Driftig og coachende teamleder til Drift Spil­de­vand og Rens

Kalundborg Forsyning er ikke som mange andre forsyninger. Vi er en multiforsyning, og yderligere er der i Kalundborg mange store virksomheder, blandt andet produceres godt halvdelen af verdens insulin i forsyningens baghave. Det stiller store krav til os som forsyningsvirksomhed og betyder konkret, at op mod 90 procent af vores drift ikke er konventionel forsyningsdrift.

Vi har netop offentliggjort byggeriet af Europas største fjernkøl til 1.4 milliarder i samarbejde med Novo Nordisk og Novozymes. Et projekt, der aldrig er set lignende på dansk grund. Vi er en virksomhed i vækst, og med de projekter, vi har på tegnebrættet, vil vi fortsat være det de næste mange år. Ydermere har vi vores medarbejderes trivsel for øje, hvilket betyder, vi i høj grad vægter din ’work-life-balance’. Vi har en række tiltag og aktiviteter, der er til gavn for vores medarbejderes trivsel, og vi gør enormt meget ud af vores rekruttering og onboarding.

Vi søger en teamleder, der igennem sit personale sikrer den daglige drift af Kalundborg Forsynings ledningsnet, pumpestationer og 8 renseanlæg. Derudover understøtter du vores afdelingsleder i arbejdet med blandt andet spildevandsplaner, ledningsfornyelse over projektering, implementering af løsninger, drift og vedligeholdelse af anlæg. Dertil skal du være med til at sikre, at den udpegede strategi og investeringsplanerne efterleves hele vejen gennem systemet.

Dine primære arbejdsområder vil være at:

  • Drive daglig ledelse ud fra Kalundborg Forsynings ledelsesgrundlag – fx ved at efterleve og udvikle kvalitetsledelsessystemet ved brug af tavlemøder.
  • Drifte, vedligeholde og udvikle den nødvendige driftsorganisation i Spildevand og Rens.
  • Sikre kvaliteten af arbejdet – herunder iværksætte forebyggende handlingsplaner med efterfølgende læring, hvis der opstår fejl.
  • Understøtte den faglige udvikling og faglig styrkelse af dit arbejdsområde.
  • Sikre kompetenceudvikling hos medarbejderne.
  • Gennemføre medarbejderudviklingssamtaler.
  • Sikre medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø og opretholde en høj trivsel på arbejdspladsen.
  • Deltage i relevante netværk.

Du vil blive en del af driften for Spildevand og Rens hos Kalundborg Forsyning, en rigtig god og fasttømret afdeling, hvor der er højt til loftet, og hvor kollegaerne er gode til at passe på hinanden. Afdelingen består af 17 medarbejdere, der spænder vidt i faglighed – alt fra håndværkere og spildevandsoperatører til specialarbejdere.

Det er vores forventning

Du har mindst fem års erfaring med drift fra forsyningsområdet. Dertil har du en ledelsesmæssig uddannelse, som gør dig i stand til at lede og organisere en drift. I Kalundborg Forsyning coacher vi vores medarbejdere, og der vil være en forventning om, du kan gøre det samme.

Det er vigtigt, at du er udviklende i din tilgang til arbejdet. Vores forsyning er levende, og det er afgørende for os, at vores ledere kan afdække fremtidige behov i tæt samarbejde med afdelingslederen og resten af organisationen.

Ydermere er der en klar forventning om, du ønsker at udvikle din faglighed ved løbende at deltage i faglige netværk og derudover tage relevant efteruddannelse.

Hvis du kan nikke genkendende til vores tjekliste og forventninger, kan du blive en del af en arbejdsplads, hvor der er en let omgangstone, humor og stærkt kollegaskab. Vi tilbyder alle vores medarbejdere efteruddannelse, ligesom der er mulighed for at arbejde hjemme, hvis dine opgaver tillader det. Vi har det klare indtryk, vi som virksomhed trives, når du, som medarbejder, trives.

Ønsker du flere informationer?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder for Drift Spildevand og Rens, Karsten Poulsen, på tlf. 20 58 01 93.

Stillingen er fuldtid på 37 timer. Ansættelsen sker i februar måned eller snarest muligt.

Løn fastsættes efter kvalifikationer, og ansættelse sker i henhold til Lederaftalen (DI) og Funktionæroverenskomsten (DI).

Ligeledes har vi sundhedsforsikring, fuldtidsulykkesforsikring og tilbyder fysisk træning i firma regi.

Hvis du ønsker at søge jobbet, skal du sende din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til nama@kalfor.dk og anføre i emnefeltet "teamleder".

Ansøgningsfrist er den 30. november. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler derefter.

Læs mere om Kalundborg Forsyning på vores LinkedIn, hvor vi jævnligt skriver ud om forsyningens arbejde, eller på vores hjemmeside kalfor.dk.


Kalundborg Forsyning er en virksomhed med plus hundrede medarbejdere, og vi vokser fortsat. Vi anses for at være blandt frontløberne inden for forsyningsbranchen. Gennem de senere år har vi bygget innovative løsninger inden for vand og varme, og vi er langt fra færdige. Vi er ikke bange for at gå foran og vise vejen for branchen. Vi leverer drikkevand og fjernvarme til husstande og virksomheder i Kalundborg – samt rensning af spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Vi er en matrix-organisation, hvor vi samarbejder på tværs, og hvor der er korte beslutningsveje. Vi har stor fokus på arbejdsmiljø og er certificeret i dette. Kalundborg Forsyning er en central aktør i den internationalt anerkendte Kalundborg Symbiose. Trivsel er i højsædet, og vi tilbyder flere forskellige tiltag for at sikre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Gem job