Leder af kva­li­tets­sik­ring, ri­si­kosty­ring, sikkerhed og miljø

LORC er i sin udvikling nu på en vej, hvor vi ser behov for et øget fokus på kvalitetssikring, risikostyring og sikkerhed. Vi søger derfor en ny medarbejder, der vil få ansvaret for disse områder.

Stillingen indeholder tre discipliner:

Kvalitetssikring:

LORC ønsker arbejde for at vore systemer og processer udvikles til et niveau, hvor LORC bliver certificeret og/eller akkrediteret indenfor:

ISO/EN 9001: Kvalitetsledelsessystem
ISO/EN 17025: Prøvnings- og kalibreringslaboratorier
ISO/EN 14001: Miljøledelse
ISO/EN 25001: Informationssikkerhed

Risikostyring:

LORC ønsker arbejde for at udbygge vores arbejde med risikostyring; herunder detaljeret løbende kortlægning af risici, udarbejdelse af mitigerende handlingsplaner og opfølgning herpå.

Arbejdsmiljø og Sikkerhed

LORC har en velfungerende Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsorganisation, men ønsker arbejde for at udbygge vores arbejde med feltet; herunder løbende opfølgning på handlingsplaner.

Jobbet

Med reference til LORC’s administrerende direktør får du en vigtig opgave med at højne kvaliteten og sikkerheden i vore aktiviteter.

Du vil i den proces arbejde tæt sammen med vores administration, vore Driftschefer og Direktøren.

Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Udvikling og implementering af ledelsessystem iht. ISO/EN 9001
 • Akkreditering iht. ISO/EN 17025
 • Udvikling og implementering af miljøledelsessystem iht. ISO/EN 14001
 • Implementering af Informationssikkerhedssystem iht. ISO/EN 25001
 • Videreudvikling af eksisterende system for risikoanalyse
 • Sagshåndtering i Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsorganisation

Dine kvalifikationer

 • Du har et indgående kendskab til, og omfattende erhvervsfaring med ISO/EN-standardiseringsarbejde i større virksomheder.
 • Du har udviklet, implementeret og vedligeholdt systemer der sikrer, at en virksomhed lever op til de nævnte standarder.
 • Du har arbejdet med risikostyring, og har et vist kendskab til regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.
 • Som person er du selvmotiverende og initiativrig, og du trives i en travl dagligdag med udfordrende opgaver.
 • Du arbejder struktureret, vedholdende og effektivt.
 • Du er proaktiv og har styr på eget ansvarsområde.
 • Du er robust, hviler godt i dig selv og har gode kommunikative evner.
 • Du har gode skriftlige færdigheder og evnen til at sammenfatte resultater i struktureret form.

Dine muligheder

Du kommer til at arbejde i en virksomhed med en mission om at bidrage til den grønne omstilling. Alle LORC’s medarbejdere brænder for at gøre vedvarende energi bæredygtigt offshore. LORC har et inspirerende fagligt miljø med højt specialiserede, dedikerede og professionelle medarbejdere. Du tilbydes gode og fleksible ansættelsesforhold og en lønpakke, der modsvarer din baggrund, erfaring og kompetencer.

Arbejdssted

LORC, Lindø Sydvej 30, DK-5330, Munkebo.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV fremsendes pr. mail mrk. ”Kvalitetschef” til adressen lorc@lorc.dk senest d. 31. august 2021.

Ansøgninger vil blive behandlet i løbende.

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende Persondataforordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon 70 230 430.

Tiltrædelse

1. oktober 2021.


Om LORC

LORC er en erhvervsdrivende fond stiftet af nogle af de største aktører inden for vedvarende energi.

LORC har hjemme i industriparken ”Lindø Port of Odense” ved Munkebo.

LORC beskæftiger i dag 17 medarbejdere.

LORC's formål er at fremme udbredelsen af vindkraftteknologi.

LORC fokuserer på test og validering af teknologi til vindindustrien.

LORC driver et nacelle testcenter med tre forskellige testfaciliteter.

Derudover driver LORC i samarbejde med FORCE Technology, et komponent og struktur testcenter på Lindø.

LORC ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra nogle af branchens førende virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Kunderne udgøres af de førende virksomheder inden for udvikling og produktion af vindmølle naceller og drivtogskomponenter.

Læs mere på www.lorc.dk.

Gem job

Lindoe Offshore Renewables Center
Publiceret: 21. juli 2021

Arbejdssted

Munkebo