AC-me­d­ar­bej­der - der brænder for at løse opgaver i til­knyt­ning til den cirkulære om­stil­ling

AFLD, der er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af 6 kommuner, søger en dygtig og engageret AC-medarbejder/konsulent til varetagelse af en bred vifte af opgaver med flair for at operere i spændingsfeltet mellem projekt/teori og drift.

Du får medansvaret for at udvikle vores arbejde inden for ressource- og genanvendelsesområdet, således at vi kan leve op til ejernes forventninger om kvalitet i genanvendelsen og nyttiggørelsen af borgernes affald. Brænder du for grøn omstilling og cirkulær økonomi, og ønsker du at få en aktiv stilling med udfordringer og spændende opgaver, skal du sende din ansøgning til os!

Opgaver

Vi lægger vægt på, at du er med til at udvikle stillingen og optimere arbejdsgangene i virksomheden. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med driftsledelsen og have en stærk forankring til vores projekt- og udviklingsafdeling, der er placeret i vores serviceselskab AC Birk A/S. Du vil således blive en nøglemedarbejder i implementeringen af nye tiltag i driften. Eksempler på opgaver er:

  • Vedligeholdelse af vores sorteringsguide www.ressourceportal.dk, der benyttes af ejerkommuner, herunder løbende opdatering af seneste nyt vedr. sortering, genanvendelsesprocenter og generel feed back til brugerne.
  • Tovholder i miljøledelsesteams og dermed garant for, at vi løbende arbejder med at optimere vores drift i forhold til miljø- og klimabelastning. Koordinering, audit mv. vil ske i samarbejde med en projektleder fra AC Birk.
  • Understøtte vores arbejde med at sikre sporbarhed i, hvad der sker med affaldet, efter det har forladt AFLD, herunder i tæt samarbejde med afsætningsteamet følge op på nye leverandører mv. i ind- og udlandet og derigennem medvirke til en høj reel genanvendelse af affald.
  • Medvirke til at nye kontrakter og aftaler implementeres smidigt og sikkert i driften.
  • Gennemføre og styre egne projekter, som f.eks. optimering af arbejdsgange i samarbejde med vejteamet, energikortlægning og optimering, implementering af nye løsninger mv.
  • Generelt understøtte driftsledelsens arbejde i en travl hverdag med mangeartede spændende opgaver.

Kernekompetencer

Det er spændende at arbejde hos AFLD, fordi vi løser vigtige samfundskritiske opgaver i en sektor, der de senere år har fået større og større bevågenhed. Idet vi er en forholdsvis lille organisation betyder det, at du får indflydelse, din mening bliver hørt og dine kompetencer bliver sat i spil.

Det er naturligt for dig at bringe opgaverne sikkert i mål og sikre høj service overfor vores ejerkommuner igennem god og konstruktiv kommunikation, hvor du også selvstændigt kan identificere og definere nye opgaver og forretningsområder. Undervejs vil det dog være en forudsætning for succes, at du formår at inddrage driftsledelsen, projektafdeling mv. i de relevante beslutninger, der skal træffes i forbindelse med opgaveløsningen.

Vi søger en ny kollega med en relevant faglig baggrund og en gerne længerevarende akademisk uddannelse. Det kan f.eks. være ingeniør, biolog eller andre naturvidenskabelige uddannelsesretninger. Hvis du gennem uddannelsen eller tidligere job har opnået kendskab til affaldsområdet eller andre forsyningsområder vægter det selvfølgelig, men er ikke en forudsætning. AFLD er en lærende arbejdsplads, hvor det vigtigste i denne stilling er, at du har en positiv tilgang til de mangeartede opgaver og dine kollegaer er serviceminded og vægter det gode samarbejde med vores ejere højt, har et vist flair for drift og kan lide at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder.

Yderligere information

Du vil blive tilknyttet vores driftsadministration, og din arbejdsplads bliver som udgangspunkt på vores 2 anlæg beliggende henholdsvis i Fasterholt, syd for Herning og syd for Tarm. Der vil også være dage, hvor det vil give mening at sidde sammen med kollegaerne hos AC Birk i Herning. Der vil desuden være mulighed for hjemmearbejdsplads efter aftale med din leder.

Hos os er det vigtigt, at der er en god balance mellem dit privatliv og arbejdsliv. Derfor er der:

  • 37 timer inkl. betalte pauser
  • Fri om aftenen og i weekenderne
  • Flex morgen og eftermiddag
  • Motionsrum (i Herning) og en aktiv personaleforening

At du er god til skriftlig kommunikation er en nødvendighed for at kunne løse opgaverne og ikke mindst afrapportere dit arbejde.

Stillingen refererer til vores driftsledelse, der har mange års erfaring og stor viden indenfor affaldsområdet.

Ansøgningsfrist

Ansøgning bedes sendt senest 13. februar 2023. Der vil løbende blive indkaldt til samtaler. Tiltrædelse vil ske pr. 1. april 2023.

Jobbet søges via knappen "Ansøg" her på siden.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte driftschef Mogens Thude på telefon 2069 6051/mail mt@afld.dk eller underdirektør Per Nielsen på telefon 2328 0306/mail pn@afld.dk

AFLD er ejet af Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune.

Gem job

AFLD
Publiceret: 31. januar 2023

Arbejdssted

Herning og Tarm