CISO

Er du vores kommende CISO, som vil være med til at sikre Metroselskabet og Hovedstadens Letbanes kritiske infrastruktur mod fremtidens cyber-trusler?  

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har store ambitioner indenfor arbejdet med informationssikkerhed og risikostyring i forhold Cyber Information Security. Vi har derfor igangsat et ambitiøst projekt, der skal opgradere selskabets processer med moderne datadrevet trussels- og sårbarhedsstyring. Cyber Information Security er afgørende for Metroens drift og vi arbejder hen imod at skabe best-practice styring af området, gennem opdaterede processer og risikostyring

Derfor søger vi nu en erfaren CISO til en nyoprettet stilling, som skal være omdrejningspunktet og sikre at vi kommer i mål med en ny governance samt medvirke til at systematisere processerne internt og i samarbejdet med vores driftsoperatør Metro Services og andre samarbejdspartnere. Vi har igangsat et analysearbejde med henblik på at finde ud af, hvor vi står pt., og hvad der er det rigtige at gøre, givet den teknologi vi anvender, og kritikkaliteten af den service vi leverer.

Jobbet

Som CISO bliver du omdrejningspunktet for styringen af vores Cyber Information Security såvel på taktisk og strategisk plan samt drive det daglige tætte samarbejde med IT-afdelingen og Metro Service. Metros Service har ligeledes valgt at oprette en CISO-stilling og arbejdet med Cyber Security forventes foretaget i et tæt samarbejde med Metro Services CISO. Du skal have interesse for udvikling af og opfølgningen på processerne omkring styring af sikkerheden. Du vil komme til at indgå i analysearbejdet og dine arbejdsopgaver vil komme til at bestå af:

 • Medvirken til udarbejdelse selskabets strategi for informationssikkerhed
 • Udmønte strategien i det taktiske samarbejde med Metro Services
 • Ansvaret for drift og udvikling af selskabets nye CSMS (Cyber Security Management System)
 • Forestå det daglige samarbejde med alle interessenter for at nå et passende niveau for Cyber Security
 • Udarbejde og reviewe dokumentation
 • Indgå i selskabets audit organisation samt lede compliancearbejdet i forbindelse med risikostyringen i forhold til Cyber Security af IT-anvendelsen i Metroen samt i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
 • Udarbejdelse af risikorapportering om selskabets cyber-risici til bestyrelse og ejere
 • Koordinere risikostyringsaktiviteter der vedrører informationssikkerheden, bl.a. ved nye infrastrukturanlæg

Du bliver organisatorisk placeret i Safety-teamet, hvor du vil blive en del af et hold af erfarne kollegaer, der har en bred vifte af spidskompetencer gående fra jernbanesikkerhed og til administration af audits og myndighedsgodkendelser. Opgaveløsningen har stor bevågenhed og udføres i samspil med selskabets øverste ledelse. Safety-teamet er en del enheden Engineering, der består af 20 kolleger samt et antal eksterne konsulenter.

Som person er du meget nysgerrig af natur og drives af konstant at lære nyt. Du er udadvendt og har gode kommunikations- og samarbejdsevner, samtidig med at du er vedholdende og evner at træffe beslutninger. Du er god til at planlægge og prioritere din tid, og kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket og det gode humør – også i travle perioder. Du har en god grundlæggende teknisk forståelse og kan med afsæt heri indgå i dialog med faglige rådgivere og eksperter. Du har nogle års erfaring med Cyber Information Security og ikke mindst styringen af den, mens kendskab til jernbanedrift ikke er en forudsætning. Du er entreprenant, men bevidst om det ansvar der følger med stillingen og har lyst til at være med til at præge den.

Professionelt forventer vi, at du:

 • Har erfaring med at arbejde med informationssikkerhed og governance, it-arkitektur og netværk, og gerne kendskab til SCADA/OT-området
 • Har en god forretningsforståelse
 • Har erfaring med forandringsledelse
 • Har erfaring med compliancearbejde og rapportering til øverste ledelsesniveau, gerne fra en politisk orienteret organisation
 • Har kendskab til at arbejde under informationssikkerhedskrav fra ISO 2700x-suiten med hjælp fra CIS20 og gerne andre standarder som f.eks. IEC62443, NIST CSF og SP800 mv.
 • Evner effektiv kommunikation af teknisk komplekst stof til forskellige målgrupper samt opstilling af løsningscenarier og begrundelse for valg

Derudover ser vi gerne, at du har:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund og 3-5 års relevant erhvervserfaring
 • Kendskab til at arbejde med risikoanalyser og risikoledelse
 • Gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk

Vi anvender ServiceNow som værktøj til understøttelse af dokumentationen af de digitale workflows. Kendskab til ServiceNow er derfor også en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et udviklende og udfordrende job i et fagligt stærkt og levende miljø. Vi tilbyder en stilling, hvor mulighederne for at bidrage og få indflydelse er store. Der er fart på i hverdagen, og sammen er vi med til at forandre og forbedre hovedstadens kollektive transport.

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, attraktive og fleksible ansættelsesvilkår, et godt arbejdsklima og gode kolleger.

For yderligere oplysninger om jobbet kontakt Chef for Engineering Jesper Hansen på tlf 3311 1700.

Ansøgningsfrist 29. september 2021.  Vi holder løbende jobsamtaler, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist:

4. januar 2015

Arbejdssted:

Ørestad

Jobtype:

Studentermedhjælp

Kontaktperson:
Grith Heltoft

tlf: +45 3311 1700

Hjemmeside:

www.m.dk

Om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane 

Vi sørger for, at mere end 1 million passagerer kan køre med metroen hver uge, og vi bygger flere end 50 metro- og letbanestationer, der skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Vi er 300 engagerede medarbejdere og ca. 500 rådgivere, der arbejder i et internationalt miljø med højt kvalificerede specialister fra ind- og udland. Vi har det overordnede ansvar for driften af metroen og for at anlægge nye metrolinjer og den kommende letbane i alle faser fra udvikling, projektering, udbud samt anlæg og drift 

Metroselskabet er ejet af Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, mens Hovedstadens Letbane er ejet af 11 omegnskommuner samt Staten og Region Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk

Gem job

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
Publiceret: 17. september 2021

Arbejdssted

København