Pro­duk­tions­le­der med erfaring søges

Ringsted Spærfabrik A/S søger en erfaren produktionsleder til fremstillingen af træspær. Som produktionsleder vil du have ansvaret for de nuværende 32 timelønnede medarbejdere i produktionen.

Ud over medarbejderne i produktionen er vi to chauffører, hvoraf den ene også er kørselsleder, fire funktionærer og en direktør som alle er direkte involveret i tilbudsgivning og projektering af spær, en produktionsplanlægger, samt en økonomichef/bogholder.

Vores varer bliver CE-mærket og produktionen er underlagt ekstern kontrol for at opretholde certifikater.

Som produktionsleder refererer du direkte til ledelsen og du vil have følgende ansvarsområder:

 • Overordnet planlægning af produktionen og bemanding af de forskellige produktionsprocesser.
 • Daglig opfølgning på fremmøde og fravær via tidsregistreringssystemet, smartTID.
 • Personaleledelse inkl. en løbende dialog med personale for god planlægning samt nødvendige medarbejdersamtaler efter behov.
 • Løbende sidemandsoplæring af medarbejderne i de forskellige arbejdsfunktioner og ansvarsområder, således at alle processer kan udfyldes efter behov.
 • Ansvar for at spær og spærtræ, der afhentes ab fabrik, er færdigproduceret og klar til udlevering.
 • Ugentlig stikprøvekontrol af færdigproducerede spær, samt opfølgning ved eventuel fejlproduktion ud over tilladte tolerancer.
 • Modtagekontrol ved leveringen af det spærtræ og de tandplader der indgår i produktionen.
 • Lagerstyring og genbestilling af produktionsvarer i god tid inden der opstår mangelsituationer.
 • Arbejdsmiljø/APV og samarbejdet med de medarbejdervalgte arbejdsmiljø-repræsentanter.
 • Implementering af nye arbejdsmiljø-tiltag i produktionen.

Den overordnede produktionsplanlægning vil ske i samarbejde med produktionsplanlæggeren, som er den der gennemgår produktionstegningerne for at sikre, at de er korrekte, og som herefter dels sender dem elektronisk til CNC-savene og dernæst til medarbejderne ved de forskellige hydraulikpresse-stationer.

Herudover forventes det, at du samarbejder og koordinerer med vores kørselsleder således, at der kan ske en optimering af kørslen samtidig med at lovede leveringsterminer kan overholdes.

Produktionslederen bliver i samarbejde med ledelsen enige om rekruttering og personalereduktion i forbindelse med sæsonudsving samt beslutninger omkring nye større investeringer.

På sigt vil du også skulle overtage ansvaret for indhentning af tilbud og indgåelse af kontrakter på indkøb af spærtræ og tandplader.

Vi lægger vægt på og ser gerne, at du besidder følgende kompetencer:

 • Erfaring med mandskabsstyring/personaleledelse og gerne fra en produktionsvirksomhed
 • Har truckcertifikat
 • Har lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Derudover vil det være godt, hvis du har arbejdet med træ og har kendskab til de kvalitetsstandarder, som gælder for træ.

Yderligere info eller uddybning kan ske ved kontakt til Svend Tue Christensen, mobil: 2214 2429 eller på e-mail: svendtue@gmail.com.

Ansøgning samt CV sendes via ansøgningsknappen "Søg jobbet online" nedenfor.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 25. oktober 2021.


Ringsted Spærfabrik A/S startede produktionen i 1973 og virksomheden er dermed én af Danmarks ældst eksisterende spærfabrikker. Vi udsprang af en tømrervirksomhed, der havde eksisteret gennem flere generationer, og vi er stadig et 100 % familieejet foretagende, hvor ejeren er direktør og med ansvar for den daglige overordnede ledelse. Der arbejdes i en flad ledelsesstruktur, da direktøren er med inde over alt omkring projektering og salg af spær og derudover har fuld kendskab til hele maskinparken i produktion.

Gem job

Ringsted Spærfabrik A/S
Publiceret: 6. oktober 2021

Arbejdssted

Ringsted