Plan- & pro­jek­t­chef

Drømmer du om at drive og udvikle et vandselskabs plan- og projektafdeling, at koordinere projekter vedr. klimatilpasning, separering og byggemodninger, samt at lede en flok engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, så er en sjælden jobmulighed som Plan & Projektchef i Vandmiljø Randers åben.

Til at lede Plan & projekt skal vi bruge en kompetent chef og leder. Du skal lede en række dygtige medarbejdere, styre porteføljen af anlægsprojekter, afbalancere myndighedsønsker med en ansvarlig projektøkonomi, og ikke mindst bidrage til strategien og dermed til udvikling af selskabet.

Et bredt ansvarsområde

Plan & projekt løfter en lang række opgaver, hvor du har det overordnede ansvar: Udarbejdelse af plangrundlag, projektering og modelberegning, projektgennemførelse, kvalitetssikring af anlægsprojekter. Ud over dette har du det overordnede ansvar for en række strategiske tiltag, samarbejdet og koordineringen af aktiviteterne med Randers Kommune, samt naturligvis ledelse og udvikling af både afdelingen, processer og afdelingens leverancer. Asset Management driver du i tæt samarbejde med produktionschefen.

Du kommer til at stå i spidsen for en række spændende udfordringer med regnvands- og klimaprojekter, ikke mindst i lyset af, at aktiviteterne på klimaområdet skal øges væsentligt. De rigtige løsninger kræver, at du som chef for Plan & Projekt har fokus på nytænkning og helhedsbetragtninger, da mange af vores løsninger bliver en tæt integreret del af lokalområdet.

Har du ledererfaring?

I rollen som chef for Plan & Projekt refererer du til direktøren og er en del af chefgruppen i Vandmiljø Randers, som udover dig består af direktøren, økonomichefen, chef for HR, KOM & IT, og produktionschefen. Vi forventer, du går aktivt ind i dette samarbejde, og bidrager konstruktivt til at vedligeholde holdånden, ikke kun i chefgruppen og i afdelingen, men også på tværs af afdelingen og andre afdelinger og funktioner.

Som følge af skiftet på chefposten, gør vi os overvejelser om afdelingens fremtidige organisering. Du skal være med til at beslutte og implementere den fremtidige struktur, hvor også teamledelse eller fagledelse er tænkt ind fremadrettet, så du kan delegere en række af opgaverne. Dine kompetencer vil være afgørende for den fremtidige organisering. Derfor er det vigtigt, at du kommer med solid ledelseserfaring, eller har erfaring med organisatoriske forandringsprocesser.

Din faglige baggrund

Vi forventer, at du har erfaring med projekter vedr. klimatilpasning, separering og byggemodning, og at du er du dygtig til at styre en projektportefølje. Vi ser også gerne, at du har erfaring med samarbejder på vandforsyning, et område, som vi arbejder hårdt på at gøre større. Både ifm. planlægning, projektering og udførelse er din afdeling i kontakt med en lang række både interne og eksterne interessenter, og det er vigtigt du er foregangsmand for et konstruktivt samarbejde med interessenterne.

Du er lyttende og reflekterende, men du kan også træde i karakter, have fokus på målene og sikre fremdrift. Du tackler interessenter uden at tromle, og viser respekt i relationen. Det gælder både eksternt og internt.

Vi glæder os til din ansøgning

Du bliver en del af et dedikeret hold i en virksomhed, hvor både din faglighed og din personlighed er vigtige for, at du er det rigtige match til os. Vi er en arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, sætter holdånd i højsædet, og hvor respekten for hinandens fagligheder, opgaver, men også vores forskelligheder skal herske. Hver arbejdsdag skal være en god arbejdsdag.

Vi fastsætter lønnen efter dine kompetencer og du kan se frem til en attraktiv pensionsordning og naturligvis sundhedsforsikring. Derudover vil du opleve en høj grad af frihed i jobbet, stor indflydelse på at forme afdelingen, og ikke mindst påvirke strategien.

Send os din ansøgning og CV via linket snarest muligt, men senest den 7. oktober 2022, kl. 15.00. Vi screener for kandidater løbende, og forbeholder os ret til at lukke for ansøgninger, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Peter Christensen på 3073 1220 eller på pech@vmr.dk.


Vandmiljø Randers er sat i verden for at håndtere regn- og spildevand, klimasikre kundernes og de fælles værdier, levere rent drikkevand og bidrage til et godt vandmiljø i Randers Kommune. Som ambitiøs og fremsynet forsyning skaber vi resultater i det krydsfelt, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Det gør vi ved konstant at blive dygtigere til at løse vores opgave og ved at bidrage til lokalområdet med solide investeringer, jobs og vækst. Vandmiljø Randers renser årligt 10 mio. m3 spildevand og distribuerer rent drikkevand til ca. 2.500 kunder. 63 dygtige medarbejdere løfter opgaven med stort engagement.

Gem job