Pro­jekt­le­der til ”Dragør som Kli­ma­ro­bust Kyst­kom­mu­ne”

Vi søger en dygtig medarbejder til kommunens udviklingsprojekt ”Dragør som klimarobust kystkommune”. Vi glæder os til at byde den rigtige medarbejder velkommen, og forestiller os, at du er både relationskompetent, fagligt nysgerrig og skarp i din kommunikation og projektledelse.

Omdannelsen af Dragør Kommune til en klimarobust kystkommune er en opgave, hvor risikoen for oversvømmelse fra havet skal nedsættes gennem adaptiv og klog helhedsplanlægning og gennem en projektudvikling med fokus på merværdier. Samtidig skal borgerne omstille sig og reelt inddrages i omdannelsen til et ændret hverdagslandskab langs kysten. Dette skal ske gennem dialog og kommunikation.

Overordnet forventes det, at du er med til at sikre fremdrift i projektet og samtidig træde nye veje i planlægning, projektudvikling og i respektfuld dialog med borgere og interessenter. Du vil være den primære drivende kraft i projektet, du varetager ledelsen af tilknyttede rådgivere, er tovholder i den politiske proces, men bidrager også selv til projektet og i kommunikation til de mange interessenter. Opgaven er forankret hos planteamet og i en projektgruppe med afdelingsledelsen. Der er god mulighed for sparring og støtte, og projektgruppen vil træde ind i maskinrummet, når det er nødvendigt, for at understøtte dig og projektet.

Projektets fremdrift i årene fremover beror af en række politiske beslutninger og afklaring af finansiering. Vi forventer derfor, at du også er fleksibel og har lyst til at deltage og lede andre projekter i både planteamet og i Center for Plan, Teknik og Erhverv efter behov.

Udmøntning af en udviklingsplan med flere projektspor

Vi forventer, at en udviklingsplan for kystbeskyttelse bliver politisk besluttet i efteråret. Den vil danne overordnet ramme for projektudvikling i de kommende år. Du skal herefter have lyst til at indgå i udvikling af anlægsprojekter for enkelte delstrækningerne langs kysten. Her skal landskabsarkitektur, kystteknik, naturbeskyttelse, finansiering, organisering og grundejerdialog følges ad.

I forbindelse med realisering af projekter må du forvente en stejl læringskurve sammen med dine kollegaer i projektgruppen og med rådgivere vedrørende myndighedsforhold og myndighedsgodkendelser, da projektet berører store arealer dækket af naturbeskyttelse og fredning.

Udvikling af lokal resiliens gennem arbejdet med borgerinddragelse er vigtig. Vi skal fortsætte den direkte samtale med projektets ambassadørgruppe og andre interessenter, og du vil være kontaktperson til projektet. Vi ønsker at udvikle vores redskaber til at nå borgere og interessenter og har hidtil anvendt traditionelle møder, sociale medier, hjemmeside, udstillinger og mock-ups. Du skal hjælpe med at tilrettelægge og udvikle borgerinddragelsen fortsat, også den praktiske afvikling heraf.

Om dig

 • Du har erfaring med at sætte dig ind i komplekse problemstillinger fx fra et arbejde med byudvikling på et strategisk niveau, eller har anden dokumenteret erfaring fra proces- og projektledelse, som gør dig i stand til at spænde vidt fagligt.
 • Du kan levere resultater og kan prioritere din tid i en hverdag præget af mange bolde i luften.
 • Du er en metodisk og skarp projektleder, som er på forkant i planlægningen
 • Du er en fleksibel holdspiller og er bevidst om, hvornår andre kollegaer skal hjælpes eller omvendt inddrages i dit arbejde.
 • Du har flair for kommunikation og for at formidle en dagsorden til forskellige interessenter.
 • Du mestrer balancen med at arbejde selvstændigt, og samtidigt at være åben og inddragende omkring projektets centrale beslutninger og hvor du har brug for støtte.
 • Du ønsker at udvikle politisk tæft og har gerne erfaring fra en politisk styret organisation.
 • Du kan styre projektets økonomi.

Om os

 • Vi understøtter din ledelse af projektet hele vejen rundt, og træder til når det er nødvendigt.
 • Vi tilbyder, at du bliver del af en projektgruppe og et byplanteam, hvor vi lægger stor vægt på at hjælpe hinanden i en respektfuld og positiv tone. Vi holder af at samarbejde.
 • Vi tilbyder en plads i et centralt udviklingsprojekt i kommunen med høj faglig relevans lokalt og nationalt.
 • Vi tilbyder et netværk i og uden for organisationen med aktører som bidrager til en helhedsorienteret klimaindsats.
 • Du får stor indflydelse på eget arbejde, og sammen med dine kollegaer kan du være med til at udvikle projektet, og tilføre kvalitet til løsningerne. Vi sætter pris på den nysgerrighed, som kan gøre os bedre i dagligdagen.
 • Vi prioriterer, at vi trives, og er opmærksomme på den gode og nødvendige balance mellem et moderne arbejdsliv og fritid.
 • Vi tilbyder mulighed for efteruddannelse fx projekt og procesledelse.
 • Vi er en lille organisation og ledelsen er nem at få fat på. Du forsvinder ikke i en stor organisation.
 • Vi holder til på Rådhuset i St. Magleby, tæt på kollektiv trafik og i (el)cykelafstand fra København, bare 12 km fra Nørreport Station.


Du kan orientere dig på projekthjemmesiden: www.dragoer.dk/robustkyst

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte konstitueret Planchef Hanna Rehling, telefon 32 89 03 05 eller Centerchef Jesper Horn Larsen, telefon 32 89 03 22.

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens rekrutteringssystem.

Ansættelsesvilkår

Tiltrædelse den 1. november 2021. Der er tale om en fuldtidsstilling (37 t/uge) med flexordning.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Stillingsbetegnelse

Projektleder

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger

Plan og Teknik

Tiltrædelse

1. november 2021

Ansøgningsfrist

7. september 2021

Kontaktperson

Planchef Hanna Rehling, telefon 32 89 03 05 eller Centerchef Jesper Horn Larsen, telefon 32 89 03 22

Uddannelse

Arkitekt, byplanlægger eller anden relevant akademisk uddannelse

Arbejdsområde

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 12. juli 2021

Arbejdssted