Af­de­lings­le­der til privat hjem­meple­je i Furesø Kommune søges

Vi søger dig, der gør en forskel som leder, så borgernes hverdagsliv og medarbejdernes arbejdsliv er omdrejningspunktet i dagligdagen. Kan du skabe høj kvalitet i de daglige opgaveløsninger, er du en skarp kommunikator og kan du omsætte strategi til daglig handling? Så er det dig, vi mangler til vores Furesøafdeling.

Omsorg Sjælland er fra 1. marts 2022 ny privat leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og delegerede sygeplejeopgaver i Furesø Kommune. Vi samarbejder i en overgangsperiode med afgående leverandør Altiden og de dedikerede medarbejdere, der ønsker at fortsætte hos Omsorg Sjælland. Men vi mangler dig som afdelingsleder, der skal have base i Farum. Du skal stå i spidsen for vores Furesøafdeling, men du er ikke alene. Der er dygtige medarbejdere og administrativt team lokalt, lederkollegaer på tværs af Omsorg Sjælland samt tæt sparring og udvikling med vores drifts- og kvalitetschef samt direktør. I en opstartsperiode vil en af vores erfarne afdelingsledere blive tilknyttet Furesøafdelingen og stå til rådighed for sparring og hjælp, i det omfang, du har brug for det.

Din mission i en opstart bliver at sikre borgere og medarbejdere så smidig en overdragelse og opstart af Furesøafdelingen som muligt, så de fortsat oplever en tryg og velkendt hverdag.

Borgere, der vælger Omsorg Sjælland til, er hele vores eksistensgrundlag, og derfor skal vi agere ordentligt og professionelt i alle henseender. Borgerne skal opnå den bedst mulige praktiske hjælp og personlige pleje gennem dialog og inddragelse, som vores kontaktpersonsordning understøtter.

Hos Omsorg Sjælland er medarbejderne vores vigtigste aktiv – de er kilden til vores succes og arbejdsglæde. Vores medarbejderne medinddrages og gives ansvar for, hvordan arbejdet og opgaverne kan tilrettelægges. Det forudsætter, at du er den nærværende leder, der har lyst til at være tæt på driften og trives i en flad struktur. Du kan sætte dit eget præg på udviklingen af Furesøafdelingen og gøre en forskel, både på det langsigtede strategiske perspektiv men også i det nære, når der skal etableres nye rutiner og arbejdsgange i samarbejde med medarbejderne, der kalder på struktur og kreativitet. Omsorg Sjællands flade ledelsesstruktur og korte beslutningsvej giver dig mulighed for at foretage ændringer, skabe nye idéer og udvikle organiseringen og opgaveløsningen.

Som afdelingsleder får du ansvar for de driftsmæssige opgaver og den daglige ledelse af en medarbejdergruppe på ca. 30 medarbejdere med SSA og SSH kompetencer. Omsorg Sjællands værdisæt er, at vi har tid til de borgere, vi drager omsorg for, og de medarbejdere, vi har ansat. Både borgere og ansatte skal opleve, at Omsorg Sjælland er en virksomhed og en arbejdsplads, der lytter og hurtigt kan give svar, træffe beslutninger og foretage ændringer.

Vi forestiller os derfor din profil yderligere indeholder, at:

 • Du har en sundhedsfaglig baggrund som social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske med dansk autorisation.
 • Du har ledelseserfaring og rigtig gerne fra udekørende hjemmepleje
 • Du brænder for ældreplejen og skaber sammenhængende borgerforløb med høj brugeroplevet kvalitet
 • Du understøtter medarbejdernes faglig udvikling og styrker arbejdsfællesskaber og trivsel
 • Du har kendskab til vagtplanlægning og blik for god og effektiv økonomistyring
 • Du kan omsætte strategier til praktisk handling, så det giver mening for borgere og medarbejdere
 • Du har stærke samarbejdskræfter, så rammeaftale, kvalitetsstandarder, kravsspecifikation mv efterleves og udvikles i gensidigt samarbejde med Furesø Kommune.
 • Du er en synlig og nærværende leder, der tager dialoger i øjenhøjde og sikrer følgeskab ved at gå forrest.
 • Du er klar og tydelig i den kommunikation, du er god til at lytte og tilpasse, men du kan også stå fast, når det er påkrævet.
 • Du har stærke relationelle kompetencer og finder gode løsninger i tæt dialog med medarbejdere, borgere og pårørende samt samarbejdspartnere.

Om Omsorg Sjælland

Omsorg Sjælland har 11 års erfaring som privat fritvalgsleverandør. Vores primære arbejdsområde er at hjælpe, støtte, rehabilitere og aktivere borgerne i eget hjem. Indsatserne kan være personlig pleje, praktisk hjælp og delegerede sygeplejeopgaver i tæt samarbejde med kommunen. Borgerne har også mulighed for tilkøbsydelser hos os, som de selv betaler for.

Vi kører aktuelt i kommunerne Helsingør, Rudersdal og Holbæk. Vi starter op i Fredensborg Kommune 1. februar og 1. marts i Furesø Kommune.

Har du lyst til at blive en del af Omsorg Sjælland teamet? Så skal du:

 • Ringe til afdelingsleder Stina Quaade fra Rudersdal på 50607447 eller drifts- og kvalitetschef Inge Birch på 50603519 hvis du har spørgsmål, eller vil vide mere om stillingen
 • Kom gerne forbi til uformel snak
 • Send os en ansøgning med dit CV til inge@omsorgsjaelland.dk

Det praktiske:

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2022.

Du kan sende ansøgning til og med den 21. januar, og vi holder løbende samtaler.

Løn efter kvalifikationer.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Gem job

Omsorg Sjælland A/S
Publiceret: 28. december 2021

Arbejdssted

Farum