Vil du lede en vær­distærk in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, der arbejder for at give anbragte børn og unge en tryg barndom?

De Anbragtes Vilkår er en lille socialpolitisk interesseorganisation, der arbejder for at give anbragte børn og unge en stærkere stemme i udviklingen af fremtidens anbringelsesområde. Vi skaber en platform, hvor det levede livs erfaringer kan give ny viden på området og danne grundlag for konkrete politiske anbefalinger og forandringer i landets kommuner. Vi søger en ambitiøs, strategisk orienteret sekretariatsleder, der i samarbejde med bestyrelse, kan være dagsordenssættende og sikre foreningens fortsatte udvikling.

Foreningen arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet. Dermed bidrager vi til at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte i Danmark. Det er vores vision at være medskabere af et samfund, hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Vi arbejder bl.a. med at skabe et moderne børnesyn, et anbringelsesområde der styres efter og har plads til hjemlige referencer, og generelt et fokus på de omgivelser og vilkår anbragte børn og unge vokser op i. Det skal sikre, at fremtidens anbragte børn og unge i højere grad får en tryg barndom og kommer godt ind i det unge voksenliv.

Som sekretariatsleder har du det overordnede ansvar for, at foreningens politiske ledelse, de frivillige og staben kan udfolde deres potentiale og løse deres opgaver med høj kvalitet. Foreningen har igennem de sidste par år gennemgået en hurtig og stor udvikling fra græsrod til mere etableret professionel organisation. Du vil altså blive en del af en organisation med flyvehøjde, bæredygtighed og et godt fremtidsperspektiv.

Samtidig er bestyrelsen i gang med at vedtage en ny strategi for en kommende strategiperiode. Den skal sætte en ny – mere målrettet – faglig retning for foreningen.

Derfor leder vi nu efter en sekretariatsleder, der vil være med til at lede foreningen igennem den næste strategiperiode og som kan lede og implementere de mange udviklingsspor, der er blevet lagt ud for foreningen.

Ledelsesopgaven handler i særdeleshed om at:

 • samarbejde med en sammensat og aktiv bestyrelse og formandskab med forskellige erfaringer
 • understøtte og motivere 70 aktive kernefrivillige af både nuværende og tidligere anbragte
 • samarbejde med et fagligt stærkt og engageret sekretariat på mellem 7 og 10 personer
 • kontinuerligt samarbejde med og varetage fondssamarbejde med vores partnerskabsfonde, der er aktive medspillere i vores udvikling
 • skabe en ny form for landsmøde/generalforsamling som foreningens øverste ledelse

Du kan læse den udvidede jobbeskrivelse ved at klikke her.

Du kan sætte kryds ved følgende kompetencer og erfaring:

 • En relevant, længerevarende uddannelse
 • Et strategisk blik og en strategisk forståelse, der kan sikre De Anbragtes Vilkår ud i fremtiden
 • En grundlæggende økonomisk forståelse
 • En viden om fondsverdenen og erfaring med samarbejde med denne
 • Erfaring med bestyrelsesbetjening
 • Evne til ledelse, hvor du kan sætte et højt kvalificeret sekretariat i spil og give dem mulighed for at yde deres bedste
 • En dynamisk og energifyldt arbejdsstil, hvor du holder af at have mange bolde i luften, og hvor du er skarp til at prioritere
 • Parathed ift. et arbejde, der til tider kalder på varierende arbejdstider

Din personlighed er præget af:

Du er motiveret af – og sætter en stolthed i – at understøtte og løfte de frivilliges arbejde. Du er som person inddragende, forstående og tålmodig. Vi er stiftet af og arbejder for og med tidligere og nuværende anbragte. Derfor er det også vigtigt, at du ikke selv drømmer om de store scener, men er god til at skabe rammer og formater, hvor foreningens politikere og frivillige kan stråle.

Du er ledende, men skal også kunne tømme en opvaskemaskine og printe, hvis der er behov for det. Og du kan agere fordomsfrit og fleksibelt, fordi De Anbragtes Vilkår ikke skal bygges over en eksisterende skabelon, men gå nye veje som interesseorganisation og hente sin inspiration mange steder fra.

Du skal have en grundlæggende respekt for, at De Anbragtes Vilkår arbejder med et sårbart emne, der kræver plads til følelser og kompleksitet i ledelsesrummet både hos stab og frivillige, og du skal evne både at rumme og gå ind i det.

Det får du:

Mulighed for at være med til at bygge en stærk interesseorganisation, der er i gang med at tænke de levede erfaringers muligheder for at bidrage på nye måder. Derigennem bidrager du aktivt til fremtidens socialpolitik.

Du får i De Anbragtes Vilkår mulighed for at arbejde med dygtige kollegaer og sætte dit præg på en aktuel storpolitisk dagsorden. Du vil møde og samarbejde med alle nøgleaktører på anbringelsesområdet.

Endelig bliver du en del af en organisation, hvor der både er højt til loftet og rart at være. Selvom vi arbejder med et alvorligt emne, har vi det også sjovt i det daglige.

Løn aftales efter kvalifikationer.

Praktik

Det forventes, at der vil blive afholdt første runde samtaler d. 16/11 og 17/11 2021.

Anden runde samtaler afholdes 23/11 2021 og 24/11 2021.

Der vil inden anden runde samtaler gennemføres test. De vil blive gennemført 18/11 eller 19/11.

Ansøgningsfristen er: 3. november 2021 kl. 12.00.

Ved spørgsmål til stillingen kontakt:

Ansøgninger sendes via ansøgningsknappen "Søg jobbet online" nedenfor.

Gem job