Direktør

Kan du videreudvikle et af Danmarks ældste biogasanlæg?

Som Direktør hos Båbjerg Biogas får du det fulde ansvar for drift, videreudvikling og optimering af virksomheden. Med reference til bestyrelse bliver det således dit ansvar at komme med strategiske forslag til mål og planer for selskabet samtidig med, at du får ansvaret for den daglige drift af selskabet, herunder økonomi, biogasproduktion, vedligeholdelse, driftsoptimering m.m.

Du vil få ledelsesansvaret for 10 medarbejdere i produktionen, transport og administrationen. Som leder er du synlig og har fokus på udvikling af medarbejderne og deres kompetencer. Derudover har du fokus på et positivt og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø på tværs af de forskellige funktioner i virksomheden, og er derved garant for en informativ og gennemsigtig kultur.

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

  • Ledelse af virksomhed i forhold til økonomi, budget, kontrakter og produktionen
  • Myndighedsbehandling og godkendelser
  • Plan for selskabets udvikling
  • Løbende dialog med bestyrelsen

Du har en relevant teknologisk uddannelse, som f.eks. maskinmester, ingeniør eller tilsvarende. Derudover har du minimum et par års erfaring som leder, enten fra en tilsvarende drift, produktion eller lignende, hvor du har udviklet en god ledelsesværktøjskasse. Du har ligeledes gode kompetencer inden for økonomi og virksomhedsledelse og kan derved træde direkte ind i den overordnede ledelse af virksomheden.

Som person er du kommunikativ og har gennemslagskraft. Du har et godt overblik og kan derigennem bevare fokus på dine opgaver, samtidig med, at du har udvikling og optimering for øje. Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst, men er god til at skabe relationer på tværs af de mange interessenter, kunder og ejere.

Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand John Pedersen på +45 40 25 85 89. Ansøgning og CV skal være på dansk og sendes til kontakt@kastanievang.dk senest d. 10. oktober 2021.


Blåbjerg Biogas AmBA er et af de ældste biogasanlæg i Danmark, og blev taget i drift tilbage i 1996. Virksomheden er et andelsselskab med begrænset ansvar, og ejes af 35 andelshavere fra lokalområdet. Blåbjerg Biogas ledes af en bestyrelse, valgt af andelshaverne. Anlægget er i 2009, 2011, 2014 og 2020 blevet udvidet og moderniseret med opgraderingsanlæg, så det i dag fremstår rentabelt og tidssvarende. Anlæggets behandlingskapacitet er på 365.000 tons biomasse. Anlægget er til daglig arbejdsplads for 10 medarbejdere som varetager drift, transport og administration.

Gem job

Blåbjerg Biogas A M B A
Publiceret: 20 September 2021

Arbejdssted

Nørre Nebel