Cen­ter­le­der til Ry Hallerne

Vil du være med til at styrke og udvikle foreningslivet i og omkring Ry ved at stille attraktive faciliteter og service til rådighed for foreninger, organisationer, virksomheder og øvrige interessenter? Vil du være med til at videreudvikle Ry Hallerne som en endnu stærkere og kreativ samarbejdspartner? Så er du måske vores nye Centerleder.

Stillingen

Som Centerleder skal du sikre den fortsatte gode udvikling og evne at tiltrække/afholde aktiviteter og arrangementer af høj kvalitet, til fordel for flest mulige brugere, Ry Hallernes kapacitetsudnyttelse og driftsøkonomi. Du vil referere til Ry Hallernes bestyrelse.

Gennem dit lederskab sikrer du Ry Hallernes synlighed i lokalområdet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Sikre gennemførelse af aktiviteter og arrangementer i Ry Hallerne
 • Varetage samarbejde, samskabelse og kommunikation med Ry Hallernes brugere på daglig basis
 • Vedligeholde, udbygge og udvikle relationer og samarbejde med Ry Hallernes interessenter
 • Skabe forudsætningen for udvikling af nye koncepter, faciliteter og foreningslivet i og omkring Ry Hallerne
 • Samarbejde med bestyrelsen, deltage i bestyrelsesmøder og sørge for afrapportering til bestyrelsen
 • Have det overordnede ansvar for økonomistyring, budgettering og budgetopfølgning
 • Varetage personaleledelse, herunder sparring og ressourcestyring
 • Sikre et godt arbejdsmiljø, trivsel og medarbejderudvikling for vores ansatte, herunder 7 fleksjobbere og 20-30 ungarbejdere
 • Være rollemodel for de ansatte med henblik på at udvise åbenhed, ordentlighed og god service
 • Sørge for effektiv digital kommunikation og formidling
 • Være synlig og kendt af brugerne af Ry Hallernes faciliteter i og omkring Skanderborg Kommune

Kvalifikationer

 • Du har erfaring med ledelse, personaleledelse og/eller projektledelse
 • Du har en relevant faglig uddannelse og erfaringer med drift/udvikling af et center og/eller institution
 • Som leder forstår du vigtigheden af motiverede medarbejdere. Du har en lederstil, som er lydhør og involverende, samtidig med at den er retningsgivende og tydelig
 • Du er visionær og formår at omsætte visioner til handling, ligesom du er forhandlingsvant og velformuleret i skrift og tale
 • Du har en god driftsøkonomisk sans og blik for budgettering på den lange bane
 • Du har en naturlig indstilling til selv at varetage operationelle drifts- og administrationsopgaver og kan have mange bolde i luften. Prioritering, planlægning af opgaver og ressourcer er en selvfølge for dig
 • Du er tillidsvækkende og formår at opbygge, fastholde og udvikle relationer. Du er en naturlig netværker
 • Du navigerer og samarbejder naturligt i krydsfeltet imellem frivillige og professionelle

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med engagerede kolleger, medarbejdere og en aktiv bestyrelse
 • Muligheden for at have indflydelse på udviklingen i og omkring Ry Hallerne
 • Gode ansættelsesforhold

Har vi fanget din interesse?

Så send din ansøgning via QuickApply-knappen "Ansøg". Ved spørgsmål kontakt bestyrelsesformand Jens Nelleman, tlf. 2074 7167, eller send en mail til jnellemann@outlook.dk. Vi afholder samtaler i uge 51.


Ry Hallerne er en innovativ, selvejende institution med fire haller, kreative aktivitetsområder, flere aktivitets- og mødelokaler, motionscenter og café. Vi deltager i arbejdet om at skabe sammenhæng og helhed mellem Ry Hallerne, de kommunale skoler og byens daginstitutioner. Ry Hallerne tager et socialt ansvar i Ry. Visionen er at udvikle moderne faciliteter, udbyde høj service og være medskaber af fællesskaber til glæde for flest mulige.

Ry Hallerne ligger som centrum i et område, hvorfra en lang række aktiviteter tager sit udgangspunkt, f.eks. udendørs løb og cykling. Ry Hallerne fungerer som et sundt mødested for unge. Ved siden af Ry Hallerne finder du tennis, fodbold, petanque, krolf, kondisti og multibane samt kunststofbane til fodbold, strandhåndhold. Endelig finder du også Legezonen i Ry Pulspark.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job