Visionær og synlig skole­le­der til dag­be­hand­lings­til­bud­det Min­de­højsko­len, Havnelev på Stevns

Mindehøjsskolen er et dagbehandlingstilbud med intern skole. Eleverne kommer fra Stevns og de omliggende kommuner og er visiteret af disse, primært på baggrund af psykosociale udfordringer. Vi har pt. 34 elever og 24 medarbejdere. Mindehøjskolens lærere og pædagoger har kompetencer og vilje til, sammen med eleverne, at finde veje gennem det, der er svært. Ofte betrædes nye stier for at indfri den enkelte elevs potentiale og drømme om succes i livet.

Vi søger en visionær, nærværende og dialogbaseret skoleleder, der, i samarbejde med skolens medarbejdere vil gå forrest og lede den fortsatte udvikling af Mindehøjskolen.

Som skoleleder, bliver du sammen med den kommende souschef og bestyrelsen den, der sætter retningen for Mindehøjskolens pædagogiske udvikling på kort og lang sigt.

Personlige kompetencer

Vores nye skoleleder skal evne at samarbejde bredt og handle proaktivt i dialog med medarbejdere, brugere og bestyrelse, herunder interne og eksterne samarbejdspartnere, myndigheder, foreninger og virksomheder.

Skolens elever har brug for relationelt stærke voksne. Du skal derfor være stærk i at danne relationer til både børn og voksne og holde hovedet koldt i en ofte hektisk og foranderlig hverdag. Du har en åben og anerkendende ledelsesstil med blik for både elever og medarbejderes læringsfællesskaber, trivsel og arbejdsmiljø. I hverdagen giver du sparring til skolens medarbejdere i forhold til den pædagogiske linje og enkeltsager.

Du evner at løfte sammen med andre og fremme en positiv læringskultur, hvor du deler dine erfaringer og understøtter medarbejdernes arbejde med energi og entusiasme. Du er nysgerrig af natur og udvikler det, der kan forbedres og værner om, det der virker. Du kan tage hurtige og kvalitative beslutninger, når situationen kræver det.

Vi forventer, at du er kulturbærer og værdiskaber og i stand til at arbejde både strategisk og praksisnært med vigtige indsatsområder som; faglig udvikling, kommunikation, forældresamarbejde, kompetence- og kapacitetsopbygning, fælles mindset, inklusion og trivsel

Det er vigtigt for os, at du kommer med en positiv energi, og at du leder med et glimt i øjet.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har erfaring med specialskole- og personaleledelse, og forstår de administrative- og økonomiske mekanismer på en fondsejet skole. Du har suppleret din skoleledererfaring med en relevant lederuddannelse, samt formår at arbejde evidensbaseret i det specialpædagogiske udviklingsfelt. Det bliver en del af dit ansvarsområde at skabe strategier for en sund økonomi på Mindehøjskolen, der fungerer som en fondsejet skole. Der skal også skabes initiativer for at bibeholde og videreudvikle det pædagogiske personales særlige kompetencer samt øvrige initiativer, der kan opretholde balancen på skolen.

Herudover forventer vi, at:

 • Du er læreruddannet.
 • Du har erfaring fra specialområdet.
 • Du har ledelseserfaring og gerne en diplomuddannelse i ledelse.
 • Du har styr på din faglighed.
 • Du er en nærværende og empatisk leder.
 • Du er god til at skabe relationer og til at få mennesker omkring dig til at føle sig set og hørt.
 • Du betragtes som åben og imødekommende og har en stor indlevelsesevne.
 • Du kan holde skolen i balance ved at skabe langsigtede løsninger og strategier.
 • Du følger planer og initiativer til dørs. Du ser måske endda udfordringer, før de opstår eller vokser sig store.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt velfunderet personale, der både kan og vil.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Mulighed for at sætte fagligt fingeraftryk på en skole i udvikling
 • En skole beliggende i fantastiske omgivelse med et stort uudnyttet potentiale.
 • Løn efter kvalifikationer
 • Læs mere om skolen på www.mindehoej.dk

Kan du opfylde hovedparten af ovenstående, ser vi gerne en ansøgning fra dig senest søndag den 24. oktober kl. 23:59.

Ansøgninger sendes til via ansøgningsknappen "Søg jobbet online" nedenfor.

Det påregnes at afholde ansættelsessamtaler i uge 44.

Yderligere oplysninger og/eller aftale om besøg kan ske til bestyrelsesformand Torben Larsen hver mandag fra kl. 10 til 12 på tlf.nr. 5458 1060.

Gem job

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen
Publiceret: 23. september 2021

Arbejdssted

Havnelev