Drifts­le­der med byg­ge­fag­lig baggrund søges til vores bygge-/ud­lej­nings­af­de­ling

Gavnø Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på Sydsjælland ved Næstved. De tilhørende arealer er på 2.600 hektar, heraf udgør landbrugsjord 1.500 hektar og skov 1.000 hektar. Til godset hører 130 huse, herunder bolig- og erhvervslejemål.

Hovedbygningen, Gavnø Slot, bebos af familien Reedtz-Thott.

På Gavnø slot drives Gavnø Fonden hvis formål i første række er at bevare Gavnø Slot og Gavnø Slotspark, således at Gavnø Slot længst muligt bevares som et kulturhistorisk vidnesbyrd.

Gavnø Gods er i gang med en løbende udvikling af vores bolig- og erhvervslejemål. Gennem investering og renovering vil vi højne kvaliteten og løfte lejepotentialet for vores ejendomme.

Gavnø Fonden har lagt en storstilet restaureringsplan, der omfatter såvel den fysiske bygningsarv som dets interiør.

Renoveringer og restaureringer for både Gods og Slot sker til dels med intern- og ekstern arbejdskraft.

Jobbet

Du vil indgå i et boligteam, der udover dig består af administrative medarbejdere og håndværkere. Der vil være et stort samarbejde på tværs af afdelingerne omkring projektledelse og økonomi.

Primære arbejdsopgaver

 • Projektledelse af igangværende arbejder på udlejningsejendomme og slot
 • Ledelse af interne håndværkere
 • Tidsplanlægning for interne håndværkere samt ekstern arbejdskraft
 • Optimering af indkøb af materialer
 • Løbende forbedringer af flowet via optimering i organisering, processer og planlægning
 • Økonomisk opfølgning på diverse arbejder
 • Udarbejde budgetgrundlag for fremtidige arbejder
 • Kontakt til lejere – diverse spørgsmål, ind- og udflytning
 • Du skal kunne indgå i og bidrage til et tæt og konstruktivt samarbejde på ”tværs” i organisationen med øvrige kollegaer.

Som driftsleder har du ansvar for

 • Diverse arbejder bliver udført indenfor planlagte deadlines
 • Diverse arbejder bliver udført indenfor aftalt budgetramme
 • At vores byggeri/renoveringer overholder diverse standarder samt kvalitetssikring af arbejder
 • Lederskab af interne håndværkere
 • Kommunikation med diverse myndigheder

Hvem er du

 • Du kommer ikke nødvendigvis fra en lignende stilling, men du har en byggefaglig baggrund samt erfaring og ambitioner for din karriere og udvikling
 • Du er vant til at kommunikere på engelsk, både mundtlig og skriftligt. Du får dagligt kontakt til udenlandske samarbejdspartnere.
 • Du er uddannet ingeniør, bygningskonstruktør, tømrer eller tilsvarende.
 • Du trives med at arbejde i et team, hvor der er respekt for hinanden, og hvor hver medarbejder sætter barren højt. Du trives i en virksomhed, hvor man støtter hinanden og vurderer beslutninger sammen, da hvert nyt tiltag har en stor påvirkning på alles arbejde
 • Du er stærk kommunikativt og skriftligt med god struktur og ordenssans – gerne erfaring med Excel.

Du tilbydes

 • En stilling i et miljø der er præget af en uformel tone og tilgang til hinanden og ikke mindst suveræn god ”vi-stemning”
 • En stilling hvor du har stor indflydelse på arbejdsopgaverne
 • En stilling hvor samarbejde og humor bliver vægtet højt.
 • En spændende, udfordrende og alsidig stilling med masser af ansvar og rig mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Løn efter kvalifikationer

Du ansøger stillingen ved at uploade din ansøgning og dit CV via ansøgningsknappen "Søg jobbet online" nedenfor.

Gem job

Gavnø Gods
Publiceret: 23. september 2021

Arbejdssted

Næstved