SKOLELEDER med et hjerte, der banker for udsatte børn søges til dag­be­hand­lings­sko­le

Drømmer du om et job, hvor du har mulighed for, i samarbejde med ledelsesteam og personale, at sætte retning og være ”kaptajn” på eget skib? Så er der en unik mulighed nu.

Ægirskolen er i gang med en spændende udvikling, hvor skolen de seneste to år har etableret sig på dagbehandlingsområdet med to matrikler på Nørrebro. Vi søger en ny leder, der finder det motiverende og spændende at fortsætte den gode proces med at skabe Danmarks bedste dagbehandlingsskole.

Ægirskolen danner rammen om ca. 25 elevers skolehverdag og ca. 14 engagerede lærere, pædagoger og psykologers arbejdsplads. Vores elevgruppe er børn i skolealderen (6-16 år) og rummer elever med forskellige behov, men er især målrettet børn med socio-emotionelle vanskeligheder, der eksempelvis kan have:

 • Impulsstyret- og udadreagerende adfærd.
 • Kraftige følelser og humørsvingninger – som at blive ked af det, vred eller bange – og samtidig har vanskeligt ved at registrere, forstå og regulere dem hensigtsmæssigt.
 • Forstyrrelser i deres tilknytningsmønstre og har brug for ekstra støtte til at danne relationer.
 • Oplevet tidlige tab og traumer.
 • Udfordringer knyttet til koncentration og opmærksomhed
 • Svært ved at holde overblik, strukturere og planlægge.
 • Nedsat selvværd og selvtillid
 • Lav IQ og indlæringsvanskeligheder

Et dagbehandlingstilbud tilbydes til børn/unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder, at de ikke kan indgå i almenskolen. På Ægirskolen følger vi folkeskolelovens bestemmelser, under hensyntagen til den enkelte elevs forudsætninger. Samtidig støtter vi eleverne i at udvikle færdigheder og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere individuelle udfordringer og i at komme tilbage til en hverdag, hvor man fungerer i skolen. Læs mere på vores hjemmeside www.aegirskolen.dk

Ægirskolen er en privat dagbehandlingsskole og søsterskole til TAGASKOLEN STU, som har samme ejerkreds. Vi har en ambition om at være Danmarks bedste dagbehandlingsskole og vores nye skoleleder skal skabe rammerne for, at ideerne med Ægirskolen bliver fastholdt, udviklet og udbredt. Vi har store forventninger til, at ledelsen af vores skoler foregår med et tydeligt fokus på udviklingen af skolen som læringsorganisation og med fokus på faglige mål og resultater. Det kræver en tydelig og stærk ledelse, som kan arbejde systematisk med klare mål og forventninger i dagligdagen, og som kan sikre, at alle skolens medarbejdere arbejder i en fælles retning.

Vi søger en leder, som:

 • har ledelseserfaring og relevant lederuddannelse
 • har erfaring med dagbehandling og indsigt i lovgivning på området
 • har et ønske om stor selvstændighed i ledelsesopgaven
 • er handlekraftig, synlig og initiativrig
 • er relationskompetent og kan samarbejde bredt
 • kan stå i spidsen for at sætte fælles retning for skolens pædagogiske/faglige udvikling og kultur i tæt samarbejde med personalegruppen
 • udøver ledelse tæt på den pædagogiske praksis
 • har en inddragende ledelsesstil, hvor du får elever, personale og forældres mange kompetencer og ressourcer i spil til gavn for Ægirskolen
 • har indsigt i budgetmodeller og et strategisk blik for økonomi og administration
 • har gode kommunikative evner i skrift og tale og er god til at lytte
 • Reflekterer over både teori og praksis og kan anvende dette til at skabe forandringer, der virker

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads præget af gensidig respekt og åbenhed
 • En fagligt dygtig, engageret og forholdsvis ny personalegruppe, hvor stemningen er god og humøret højt
 • Et lille, men stærkt ledelsesteam
 • Ansættelse i en organisation, hvor udvikling og faglighed er en vigtig del af behandlingsarbejdet
 • Der er planlagt uddannelsesforløb for personalegruppen om traumeinformeret behandling og sanseintegration
 • Stor frihed og fleksibilitet
 • Ekstern supervision
 • Sundhedssikring

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Espen Hjøllund på telefon 2068 1346.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomstvilkår

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, samt kopi af relevante uddannelsesbeviser sendes til job@tagaskolen.dk med att. Lederstilling i emne feltet d. 23. september 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende dog senest uge 39.

Tiltrædelse

1. november 2022 eller hurtigst muligt.

Gem job

Ægirskolen
Publiceret: 8. september 2022

Arbejdssted

København