Chief Financial Officer

Er du interesseret i et spændende og afvekslende job – som ”spillende træner” – i en helt unik ejerledet virksomhed, hvor du får en central rolle i vores strategiske ledelse og vækstplan? Så læs mere her. Der er tale om en deltidsstilling i niveauet 3-4 arbejdsdage pr. uge.

Der er tale om en ”nyoprettet” stilling, hvor du får det overordnede ansvar for hele økonomifunktionen, der dels dækker den danske virksomhed og dels selskaber i andre lande (i en matriksorganisation). Du skal være økonomisk sparringspartner for gruppens CEO (founder/ejerleder) samt for ledelsen i de udenlandske selskaber. Du refererer til CEO.

Du har domicil i Randers.

Økonomiafdelingens erfarne og dygtige medarbejdere består i dag af en regnskabschef hjemmehørende i Ukraine samt økonomimedarbejdere og økonomiske samarbejdspartnere placeret i både udland og Danmark. Du skal derfor beherske dansk og engelsk på et højt niveau – også økonomifagligt i både skrift og tale.

Du bliver også projektejer for den videre implementering af vores nye Business Central/Power BI-løsning.

Din profil:

Du bliver en del af en international og stærk kultur. Du er god til at kommunikere og er en teamplayer med humor og godt humør. Du kan klare en varierende hverdag, og du har en vis gennemslagskraft samt høj integritet. Du har fokus på mennesker og ledelse af mennesker med forskellige kulturer samt ledelse på afstand. Du får mange snitflader med vores interessenter og udenlandske selskaber. Du kan godt lide også selv at være udførende.

Du kan forvente følgende opgaver:

 • Det overordnede ansvar for og ledelse af økonomifunktionen, herunder sikre effektive processer i økonomiorganisationen.
 • Rapportering og udvikling af nøgletal m.v. til bestyrelse, banker m.m.
 • Videreudvikling af vores Controlling og Business Intelligence (BI)-værktøjer (PowerBI).
 • Udarbejdelse af diverse politikker for området.
 • Det overordnede ansvar for måneds-, kvartals- og årsrapportering.
 • Udarbejdelse af budgetter og prognoser (samt opfølgning).
 • Likviditetsstyring og styring af arbejdskapital.
 • Samarbejde og forhandling med bl.a. bankforbindelser, revisorer, offentlige myndigheder, pensions- og forsikringsselskaber i samarbejde med bl.a. CEO.
 • Sikre det økonomiske overblik over både virksomhedens igangværende projekter og projekter, der bydes på.
 • Aktiv involvering i indkøb og indkøbsprocesser.

Din baggrund

Vi forestiller os, at du er et sted i dit arbejdsliv, hvor du har opbygget god erfaring, og nu – fast eller i en periode – har lyst til at arbejde mindre en fuldtid og have stor fleksibilitet. Du har ledererfaring. Du er empatisk. Du har en analytisk tilgang, og du er i stand til at se på økonomien ud fra et her og nu-billede såvel som det mere langsigtede og strategiske perspektiv. Du kan forstå en forretning.

Du har derudover:

 • En relevant uddannelse på kandidatniveau (cand.merc., cand.oecon. eller lignende).
 • Erfaring fra en international virksomhed.
 • Praktisk erfaring med økonomistyring og rapportering.
 • God til at kommunikere – både på engelsk og dansk.
 • Har kendskab til ERP-systemer og BI samt implementering af disse.

Om Phoenix Design Aid A/S

Phoenix Design Aid A/S er en international design- og kommunikationsvirksomhed med ekspertise i grafisk design og digitale løsninger. Med hovedsæde i Randers og globalt placerede kontorer, herunder i Nairobi og Panama, lægger vi særlig vægt på at servicere internationale og mellemstatslige organisationer, herunder FN og EU-agenturer, NGO'er og offentlige myndigheder. Vores ydelser leveres i et tæt samarbejde med vores partnere i Danmark og resten af verden. Vi har nogle fantastiske, dedikerede og kompetente medarbejdere i et internationalt miljø i både Danmark og i vores udenlandske selskaber og repræsentationer. Vi har en professionel, dedikeret og engageret bestyrelse. Vi arbejder med bæredygtighed på højt plan og er certificerede i Verdensmålene (11 delmål fordelt på mål 4, 12, 13 og 17), ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001. Vi har ligeledes påbegyndt arbejde med ESG.

Du kan læse mere om os her www.phoenixdesignaid.com.

Praktisk

Har du spørgsmål, kan du kontakte CEO Dennis Lundø Nielsen: DN@phoenixdesignaid.com.

Ansøgninger bedes sendt til Kim Tange via ansøgningsknappen nederst. Business Help Team håndterer rekrutteringsprocessen.

Vi indkalder løbende til samtaler.

Vi ønsker tiltrædelse snarest muligt, men venter gerne på den rigtige kandidat.

Gem job

Phoenix Design Aid a/s
Publiceret: 11. januar 2023

Arbejdssted

Randers