Project Manager

Når du bliver ansat i Honeywell, bliver du en del af vores globale team af tænkere, innovatorer og drømmere, der sammen medvirker til at skabe fremtiden. Det betyder at vi i Honeywell ændrer den måde vi miljøvenligt flyver på og gør bygninger smarte, sikre samt klima- og arbejdsmiljø venligst.

Vi vil gerne invitere dig med på vores rejse i en udviklings- og fremtidsorienteret virksomhed, hvor vi har fokus på kunder, løsninger, services i nogle rammer hvor vores medarbejdere har adgang til dynamiske karrieremuligheder på tværs af forskellige områder og brancher.

Er du klar og har du lyst til at hjælpe os med at skabe fremtiden?

Lige nu tilbyder vi en attraktiv mulighed i rollen som projektleder i et sammentømret team, hvor du har mulighed for at blive en del af vores Honeywell Building Solutions team i Danmark.

Ansvar:

 • I tæt samarbejde med vores kunder og dit team vil du medvirke til at projekterne leveres inden for den aftalte tid, uden afvigelser og til kundernes tilfredshed.
 • Koordinere projektets tekniske krav og sikre, at den endelige løsning lever op til krav, forventninger og specifikationer.
 • Oprettelse og vedligeholdelse af projektplanen, planlægning og udførelse af projekterne, herunder bestilling og koordinering af leverancer i projekterne.
 • Overvågning og opfølgning på projektets fremdrift samt identifikation af forbedringsmuligheder og igangsætter/træffer foranstaltninger for at opnå disse.
 • Foretage site management af installation og idriftsættelsesaktiviteter, der involverer direkte ressourcer, underleverandører og tredjeparter, herunder kunden.
 • Sikre at gældende HS&E-koder og kvalitetsstandarder overholdes og efterleves.
 • Kommunikere projektets fremdrift til kunde og egen organisation.

Krav:

 • 3+ års erfaring med projektledelse
 • Gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt på dansk og engelsk
 • At du har et kunde- og projektdrevet fokus
 • At du viden og erfaring inden for automatisering og automatikløsninger til produktionsindustrien
 • At du har viden og erfaring i arbejdet med CTS / BMS / EMS og ved hvad der er afgørende i implementeringen af løsningerne hos kunderne.
 • Er vant til at arbejde med digitale værktøjer som f.eks. MS Office, MS Project, SAP

Vi tilbyder:

 • En attraktiv pakke, der modsvarer dine kvalifikationer
 • Pensionsordning og sundhedssikring
 • Bilordning
 • En kultur, der fremmer inklusion, mangfoldighed og innovation
 • Markedsspecifik uddannelse og løbende personlig udvikling

Vi ser frem til at høre fra dig.
Vi er en arbejdsgiver, som ønsker lige muligheder for alle og finder værdi i mangfoldighed. Vi ønsker at tiltrække kandidater uanset race, religion, farve, national oprindelse, køn, seksuel orientering, alder, civilstand, veteranstatus eller handicapstatus.

Gem job