med til at udvikle Hovedstaden mod en endnu mere bæredygtig fremtid og sikrer hver dag trygheden for, at tusindvis af byens borgere og gæster kan komme rettidigt til og fra arbejde, uddannelse og kan nyde byens mange fritidstilbud.

Du får til opgave at sikre virksomheden et fortsat stærkt brand og opretholdelsen af en omfattende produktion af kommunikation på en række forskellige kanaler omfattende både papir og SoMe, at vores vigtigste samarbejdspartnere oplever en tilgængelig og samarbejdsorienteret organisation, at vores interessenter oplever at blive serviceret på et højt niveau, og ikke mindst at vores mange tusinde daglige kunder oplever Metroen som et attraktivt og konkurrencedygtigt transporttilbud.

Samtidig har du også ansvar for den interne kommunikation, og at organisationens mere end 300 medarbejdere kender vores fælles mål. Selskabet har også vigtige kommercielle relationer, hvor samarbejdet om kommunikation har stor betydning for vores leverandørers oplevelse af os som en professionel og attraktiv samarbejdspartner.

M4 til Sydhavn er under anlæg og det samme er Letbanen fra Ishøj til Lyngby, mens selskabets ejere drøfter at anlægge nye linjer for ar imødekomme fremtidens transportbehov. Metroen transporterer dagligt ca. 200.000 rejsende, og vi står over for at skulle vinde kunderne tilbage efter Corona.

Internt arbejder organisationen med styrket fokus på et stærkt arbejdsmiljø, digitalisering af arbejdsformerne, samt medarbejdernes og ledelsens omstilling til en hverdag efter mere end et år med pandemien. Alt dette har du og enhedens ca. 12 medarbejdere en nøglerolle i at bringe organisationen succesfuldt igennem.

Kommunikation & Markedsføring er således ansvarlig for størsteparten af organisationens eksterne kommunikation såvel som interne kommunikation, samt Markedsføring af Metroen i drift. Dette indebærer, at enheden har ansvar for en omfattende produktion af kommunikation på mange kanaler, som skal organiseres effektivt.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med organisationens øvrige enheder, Metroens operatør og den kollektive transports samarbejdsorganisationer, private leverandører inden for anlæg og transportsystemer, rådgivere, myndigheder, samt ikke mindst de to selskabers ejere. Der arbejdes i et internationalt miljø, hvor arbejdssproget også er engelsk.

Du har samtidig en vigtig opgave med at yde strategisk sparring til selskabets direktørgruppe og den administrerende direktør.

Profil

Vi søger en fagligt velkvalificeret, erfaren og løsningsorienteret leder. Du arbejder systematisk og målrettet og kan skabe resultater. Du har den fornødne faglige og ledelsesmæssige ballast til at kunne sikre, at enheden til stadighed leverer gode resultater. Du kan videreudvikle og styrke en allerede velfungerende, engageret og motiveret enhed gennem aktiv involvering og ved at sætte retning på fremtidige mål og succeskriterier. Du er en holdspiller med godt humør, som ubesværet bevæger dig såvel blandt nationale som internationale kolleger og samarbejdspartnere. Du er robust og kan stå til rådighed for en organisation, som er i gang 24/7 året rundt.

Kvalifikationer 

  • Dokumenteret erfaring med håndtering af presse, selskabskommunikation og markedsføring på strategisk niveau
  • Minimum 10 års dokumenteret relevant erhvervserfaring, gerne fra lignende offentligt ejet organisation og ministerium/kommune
  • Solid ledelseserfaring, også med sparring til øverste ledelsesniveau
  • Erfaring med tilrettelæggelse af en omfattende produktion på mange kanaler
  • Indsigt i beslutningsprocesser i politisk ledede organisationer og kendskab til sådanne organisationers strukturer og funktion
  • Gerne også indsigt i kommercielle virksomheders virke, eventuelt også internationalt
  • Relevant uddannelse
  • Gode sprogkundskaber i dansk og engelsk. 

Vi tilbyder

Metroselskabet tilbyder et udfordrende og selvstændigt job i en dynamisk organisation i
udvikling. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode
kolleger.

For yderligere oplysninger om jobbet kontakt direktør Rebekka Nymark på tlf 3311 1700.

Ansøgningsfrist 14. juni 2021.

Ansøgningsfrist:

4. januar 2015

Arbejdssted:

Ørestad

Jobtype:

Studentermedhjælp

Kontaktperson:
Grith Heltoft

tlf: +45 3311 1700

Hjemmeside:

www.m.dk

Om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Vi sørger for, at mere end 1 million passagerer kan køre med metroen hver uge, og vi bygger flere end 50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Vi er 300 engagerede medarbejdere og ca. 500 rådgivere, der arbejder i et internationalt miljø med højt kvalificerede specialister fra ind- og udland. Vi har det overordnede ansvar for driften af metroen og for at anlægge nye metrolinjer og den kommende letbane i alle faser fra udvikling, projektering, udbud samt anlæg og drift 

Metroselskabet er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner samt Staten og Region Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Gem job

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Publiceret: 10. juni 2021

Arbejdssted

København