Sund­hedsfag­lig leder til det private botilbud Stentoft

Søger du et job, hvor høj faglighed og udvikling samt medinddragelse af beboerne er i højsædet? Så søger vi netop nu en sundhedsfaglig leder, der skal stå for udviklingen af den sundhedsfaglige indsats på Stentoft. Derudover vil du i samarbejde med bostedets socialfaglige leder få ansvaret for ledelse og organisering af medarbejdergruppen samt den tætte faglige sparring i dagligdagen.

Lidt om os

Stentoft er et socialpsykiatrisk botilbud, og er en del af Psykiatri Plus A/S. Vi arbejder med mennesker med psykiske og sundhedsrelaterede udfordringer, sociale problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, misbrug, demens mv.

Vores mission er klar. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats, fordi vi tror på at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb, og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorie.

På Stentoft bliver du en del af en arbejdsplads med faglig stolthed, hvor vi, hver dag, gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os. Vi arbejder vedvarende på at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø. Der er derfor også et klart fokus på social kapital.

Jobbets indhold

Du vil få ansvaret for udviklingen af den sundhedsfaglige indsats på Stentoft, så vi hele tiden bliver bedre. Det sundhedsfaglige aspekt af beboernes recovery-processer er et område som vi ønsker at udvikle os yderligere indenfor. Det bliver din rolle at engagere medarbejdere og beboere i den sundhedsfaglige udvikling, og du kommer til at få en hel central rolle i udviklingen af Stentoft.

Udover det daglige ansvar for ledelse af, og sparring med medarbejderne, skal du sikre daglige beboerrelaterede anliggender med vægt på kerneopgaven og faglige kvalitetskrav.

Du vil indgå i et team med bosteds leder, den socialfaglige leder og den driftsansvarlige, samtidig med, at du vil indgå i et fagligt samarbejde med lederne på vores andet bosted, Tjørnehøj på Sjælland.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring, kendskab til målgruppen, og ved hvad det kræver i tilgangen. Du er struktureret i det daglige arbejde, med sans for organisering, og du kan nytænke arbejdsgange og processer, så det understøtter beboernes recovery-processer.

Dine arbejdsopgaver bliver, at

 • sikre at Stentoft leverer et generelt højt professionelt niveau på det sundhedsfaglige område
 • sikre at Stentoft kan gennemføre et tilsyn fra patientsikkerhedstilsynet
 • sikre korrekt håndtering af UTH og det eventuelle efterfølgende handleplansarbejde
 • sikre at medicinhåndtering og udlevering håndteres korrekt i samarbejde med den medicinansvarlige
 • sikre at der dokumenteres efter de valgte retningslinjer
 • understøtte ressourceteams til selvstændig fordeling af arbejdsopgaver i hverdagen
 • sammen med medarbejderne faciliterer aktiviteter – også uden for Stentoft – der gavner beboernes sundhed og trivsel
 • sikre at medarbejderne til enhver tid er kvalificerede til opgaven og kan redegøre for metode og indsats
 • være med til at ansætte, introducere og undervise nye medarbejdere
 • fremme kompetenceudvikling og videndeling samt medvirke til at støtte det generelle arbejdsmiljø
 • deltage i beboermøder, faciliterer høj grad af beboerinddragelse, deltage i møder med bosteds leder og socialfaglig leder, samt at deltage i statusmøder med sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere
 • arbejde tæt sammen med den socialfaglige leder om kerneopgaven.
 • Sikre det sundhedsfaglige perspektiv er andet end medicin.

Dine kompetencer

Du skal have en sundhedsfaglig basisuddannelse inkl. autorisation og have dokumenteret ledelseserfaring/erfaring med understøttelse af medarbejdernes kompetencer og faglighed.

Derudover ønsker vi, at du:

 • Evner at lytte og understøtte medarbejdere samt handler, når der er behov for det
 • Har gode generelle IT-færdigheder og anerkender vigtigheden af, at dokumentation understøtter de faglige indsatser (på Stentoft bruger vi EG Sensum Bosted som dokumentationssystem)
 • Har forståelse for synergien i flerfaglighed og har udtalt evne og lyst til at samarbejde med andre faggrupper, så social- og sundhedsfaglige indsatser går hånd i hånd
 • Via din faglighed og personlighed naturligt skaber respekt hos dine samarbejdspartnere
 • Møder beboerne, dine kolleger samt dagens opgaver med smittende positiv energi og engagement
 • Er i stand til at bevare overblikket og navigere velovervejet i en ofte uforudsigelig hverdag
 • Møder beboerne med dialog og respekt

Hvis du har erfaring med medicinpædagogik, narrativ metode eller low arousal er det et plus.

Vil tilbyder vi dig

 • Du bliver en vigtig del af en ambitiøs og velkonsolideret privat virksomhed
 • Et spændende job hvor du får stor mulighed for at bruge og udvikle dine ledelseskompetencer, samt faglige og organisatoriske kompetencer
 • At du i samarbejde med dine kolleger, vil få stor medindflydelse på at udvikle det sundhedsfaglige område
 • En arbejdsdag i samspil med dygtige og engagerede kolleger, hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har høj prioritet
 • En stor faglig kontaktflade både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Supervision mv.
 • Individuelt forhandlet løn samt pensionsordning og sundhedsforsikring

Stillingen er sat til gennemsnitlig 37 timer pr. uge, men man skal forvente arbejdsopgaver, der ligger udenfor normal arbejdstid og perioder med spidsbelastning.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesforhold mv., er du velkommen til at kontakte bostedsleder Mette Hvidbjerg-Hansen på telefon 25 75 35 65 eller pr. mail på: mhh@psykiatriplus.dk.

Vi indkalder kandidater løbende til samtale med sidste ansøgningsfrist den 14-10-2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.


I 2008 åbnede Psykiatri Plus sit første privatpsykiatriske botilbud. Psykiatri Plus’ psykiatriske botilbud er en vigtig samarbejdspartner for kommuner og regioner. Den store erfaring og unikke behandlingsmodel har dannet grobund for et meget positivt samarbejde med både rets- og socialpsykiatrien.

Psykiatri Plus gør en forskel for mennesker, der i en periode – kortere eller længerevarende – er ramt af en psykisk sygdom. Det sker i et ligeværdigt forhold, hvor både beboerne og personalet kan lære af hinanden. Faglighed, indsigt og progression er styrende elementer for Psykiatri Plus.

Vi har to botilbud – ét i Kolding og ét i Odsherred – og er i yderligere vækst. Bliv klogere på hvem vi er via: https://psykiatriplus.dk.

Gem job

Psykiatri Plus A/S
Publiceret: 20 September 2021

Arbejdssted

Sønder Stenderup