Daglig leder til Tol­strupHus, et fondsejet bosted for voksne med psykiske og sociale ud­for­drin­ger

Bostedet TolstrupHus søger en daglig leder med hjerte og faglighed på rette sted. Du bliver ansvarlig for at sikre god synergi mellem den faglige udvikling af personalegruppen, den daglige drift og styring af husets økonomi.

Om jobbet

Som daglig leder skal du stå i spidsen for at udvikle kompetencer og fælles retning i personalegruppen samt sikre tryghed og trivsel blandt husets beboere. I samarbejde med husets souschef har du til opgave at understøtte og udvikle den pædagogiske faglighed i tæt dialog med medarbejderne. Det er vigtigt, at du ledelsesmæssigt går foran med arbejdsglæde og en positiv tilgang til opgaveløsningen samt holder fokus på at skabe god sammenhængskraft mellem ledere, medarbejdere og beboere.

Foruden den faglige ledelse er du som daglig leder ansvarlig for den økonomiske styring og daglige drift af huset. Du beskæftiger dig med hele paletten fra budgetlægning og økonomisk planlægning til løbende opfølgning. Du referer til bostedets bestyrelse. Via bestyrelsesmøder rapporteres og drøftes institutionens økonomiske planer og situation løbende.

TolstrupHus er ejet af en selvejende fond med det specifikke mål at højne den enkelte beboers livskvalitet med udgangspunkt i beboerens livssituation.

Din profil

 • Du har relevant lederuddannelse og ledelseserfaring
 • Du har solid erfaring med det socialpædagogiske område og stort kendskab til beboergruppen
 • Du har erfaring med forebyggelse af magtanvendelse
 • Du er anerkendende, sætter fagligheden højt og vil stå i spidsen for at understøtte og videreudvikle medarbejdernes kompetencer og faglige tilgang til det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i KRAP
 • Du sætter pris på pårørendesamarbejdet og ser de pårørende som en ressource i beboernes liv
 • Du er nærværende og synlig i dagligdagen
 • Du har interesse for de nære dagligdagsopgaver og kommunikerer tydelige overordnede visioner og mål for det pædagogiske arbejde
 • Du er stabil og handlekraftig i forhold til de udfordringer og den omskiftelighed, der præger dagligdagen for både beboere og medarbejdere
 • Du har overblik, arbejder strategisk og struktureret og kan prioritere tid og opgaver i en travl hverdag
 • Du har relevant erfaring med økonomisk styring og drift
 • Erfaring med bestyrelsessamarbejde er en fordel men ikke en forudsætning

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til funktionærloven. Endelig lønfastsættelse forhandles på baggrund af kvalifikationer. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Hvis du vil vide mere

Der er mulighed for yderligere oplysninger om stillingen ved telefonisk henvendelse til bestyrelsesformand Carsten Rimmen på 2825 6622 eller næstformand Alice Monberg på 2365 8330.

Læs mere om TolstrupHus på www.tolstruphus.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning til monbergalice@gmail.com senest 16. august 2021. Vi forventer, at første samtale finder sted den 26. august og anden samtale finder sted den 30. august 2021.


Om TolstrupHus

Vi er et botilbud til voksne i alderen 18 til 60 år med almene psykiatriske sindslidelser, f.eks. angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser, autismespektret og ADHD, der i en periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres. Vi holder til i det naturskønne og landlige Salling ikke langt fra Skive. Her har vi masser af plads både ude og inde – og der er “højt til loftet”.

Gem job

Tolstruphus
Publiceret: 30. juli 2021

Arbejdssted

Spøttrup