Af­del­ingsleder til Ydelses- og So­cialser­vice i Dragør kommune

Er du en dygtig fagspecialist inden for ydelsesområdet med den rette personlighed og en leder i maven? Så er det dig vi leder efter.

Om Ydelses- og socialservice

Ydelses- og Socialservice har ansvaret for udbetaling af sociale ydelser til voksne og har beliggende i Dragør Kommune.

Selve jobcentersagsbehandlingen og -indsatserne på integrations- og beskæftigelsesom­rådet udføres af Dragør-Tårnby Job­center og driftes af Tårnby Kommune. Jobcenteret servicerer Dragør og Tårnby kommuner med at skaffe virksomheder arbejdskraft og hjælpe ledige i uddannelse og job.

Ydelses- og Socialservice ledes af en afdelingsleder og omfatter inklusiv lederen 7 medarbejdere.

Dragør Kommune søger en kompetent leder til Ydelses- og Socialservice.

 • En leder med erfaring fra og en god fagligt indsigt i ydelsesområdet og som er hurtig til at sætte sig ind i ny konkret lovgivning og ændret faglig praksis på området – og implementere og følge det i den faktiske faglige praksis.  
 • En leder hvis personlige kompetencer er præget af ordentlighed i både relation og resultat.


Lederen vil via sine kompetencer som faglig leder være med til at sikre Dragør Kommune den nødvendige ledelsesmæssige kapacitet med indsigt i lovgivning, aktiviteter og ydelser på navnlig voksensocial- og beskæftigelsesområdet.

Arbejdet

Opgaverne vil blandt andet være daglig ledelse af enhedens medarbejdere og drifts­opgaver, herunder;

 • Tilse at udbetalingerne på området alle er korrekte og rettidige.
 • Sikre overblik og effektiv styring af porteføljen af udbetalinger på området.
 • Sikre udvikling og initiativer ift. understøtte mangler ift. de rette faglige kompetencer.
 • Understøtte og sikre en løbende professionel dialog med borgere og tværgående samarbejdspartnere som jobcentret, borgerservice, økonomiafdelingen mv.


Dragør Kommune anvender IT-systemer som fx: KY, KSD, KMD Opus, KMD Sag (udfases), Momentum, virk.dk, Skat Extranet og Den Fælles Dataenhed.

Vi søger en leder med god faglig erfaring fra området – og du behøves ikke at have prøvet kræfter med ledelse, men er indstillet på ledelsessupervision og -uddannelse.

Vi kan til gengæld tilbyde

 • En spændende og udfordrende hverdag med mange forskellige opgaver, der løses i tæt samarbejde internt i teamet, med kollegaer i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere.
 • Stor selvstændighed og indflydelse på jobindholdet – en mindre kommune med kort vej fra ide til handling.
 • En uformel omgangsform med respekt for den enkeltes kompetencer
 • Fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø, herunder balancen mellem arbejds- og privatliv.

Om Dragør

Dragør Kommune ledes af et byråd, der omfatter 15 politikere og med Helle Barth (V) som borg­mester. Kommunen har omkring 14.500 indbyggere og 1.200 medarbejdere.

Kommunen er organiseret i en centerstruktur, hvor dele af Center for Politik, Service og Social (PSS), hører under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Centerets budget for 2021 udgør mere end 100 mio. kr., hvor størstedelen vedrører beskæftigelses­området.

PSS er inddelt følgende 6 administrative enheder:

 • Politisk Betjening og Administration
 • Jurateamet
 • Kommunikationsteamet
 • Ydelses- og Socialservice
 • Borgerservice
 • HR og Personaleservice

Yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør Asger Villemoes Nielsen på asgern@dragoer.dk eller på telefon 22 20 20 48.

Ansøgningsfrist

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 16.00.

Vi holder samtaler d. 28. oktober 2021.

Stillingen ønskes besat per 1. december 2021 eller før.

Send din ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse via kommunens rekrutteringssystem: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/job-i-dragoer-kommune/soeg-job/

Dragør Kommune har ca. 14.000 indbyggere, og den kommunale organisation har ca. 1.000 medarbejdere. Dragør er kendt for den gamle bydel, sit levende og aktive havnemiljø med fiskerbåde og fritidssejlere, Hollænderbyen og de mange skønne naturområder langs Amagers kyst

Stillingsbetegnelse

Afdelingsleder

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger

Ydelsesteamet

Tiltrædelse

1. december 2021

Ansøgningsfrist

26. oktober 2021

Kontaktperson

Direktør Asger Villemoes Nielsen på asgern@dragoer.dk eller på tlf. 22 20 20 48

Uddannelse

Relevant uddannelse

Arbejdsområde

Ledelse, ydelse- og social

Gem job

Dragør Kommune
Publiceret: 14 October 2021

Arbejdssted