Er du den nye leder på Hol­bro­gaard?

Vil du have en enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af Holbrogaard?

Holbrogaard er en psykiatrisk behandlingsinstitution for unge fra 13-18 år med begyndende psykiatriske lidelser som i en længere periode har behov for døgnbehandling.

Der er intern skole som er godkendt som et mindre uddannelsessted, hvor der tilbydes individuelt og differentieret undervisning. Den unge kan få Folkeskolens afgangsprøve og efterfølgende kan der tilrettelægges STU-forløb efter aftale med den enkelte kommune.

Holbrogaard skal i nærmeste fremtid have renoveret behandlings- og personalefaciliteterne. En spændende opgave hvor du får en faciliterende rolle sammen med bestyrelsen.

Holbrogaard ligger i naturskønne omgivelser tæt ved det sydfynske øhav i Faaborg.

Vi søger en leder, som udover solid erfaring med ledelse også har erfaring med psykiatriområdet. Som leder skal du have tæft for både det organisatoriske udviklingsarbejde og personaleledelse og samtidig have et skarpt fokus på styring og drift. Du skal finde det spændende og vigtigt at skabe struktur og stabilitet, da det er fundamentet i vores faglige arbejde. Din tilgang til personalet skal være anerkendende, nysgerrig og tydelig og den skal understøtte, at opgaveløsningen og kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med vores vision for stedet.

Der er ansat 20 medarbejdere på Holbrogaard, som tilsammen udgør et tværfagligt team bestående af pædagoger, social- og sundhedsmedarbejdere, og folkeskolelærere. Desuden administrativt personale, køkkenmedarbejder og pedel. Desuden er der tilknyttet faste vikarer og vi har et tæt samarbejde med børne- og ungepsykiatrien, forældrene til den unge og den anbringende kommune.

Vi tilbyder psykiatrisk og miljøterapeutisk døgnbehandling til unge i alderen 13-18 år, som lider af begyndende psykiatriske lidelser. Behandlingen af hver enkelt ung, er nøje tilrettelagt efter den unges individuelle behov og foregår i et omsorgsfuldt bo- og skolemiljø. Behandlingen inddrager alle aspekter af den unges liv og netværk og sigter mod at den unge udvikler sig til at kunne leve et selvstændigt liv med arbejde, uddannelse og indgå i nære relationer. Den psykiatriske og miljøterapeutiske behandling har sit udspring i psykodynamisk og udviklingspsykologisk teori og metode, med fokus på at støtte den unge i udvikling af større selvstændighed, mestring af sine symptomer og sociale kompetencer med særlig vægt på skole og fremtidige uddannelse.

For at sikre fagligheden, er der løbende efteruddannelse og supervision, som vi forventer, at du kan fastholde, profilere og udvikle.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med engagerede og dygtige medarbejdere og muligheder for at være med til at videreudvikle Holbrogaard i samarbejde med medarbejdere og bestyrelsen.

Har du:

  • socialfaglig uddannelse, fx psykolog, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske
  • viden om psykiatri generelt og specielt med henblik på behandling af unge med psykiatriske udfordringer, både i teori og i praksis
  • et ønske om at være en del af et spændende udviklingsmiljø
  • bred ledelseserfaring, bl.a. erfaring med økonomi og strategisk ledelse, dvs. alle niveauer i organisationen medtænkes i organisationens udvikling
  • evnen til at arbejde struktureret og skabe overblik i forhold til at håndtere komplekse udfordringer
  • erfaring med at arbejde med en personalegruppe, som er fagligt engagerede og selvstændige.
  • teoretisk lederuddannelse og erfaring med organisationer
  • er en stærk formidler både i skrift og tale
  • robust med stor arbejdskapacitet
  • er du tilmed visionær og ambitiøs i din tilgang som leder?

– Vil vi tilbyde dig et lederjob med store udviklingsmuligheder og særdeles høj grad af indflydelse og ansvar.

Se mere om Holbrogaard på vores hjemmeside, www.holbrogaard.dk.
Ansøgningsfrist den 10. februar 2022..
Ansættelsessamtalerne vil foregå den 22. og/eller den 24. februar 2022.
Ansættelsestidspunkt – snarest.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Birgitte Jacobsen, på birpsyk@mail.dk eller tlf. 2988 7314.

Ansøgningen fremsendes via nedenstående link.

Gem job