Skole­le­der til Skolen i Fre­de­riks­havn

Vil du være med til at udvikle og sætte rammerne for at få unge i uddannelse og arbejde?

Vi søger en leder til vores Forberedende Grunduddannelse i Frederikshavn pr. 1. april 2023.

 • Møder du andre anerkendende og nærværende?
 • Favner du bredt, både fagligt og kulturelt?
 • Agerer du tydeligt, vedholdende og handlekraftigt som leder?
 • Arbejder du med værdier og resultater gennem frisættelse og tillid

Så er du måske den skoleleder, vi er på udkik efter.

FGU Vendsyssel, en god vej til uddannelse og job

FGU Vendsyssel er en institution, der udbyder forberedende grunduddannelse (FGU) til unge mennesker mellem 16 og 25 år på tre forskellige spor. Undervisningen foregår både på værksteder, i undervisningslokaler og i form af virksomhedspraktik. I FGU Vendsyssel har vi skoler i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, og vi har desuden elever fra Læsø Kommune. FGU Vendsyssel har et samlet elevtal på 410

Skolen i Frederikshavn har et tæt og udbygget samarbejde med den kommunale ungeenhed, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i Vendsyssel.

Skolen i Frederikshavn

FGU Vendsyssel ”Skolen i Frederikshavn” ligger i Elling nord for Frederikshavn. Skolen består af en hovedbygning samt en række værksteder indenfor et snævert geografisk område. Skolen udbyder 8 fagtemaer på PGU-sporet, 2 hold på AGU-sporet, EGU-spor på 25 elever i et udbygget erhvervsnetværk samt et introducerende basishold. Vi er i gang med at udvikle dansk som andetsprogs- og ordblindevenlige læringsmiljøer på alle spor.

Skolen har:

 • 135 elever
 • 17 ansatte

Opgaven som skoleleder

Som skoleleder varetager du den daglige personaleledelse samt ansvaret for skolens pædagogiske/didaktiske retning og udvikling, den faglige kvalitet i undervisningen og relationsarbejdet samt organiseringen af praksis. Opgaven kræver en praksisnær ledelsesform, hvor du som leder ofte er i dialog med medarbejderne og eleverne lige præcis der, hvor læringen, undervisningen og produktionen foregår. Du vil være skolens ansigt udadtil og en stærk samarbejdspartner i lokalområdet. Du vil indgå i et tæt samarbejde i lederteamet, der består af direktøren, den administrative leder og de tre skoleledere. Du vil referere direkte til direktør Karen Marie Schytter.

I lederteamet løser vi udfordringerne sammen, komplimenterer hinanden og fordeler tværgående opgaver. Vi arbejder i lederteamet ud fra en fælles klar retning og med et stort lokalt råderum.

Dine kvalifikationer

Vores medarbejdere vil møde dig, som en anerkendende og nærværende leder. Du vil fremtræde positivt og imødekommende, som et opmærksomt, indlevende og deltagende menneske.

Du har…

 • en bred forankret ledererfaring indenfor uddannelsesområdet og/eller arbejdsmarkedsområdet
 • kendskab til målgruppen
 • en lederuddannelse eller har påbegyndt en lederuddannelse

Vi forventer, at du

 • arbejder dialogbaseret og forstår at inspirere til følgeskab og sammenhold
 • søger pragmatiske løsninger
 • inddrager og uddelegerer
 • har evnen til at samle alle skolens faggrupper i respekt for deres faglighed og viden
 • har fingeren på pulsen, er kreativ og innovativ
 • er realistisk. Ved hvad der kan lade sig gøre på den korte og lange bane
 • er ”open minded” og har et bredt og mangfoldigt verdensbillede
 • er objektiv, tydelig og konstruktiv i din konflikthåndtering
 • er en kompetent og inspirerende formidler
 • kommunikerer vedholdende og struktureret ud i organisationen
 • tror på, at glade medarbejdere arbejder bedst
 • agerer uhøjtideligt og med et smittende engagement

Vi tilbyder

En spændende stilling som leder for en uddannelsesinstitution, hvor du sammen med engagerede medarbejdere skal fortsætte opbygningen af FGU Vendsyssel. Et uddannelsestilbud, hvor alle unge får den faglige træning, guidning og dialog i et lærende fællesskab, som de hver især har behov for på deres vej til at vælge job eller uddannelse.

Du får løn efter gældende aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner for Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Ansøgningsproces

Send ansøgning knappen "Ansøg" her på siden senest fredag 27. januar 2023 kl. 12.00.

Der vil være to samtalerunder i ansættelsesprocessen. Første samtalerunde afholdes d. 3. februar 2023. Anden samtalerunde har form som et interview og vil blive afholdt d. 7. februar 2023.

Tiltrædelse ønskes 1. april 2023.

Det indgår i ansættelsesprocessen, at der rekvireres straffeattest.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger vedrørende stillingen opfordres du til at kontakte direktør Karen Marie Schytter på telefon 25401503.

Relevante links:

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job

FGU Vendsyssel
Publiceret: 9. januar 2023

Arbejdssted

Frederikshavn