Te­a­ter­le­der

You can read this job ad in English below on this page.

Bora Bora Aarhus – Dans og Visuelt Teater præsenterer dans og scenekunst fra ind- og udland, arrangerer lokale, nationale og internationale festivaler og er et produktionscenter for dansemiljøet i både Danmark og udlandet.

Bora Bora søger teaterleder i et åremål på 4 år fra 1. august 2022. Stillingen har den øverste ledelse og sammen med bestyrelsen, det økonomiske ansvar for teatervirksomheden.

Teaterlederen forventes at have stærk danse/scenekunstfaglig kompetence og højt vidensniveau om dans og visuelt teater såvel nationalt som internationalt. Der lægges vægt på evnen til at kombinere kvalitet, høje ambitioner på det kunstneriske felt med evnen til at nå ud til et bredt publikum.

Teaterlederen skal være en stærk kurator for kunsten og en dygtig leder. De ledelsesmæssige kompetencer omhandler såvel kunstneriske som økonomiske og personalemæssige kompetencer i relation til at sikre et fortsat velfungerende team omkring Bora Bora.

Yderligere informationer om Bora Bora kan findes på http://bora-bora.dk.

Spørgsmål til stillingen og ansættelsesproceduren kan stilles til bestyrelsesformand Bente Steffensen på mail eller tlf: 23 72 98 34.

Ansøgningsfrist:

Mandag den 6. december 2021.

Ansøgninger med bilag fremsendes til:

bente.h.steffensen@gmail.com.

Kort om Bora Bora

  • Er beliggende centralt i Aarhus og råder over to scener, administrationslokaler samt café (udliciteret).
  • Har i alt syv fastansatte medarbejdere plus timeansatte.
  • Modtager ca. DKK 4,6 mio årligt i driftsstøtte som lille storbyteater, og indgår fireårige aftaler med Aarhus Kommune (seneste aftale gælder fra 1. juli 2018 – 30. juni 2022).

Bora Bora er en del af lokale, nationale og internationale netværk.


Theater Director Bora Bora

Bora Bora - Dans og Visuelt Teater presents contemporary dance and performing arts from both national and international artists, arranges both local, national and international art festivals, and is a production center for the contemporary dance community in Denmark and abroad.

Bora Bora is currently looking for a Theater Director in a tenure of 4 years starting August 1st 2022. The occupation is positioned as top management and shares, with the Board of Directors, the financial responsibility of the theater.

The Theater Director is expected to have professional competence, as well as a high degree of knowledge, within the fields of contemporary dance and performing arts, both nationally and internationally. The theater aims to accentuate the Director’s ability to combine quality, high levels of ambition within the field of art and reaching out to a wider audience.

The Theater Director must be a strong curator of art, as well as a proficient leader. The managerial competencies of the Theater Director also deals with artistic as well as financial and staff managerial responsibilities, in relation to securing a continuously efficient team here at Bora Bora.

Additional information about the occupation can be found at http://bora-bora.dk.

If you have any questions about the occupation or procedures of employment, we direct you to the chair of The Board of Directors, Bente Steffensen via e-mail or phone 23 72 98 34.

Deadline for applications:

Monday December 6th 2021.

Applications with enclosed attachments to be received at:

bente.h.steffensen@gmail.com.

About Bora Bora

  • Is located in central Aarhus, and possesses two performance spaces, an office of administration, as well as a café (subcontracted).
  • Has 7 permanent employees as well as freelancers.
  • Yearly receives about DKK 4,6 mio in operation funding as a small metropolitan theater, and forms 4-year contracts with the municipality of Aarhus (latest contract is effective as of July 1st 2018 – June 30th 2022).

Bora Bora is part of local, national and international networks.

Gem job