Adm. dir. – me­de­jer­skab – til suc­ces­fuld in­du­stri­virk­som­hed på Sjælland

VIRKSOMHEDEN OG STILLINGEN

Virksomheden er en ejerledet industrivirksomhed, som har to ejere, er beliggende på Sjælland, beskæftiger ca. 45 medarbejdere og arbejder med tre forskellige produktområder. Virksomheden har haft en kraftig vækst i de senere år og har udsigt til at fortsætte væksten i de kommende år på baggrund af en solid kundebase med synergimuligheder imellem de enkelte produktområder og kunder.

Virksomheden har en god historie og har haft en god vækst – og har et stort potentiale til yderligere vækst, gode og kendte kundereferencer samt en solid egenkapital og indtjening.

Med reference til bestyrelsen – som har en professionel bestyrelsesformand – får direktøren ansvaret for virksomhedens totale drift og indtjening. Direktøren vil få medejerskab, enten fra starten af ansættelsen, men et senere aftalt tidspunkt er også en mulighed, og de nuværende ejere er indstillet på at diskutere forskellige finansieringsmuligheder.

Opgaverne er rimelig klassiske for en adm.dir. i en virksomhed af denne størrelse – og her følger de vigtigste opgaver:

 • Overordnet ledelse af virksomheden og daglig ledelse af nærmeste medarbejdere.
 • På baggrund af en forretningsplan, som den nye adm. dir. får udarbejdet i samarbejde med den øvrige ledelse og bestyrelsen, skal den nye direktør lede og udvikle virksomheden mhp. at opfylde vækstforventningerne.
 • På baggrund af vedtagne budgetforudsætninger udarbejde udkast til det årlige budget til godkendelse i bestyrelsen.
 • Månedlig budgetopfølgning og periodeestimater i samarbejde med selskabernes revisor samt rapportering til bestyrelsen – og iværksætte de nødvendige korrigerende handlinger.
 • Opfølgning af økonomi og tid på igangværende arbejder og projekter.
 • Forberede bestyrelsesmateriale og møder i samarbejde med bestyrelsesformanden ca. 4-5 gange/år.
 • Opfølgning af likviditet og garantirammer.
 • Opsamle ideer og analysere dem samt vurdere mulighederne og i samarbejde med bestyrelsen beslutte det videre forløb. Det skal i den forbindelse nævnes, at hovedejeren er i besiddelse af en stor kreativitet, som hidtil har bidraget betydeligt til virksomhedens succes.
 • Skabe relation til kunder og deres repræsentanter.
 • Afholdelse af ledermøder.
 • I samråd med mellemledere beslutte, hvilke projekter virksomheden fokuserer på at vinde.
 • Rekruttering og afskedigelser af mellemledere og godkende rekruttering af øvrige medarbejdere.

SUCCESKRITERIER OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

Opfylde aktuelle omsætnings- og indtjeningsbudgetter.

Vækste virksomhedens årsomsætning med ca. 25 % til en årsomsætning på kr. 50 mio. i løbet af ca. to år.

Forberede organisationen til yderligere og markant vækst i de kommende 5-10 år.

DIN BAGGRUND OG DINE KOMPETENCER

Du er en udviklingsorienteret, robust person, som besidder en rimelig god struktur, er målrettet, kontaktskabende og igangsættende og har erfaring fra ledelse af produktion som f.eks. produktionschef, afdelingschef, funktionsdirektør el.lign. Du føler dig klar til at påtage dig et overordnet ansvar for en mindre industrivirksomhed.

Du er kommercielt tænkende og har måske en baggrund fra et kommercielt ansvar og har en rimelig produktionsteknisk forståelse.

Du har fokus på strategi samt forretnings- og markedsudvikling og har dokumenterede resultater fra tidligere ledelsesroller. Du har desuden et ønske om medejerskab – betingelserne forhandles individuelt.

Det vil være en fordel, hvis du har international erfaring, gerne fra de nordiske lande, og tidligere har haft tæt samarbejde med ejerledere.

UDDANNELSE, SPROG, IT-KOMPETENCER OG BOPÆL

Du har ideelt set en kommerciel uddannelse kombineret med en teknisk uddannelse, men det er ikke et krav.

Du kan kommunikere på engelsk, har brugererfaring i de gængse Office-programmer og bor på Sjælland.

DU TILBYDES

En spændende udfordring i en virksomhed med et betydeligt vækstpotentiale og viljen til at udnytte det.

Du tilbydes en konkurrencedygtig, individuelt forhandlet direktørkontrakt bestående af en fast gage, en god firmabetalt pensionsordning, bonusordning, firmabil eller tilskud til egen bil, diverse øvrige benefits og op til max. 30 % medejerskab.

ANSØGNING

Hvis du kan se dig selv i denne spændende udfordring eller har spørgsmål til stillingen, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte konsulent Tom Bo Madsen på mobiltelefon 40 64 81 91 eller email tbm@tommaconsulting.dk.

Samtaler vil blive afholdt løbende, og ud over tre møder ifm. selve rekrutteringsprocessen er det aftalt med bestyrelsesformanden og ejerne, at finalekandidaten får mulighed for at møde ejerne nogle timer et antal gange for at tale om et fremtidigt samarbejde og gensidige forventninger, inden en kontrakt underskrives.

Virksomheden bliver først informeret om dit kandidatur efter din accept.

Du skal maile din ansøgning med dit CV mærket ”Adm. dir. industrivirksomhed” til:
tbm@tommaconsulting.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Tomma Consulting
Automatikvej 1
2860 Søborg

Gem job

Tomma Consulting søger for kunde
Publiceret: 11. januar 2023

Arbejdssted