Daglig leder søges til §107/108 botilbud

Er du en erfaren leder med ambitioner om at udvikle og styrke det pædagogiske arbejde? Kunne du tænke dig et lederjob, hvor du står i spidsen for at sikre høj faglig kvalitet og udvikling på vores botilbud? Ønsker du stor frihed til at udfolde din ledelsesfaglighed med fokus på personaleledelse og faglig ledelse? Så er det måske dig, vi søger!

Vi søger en ambitiøs, helhedsorienteret og innovativ daglig leder, som kan videreudvikle vores botilbud med respekt for det eksisterende.

Som daglig leder af Karlebo Hus 3 vil du have stor indflydelse på tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde og kan være med til at påvirke og videreudvikle vores tilbud og organisation som helhed. Din primære opgave vil være at varetage den faglige pædagogiske ledelse samt personaleledelse inden for de overordnede rammer, som vi har i Støttekontaktgruppen. Vi tror på, at medindflydelse og godt arbejdsmiljø skaber engagement og kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Du vil have ansvar for at skabe den røde tråd i det pædagogiske arbejde gennem personalemøder, personaleudvikling, intern og ekstern supervision, netværksmøder, understøttende dokumentation m.m.

Du vil have personaleansvar for ca. 25 medarbejdere plus div. vikarer, herunder MUS-samtaler, ansættelsessamtaler, sygesamtaler, vagtplanlægning m.m.

Herudover vil du have økonomisk ansvar vedr. budget til kost, aktiviteter og småanskaffelser.

Det er således vigtigt, at du har interesse og flair for administrative opgaver, da det er en stor del af arbejdet.

Botilbuddet Karlebo Hus 3 ligger i Karlebo i skønne naturomgivelser sammen med Karlebo Hus 1 og 2 samt aktivitetstilbuddet Søhuset på en dejlig stor grund med egen sø, shelter og dyrehold og med adgang til fælles fitness og musiklokale. Karlebo Hus 3 er et botilbud for borgere i alderen 18-60 år med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse herunder autismespektrumforstyrrelse eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Hus 3 har plads til 11 beboere, som har brug for et særligt tilrettelagt tilbud. Personalegruppen er delt i fire teams, hvoraf tre teams er tilknyttet beboere med en-til-en støtte, og det sidste team er ansvarlig for en ungegruppe, som profiterer af socialt samvær og fællesaktiviteter. Beboerne bor i egen lejlighed, derudover har vi et stort nyt fællesrum med køkken, spiseplads og tv-stue.

Dagligdagen består i høj grad af ADL-træning. Det vil sige, at medarbejderne skal støtte og vejlede beboeren i forhold til daglig struktur, personlig hygiejne, indkøb, madlavning, rengøring og økonomi samt støtte i forhold til fastholdelse i dagtilbud/uddannelse.

Du vil blive en del af vores ledergruppe, som består af fem øvrige daglige ledere, direktøren samt chefen for kvalitet og udvikling. Vi holder bl.a. ledermøder hver 14. dag og har et åbent og gensidigt samarbejde, hvor vi kan sparre og hente inspiration hos hinanden.

Som botilbud påtager vi os gerne at agere tovholder i forhold til beboernes netværk for at skabe den bedst mulige ramme og indsats i forhold til beboerne. Du kommer derfor ligeledes til at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder sagsbehandlere, dagtilbud, pårørende m.m.

Støttekontaktgruppen er en privat organisation, der driver seks botilbud i Nordsjælland under Servicelovens §107 og §108 samt et aktivitetstilbud §§103/104. Vi vægter faglighed højt og sætter altid beboeren i centrum.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i struktur og forudsigelighed. Vi arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang KRAP, idet vi tror på, at alle mennesker kan og profiterer af at udvikle sig til at være så selvstændige som muligt, uanset deres udgangspunkt.

Du skal søge jobber hvis:

 • Du har ledelseserfaring og har en lederuddannelse eller relevant akademisk uddannelse.
 • Du har erfaring inden for det pædagogiske område.
 • Du er fagligt velfunderet, robust og engageret.
 • Du brænder for at skabe udvikling og høj faglighed.
 • Du arbejder struktureret og brænder for de administrative opgaver, der er forbundet med stillingen.
 • Du er tydelig og går naturligt forrest i at sætter den pædagogiske retning.
 • Du er handlekraftig, stiller krav til dine medarbejdere, samtidig med at du giver opbakning og medindflydelse.
 • Du er god til at inspirere og motivere mennesker omkring dig.

Vi kan tilbyde:

 • En ledergruppe, hvor du kan hente inspiration, støtte og sparring.
 • En engageret personalegruppe.
 • En organisation i rivende udvikling, hvor der er højt til loftet og kort fra ide til handling.
 • Kurser, intern og ekstern supervision og fælles temadage.
 • Stor indflydelse og frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag og det pædagogiske arbejde.
 • Sundhedssikring.
 • Vi tror på, at ansvar og tillid skaber medejerskab hele vejen rundt.

Du kan læse mere om Støttekontaktgruppen på vores hjemmeside www.skgr.dk.

Stillingen er en 37-timers stilling.

Sted: Botilbuddet Karlebo Hus 3, Avderødvej 42, 2980 Kokkedal.

Tiltrædelsesdato: 1. januar 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgning sendes til: Henriette Salmon: henriette@botilbud.skgr.dk. Mærk ansøgningen ”Daglig leder Hus 3”.

Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til Henriette Salmon, chef for kvalitet og udvikling, på tlf. 2550 2424 eller direktør Mads Cramer på 2016 6080 (ferie i uge 49).

Gem job