En­gi­ne­e­ring Manager til Olie­ter­mi­nal

Oiltanking Copenhagen A/S, beliggende på Prøvestenen, søger Engineering Manager.

Dit nye team

Vores terminal på Prøvestenen består af flere tankanlæg, pumper, rørsystemer samt tre kajanlæg til skibsanløb. Vi er en central enhed i den danske forsyningssikkerhed inden for brændstoffer.

Der er tale om en stilling, hvor du refererer direkte til vores Managing Director og har en Engineering & Maintenance Supervisor i direkte reference. Herudover har du et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland.

Som Engineering Manager får du det overordnede ansvar for planlægning af terminalens reparationer og vedligeholdelse samt alle løbende projekter. Du sikrer, at alt foregår efter de fastlagte direktiver, reglementer og politikker samt budget.

Ansættelsesstart er snarest muligt.

Dine opgaver:

 • Ansvarlig for udarbejdelse af forslag og design af investeringsprojekter.
 • Udarbejdelse af Authorization for Expenditures (AfE) på alle investeringsprojekter
 • Udarbejdelse af budget og opfølgning her af både på investeringsprojekter, løbende vedligehold af terminalen samt afdelingens øvrige omkostninger.
 • Udarbejdelse af PO’er og godkendelse af indkomne fakturaer.
 • Overvåge reparations- og vedligeholdelsesarbejde, herunder vedligeholdelse af pumper, ventiler, tanke, rørledninger, køretøjer, maskiner m.m.
 • Kontakt med entreprenører
 • Teknisk evaluering af tilbud, godkendelse og opfølgning på arbejder
 • Koordinering internt og eksternt, specielt med HSSE Manager og Operations Manager

Dine kvalifikationer:

 • Du har en teknisk baggrund, sandsynligvis uddannet ingeniør eller maskinmester og med kendskab til pumper, ventiler og rørsystemer
 • Du tænker sikkerhed som det første i alle opgaver
 • Du har erfaring med personaleledelse
 • Du er flydende på dansk og engelsk mundtligt og skriftligt

Dine personlige egenskaber:

 • Du er ansvarsbevidst og pålidelig og besidder personlig integritet
 • Du arbejder selvstændigt og struktureret
 • Du er fleksibel og tager ejerskab
 • Du er god til at kommunikere og samarbejde på tværs af en organisation
 • Du er udadvendt og bidrager til det sociale i virksomheden
 • Du er empatisk og vækker tillid

Hvad tilbyder vi:

Et job, hvor to dage sjældent er ens samt et godt arbejdsmiljø.

Ansøgning:

Du bedes skrive en motiveret ansøgning, om hvorfor det lige er dig, vi skal ansætte dig, samt et CV dine kompetencer, kurser o. lign., der har relevans for jobbet.

Indkomne ansøgninger behandles løbende. Hvis du ikke hører fra os inden for to til tre uger fra modtagelsen af din ansøgning, er vi gået videre med andre kandidater.

Kender du nogen?

Er dette ikke den rette stilling for dig, så kender du måske nogen, som kunne være interesserede. Del derfor gerne dette opslag med dem, du tænker kunne være relevante. Mange tak for din henvisning.


Om Oiltanking Copenhagen A/S

For vores terminal i København kan man faktisk sige, at det hele startede tilbage i 1713, hvor en gammel nedlagt tørdok blev fyldt med sand og indrettet som søfæstning med 32 kanoner og bemandet med 120 mand, og således blev grundlaget for Prøvestenen til. Virksomheden startede på Prøvestenen den 15. august 1961 under navnet "Veedol Handels Compagni".

I 1963 blev navnet ændret til "Nydol Handels Compagni", og i begyndelsen af 1970'erne købte Oiltanking GmbH terminalen, som fortsatte under navnet "Nydol Oiltanking" indtil 1984, hvor navnet blev ændret til det nuværende navn "Oiltanking Copenhagen A/S". Terminalen er gradvist blevet udvidet i løbet af 1960'erne. Men da oliekrisen indtraf i begyndelsen af 1970'erne blev yderligere ekspansionsplaner sat i bero og først genoplivet i slutningen af 1970'erne, hvor yderligere tankgrupper blev tilføjet. I 2016 blev den sidste tankgruppe købt fra Shell, og efter en omfattende renovering af samme, nåede terminalen sin nuværende størrelse på 463.000 cbm lagerkapacitet.

Oiltanking Copenhagen A/S udlejer tankkapacitet, leverer relaterede serviceydelser til sine kunder og ejer ingen af de lagrede produkter selv. Oiltanking Copenhagen A/S er en integreret del af distribution af energi til transport (biler, lastbiler, busser, fly, m.v.) og udgør samfundskritisk infrastruktur.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job