Skole­le­der

FGU Syd- og Vestsjælland (FGUSV) – FLERE GLADE UNGE – SOM VIL. En vej for unge til job, uddannelse og et godt liv.

FGUSV startede i august 2019, og vi anser os i dag for en institution med styr på organisation og retning, men som stadig har meget der skal udvikles.

FGUSV tilbyder et inkluderende og trygt skolemiljø for eleverne med fokus på udvikling af den enkelte elev, og med praktisk læring/produktion som udgangspunkt. Vi vil væk fra ”som om”, og have nødvendighed som forudsætning for opgaverne.

Vi tilbyder ledelse af en skole med en af vores samfunds vigtigste opgaver;
at få ALLE UNGE MED.

Derfor forventer vi også meget af dig:

  • Du har fokus på kerneopgaven: at få skabt gode resultater for de unge, og få skabt respekt om vores arbejde.
  • Du har erfaring fra arbejde med unge fra målgruppen. Du er engageret og relationsskabende, samt kan rumme både den stille unge og den unge med den hurtige replik. Du kan være med på sjov og kan tage den alvorlige samtale.
  • Du skal skabe et tillidsbaseret råderum for medarbejderne, hvor styrker og kompetencer bliver sat i spil, så alle har mulighed for at yde sit bedste, og dermed bidrage til den fælles opgave.
  • Du skal være tydelige og retningssættende i dagligdagen og omkring FGUs mål.
  • Du gør, som du siger, og du optræder som rollemodel.
  • Du skal ”sælge” FGU, og derfor være netværksskabende og synlig i lokalområdet, da det er vigtigt for skolen at have gode relationer til det lokale erhvervsliv, kommunen, aftagerinstitutioner, folkeskoler osv.
  • Du skal kunne indgå i et tæt samarbejde med stedfortræder om den lokale ledelse.
  • Du skal kunne indgå i en større organisation med fælles pædagogisk retning/metode og fælles politik omkring medarbejderne m.m..

Løn og ansættelsesforhold i henhold til aftale mellem Finansministeriet, Djøf og LC.

Læs den fulde stillingsprofil og vores mål og værdier ved at klikke her.

ANSÆTTELSE

Senest 1. december 2022.

ANSØGNING

Sendes via ansøgningslinket nedenfor vedhæftet:

Motiveret ansøgning
CV
Referencer
Eksamensbeviser

Senest 10. oktober kl. 8.00.

Samtaler vil finde sted d. 25. og 27. oktober.

Dervil være 2 runder, herunder med profiltest.

Yderligere info ved henvendelse til
Direktør Gert Møller gmo@fgusv.dk.


HVEM ER VI

FGU (Forberedende GrundUddannelse) er en relativ ny uddannelse med første elevoptag august 2019.

Målgruppen er unge under 25 år, der har behov for fagligt, personligt eller socialt løft, og som efter endt FGU-forløb skal videre i uddannelse eller beskæftigelse.
FGU bliver målt på elevernes trivsel, fravær og overgang til uddannelse eller beskæftigelse.

FGUSV er en statslig selvejende institution med adresser i Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Gem job