Konsulent i Center for Sundhed, Pleje og Re­ha­bi­li­te­ring (bar­selsvi­kar)

Vil du være med til at styrke Dragør Kommunes udvikling inden for det nære sundhedsvæsen og har du lyst til at være en del af en lille og dynamisk afdeling – så der denne stilling måske noget for dig.

I Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering søger vi en barselsvikar til vores stab Politisk Betjening og Administration på Dragør Rådhus. I Centeret har vi ansvaret for den strategiske og driftsmæssige udvikling af den kommunale sundhedsopgave. I staben arbejder vi med en bred vifte af opgaver fra udvikling og implementering af kvalitetsstandarder over politiske betjening til styrkelse af patientsikkerhed og udvikling af datadrevet ledelsesinformation.

Det ligger os også meget på sinde at nedbringe sygefravær og styrke trivslen i hjemmeplejen og på plejecenter. Til det har vi modtaget midler fra STAR til et projekt med titlen ”Det sunde arbejdsfællesskab”, som løber frem til sommeren 2022 og som vi forventer, at du vil blive tilknyttet.

Lidt om os

Afdelingen består af i alt 15 medarbejdere, herunder to politiske konsulenter, hvoraf du skal være barselsvikar for den ene. Vi varetager en lang række fagområder herunder: visitation, SOSU- og sygeplejerskeuddannelsesområdet, systemadministration af vores elektroniske omsorgssystem CURA, økonomi- og analysefunktion, politisk betjening af Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, projektledelse samt en lang række udviklings- og kvalitetsopgaver. Vi har også en vigtig opgave med at understøtte centrerets driftsområder; hjemmepleje, plejecenter, sundhedspleje, tandpleje og aktivitetshus.

Dragør Kommune er en lille og dynamisk organisation, hvor vi kan tilbyde dig at indgå i tæt samarbejde både med dine kolleger på rådhuset og i de decentrale organisationer. Politisk Betjening og Administration er en velfungerende afdeling, hvor du vil få dygtige og hjælpesomme kolleger og hvor du vil blive en del af et uformelt og tværfagligt miljø. Du vil referere til centerchefen.

Opgaverne

Organisationens størrelse betyder, at vi løfter i flok – og du skal være indstillet på at få et stort ansvar med en afvekslende opgaveportefølje, som stiller krav til selvstændig opgaveløsning og fleksibilitet. Nogle af de opgaver, du vil kunne få er:

 • Udarbejde politiske sager til vores fagudvalg
 • Projektledelse af små og store indsatser
 • Udarbejde puljeansøgninger, deltage i styregrupper mm.
 • Sekretariatsbetjening af forskellige råd og fora
 • Udarbejde analyser og notater til direktion og politiske udvalg
 • Understøtte udarbejdelse og anvendelse af ledelsesinformation
 • Gennemføre valg til ældrerådet i november 2021

Om dig

Vi søger en kollega, som:

 • Har en relevant akademisk kandidatuddannelse eller en sundhedsfaglig grunduddannelse med en akademisk overbygning.
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation – og meget gerne med at betjene politiske udvalg.
 • Forstår at navigere på tværs i en organisation og kan samarbejde med både direktion, politikere og vores decentrale enheder.
 • Kender eller har interesse de kommunale opgaver på sundheds- og ældreområdet.
 • Er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation – og har let ved at formidle din viden, så den kan bruges af forskellige målgrupper.
 • Trives med at arbejde selvstændigt og opsøgende i en afvekslende hverdag.
 • Har erfaring fra tilsvarende job eller er nyuddannet med erfaring fra relevante studiejob.
 • Tager dit ansvar alvorligt, problemer let og ser livet fra den lyse side.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Henrik Povl Eriksen på telefon 51 79 36 32 (dog ikke i uge 28-30) eller specialkonsulent Gry Næsby på telefon 51 62 26 41 (dog ikke i uge 27-28).

Har vi fanget din interesse, så send din ansøgning, CV og relevante bilag via Dragør Kommunes elektroniske rekrutteringssystem, som kan tilgås via: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/job-i-dragoer-kommune/soeg-job/

Vi skal have din ansøgning senest 15. august 2021. Vi holder 1. samtaler 24. august 2021 og eventuelt 2. samtaler 27. august 2021. Tiltrædelse er 1. september eller 1. oktober 2021. Stillingen løber frem til 31. maj 2022 med mulighed for forlængelse.

Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst.

I Dragør Kommunes arbejder vi efter det organisatoriske pejlemærke: Vi skaber i fællesskab den værdi, som vi ønsker for vores nærmeste. Dragør Kommune har røgfri arbejdstid.

Stillingsbetegnelse

Konsulent

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger

Sundhed og Omsorg

Tiltrædelse

1. september 2021

Ansøgningsfrist

15. august 2021

Kontaktperson

Centerchef Henrik Povl Eriksen, telefon: 5179 3632. (dog ikke i uge 28-30)
Specialkonsulent Gry Næsby, telefon: 5162 2641. (dog ikke i uge 27-28)

Uddannelse

Relevant akademisk kandidatuddannelse eller en sundhedsfaglig grunduddannelse med en akademisk overbygning.

Arbejdsområde

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 12. juli 2021

Arbejdssted