Vi søger en ny økonomi- og ad­min­is­tra­tion­schef

FGU (den forberedende grunduddannelse) er en uddannelse for unge i alderen 15-25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Formålet med FGU er at give de unge kompetencer og motivation til at fortsætte på en ungdomsuddannelse eller at få et job. FGU Trekanten blev etableret den 1. august 2019 og har fem skoler fordelt mellem Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Billund Kommune.

Om stillingen

Vi søger en kompetent chef til at lede det økonomiske og administrative arbejde i FGU Trekanten. Derfor er det vigtigt, at du har bredspektrede kompetencer inden for områderne økonomi administration, HR og generel ledelse. Vi søger en ny medarbejder til stillingen, da vores nuværende chef tiltræder en ny stilling.

Som økonomi- og administrationschef bliver du en del af vores ledelsesteam bestående af otte personer, og i den daglige drift kommer du til at arbejde tæt sammen med skolens direktør, hvor du skal medvirke til at kvalificere økonomiske og administrative beslutninger.

Dine konkrete opgaver i jobbet bliver økonomistyring, budgetopfølgning, regnskab og løn samt et fokus på sikker drift og prognoser. Du kommer til, strategisk, at skulle beskæftige dig med at reorganisere institutionens administrative lag, hvor du vil få et funktionsledelsesansvar for de fælles administrative opgaver, der udføres lokalt af skolens seks administrative medarbejdere. Derudover bliver du personaleleder for to elever samt to-tre medarbejdere i fællessekretariatet. Ledelsesområderne er inden for økonomi, administration, IT og bygninger. Ansvarsområderne i stillingen består desuden af følgende:

 • Årsregnskab
 • Budget
 • Elevadministration
 • Tilskudsadministration
 • Løn, ferie og HR-opgaver
 • Daglig drift

Dine kvalifikationer

Vi søger en kandidat, der har en relevant videregående uddannelse inden for økonomi. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra statsligt selveje i uddannelsessektoren, herunder indsigt i det samarbejde med styrelser og ministerier, der er en forudsætning for taksameter og tilskudsadministration. Vi søger en robust kandidat, der ser mulighederne i at arbejde i en ny organisation og med en ny uddannelsestype, hvor der er mulighed for at præge og udvikle, og hvor der stadig mangler svar på mange spørgsmål. Derudover forventer vi, at du:

 • Kan lede og understøtte udvikling af skoledriften
 • Har stor indsigt i økonomistyring og controlling
 • Evner bestyrelses-, revisions- og direktionsbetjening
 • Gerne har erfaring med Statens It, Statens Administration og softwarepakken, herunder eksempelvis Navision Stat og RejsUd
 • Kender til tilskuds- og taksametersystemer
 • Har lyst og evne til aktivt at samarbejde med ledelseskollegaer

FGU Trekanten tilbyder

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at arbejde med udviklingen af en ny organisation
 • Dygtige og meget motiverede medarbejdere
 • En stilling med et stort ansvar og mange udfordringer
 • Et godt og velfungerende ledelsesteam
 • Et godt socialt miljø, hvor trivsel har høj prioritet
 • En uformel og uhøjtidelig omgangstone

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn aftales på basis af overenskomst med relevant part og på basis af din baggrund og erfaring. Du får kontor på Boulevarden 19D i Vejle, hvor vores direktør, vicedirektør og øvrige sekretariat også har kontor. Stillingen refererer til direktøren.

Vi afholder første samtale den 25. januar, og anden samtale afholdes den 27. januar. Vi ønsker at besætte stillingen pr. 1.3.2022. Din ansøgning skal sendes elektronisk med vedhæftning af CV og eksamenspapirer via Jobindex senest den 21. januar.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør, Leif Rye Hauerslev, på 4038 2828 / lrh@fgutrekanten.dk.

Du kan læse mere om FGU Trekanten på www.fgutrekanten.dk og på vores sociale medier (@FGUTrekanten).

Gem job

FGU Trekanten
Publiceret: 3 January 2022

Arbejdssted

Vejle