Di­strikt­s­le­der til hjem­meplej­en i område syd

Er du til den moderne ledelsesstil? Evner du at skabe følgeskab, og har du ledelseserfaring i en politisk styret organisation, er det måske dig, vi leder efter.

Vi søger en erfaren leder til distrikt syd, som har til huse i Faxe sundhedscenter med beliggenhed i Faxe på det tidligere sygehus. Geografisk dækker distrikt syd Rønnede og Faxe.

Om jobbet

Faxe kommune har valgt at gentænke organiseringen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i kommunen. En velfungerende enhed vil være nødvendig for den fremtidige opgaveløsning, hvor flere og mere komplekse opgaver vil skulle løftes, til gavn for borgerne i Faxe kommune.

Vi ønsker, at den fremtidige ramme for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen tager afsæt i en moderne ledelsesstil, hvor tillid og inddragelse af både medarbejdere og borgere/pårørende vil få en afgørende plads. Desuden skal dette ses i tæt relation til en gennemskuelig og sikker drift.

Vi ønsker, at distriktsledergruppen afspejler tillid, hvor vi vil hinanden det bedste, og hvor det er naturligt, at vi hjælper hinanden. Vi italesætter vores styrker og vores behov for udvikling som en naturlig del af samarbejdet.

Hjemmeplejen er delt op i 4 distrikter og 1 sygeplejeenhed med hver vores distriktsleder, der har det entydige ledelsesansvar. Den enkelte hjemmeplejegruppe består af ca. 50 medarbejdere. Du refererer til den overordnede chef af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og vil indgå i en ledergruppe på i alt 6.

Målet for denne organisationsændring er at skabe en sammenhængende hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor kerneopgaven kan udføres i forhold til "Faxe i fællesskab" og de politisk vedtagne rammer på et højt fagligt niveau. Borgerne skal opleve, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation med et rehabiliterende sigte. Desuden vil det gode arbejdsmiljø skulle være en bærende faktor i samarbejde med trio.

Vi ønsker at skabe en hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor ledelsen har mulighed for at være nærværende og synlig, og hvor ledelse er forankret i tillid. Medarbejderne får mulighed for større medbestemmelse og får ansvar på en måde, hvor både arbejdsglæde og opgaveløsning løftes. Dette vil ske gennem etablering af selvorganiserede teams og coachende ledelse.

I 2022 + 2023 har Faxe Kommunes hjemmepleje modtaget puljemidler af Socialstyrelsen til at implementere faste teams i hjemmeplejen. I praksis betyder dette, at vi arbejder med mindre teams og har fokus på at løfte den faglige kvalitet og det gode arbejdsmiljø. Som distriktsleder skal du være med til at understøtte denne proces.

Vi arbejder med ugentlige triageringsmøder, tværfaglige møder, og hver morgen er der afsat tid til, at medarbejderne er med til at planlægge deres egne ruter. Du skal også være med til at understøtte medarbejdernes trivsel og følelse af at indgå i et team, som har tæt samarbejde med sygeplejeenheden, myndighed og træning.

Vi er i 2023 i gang med at implementere de ovenstående tiltag, så det efter 2023 ikke er projektorganisationen, der varetager dem, men i stedet medarbejderne og ledelsen i tæt samarbejde. Der vil derfor også være mødeaktiviteter forbundet med dette.

Om dig:

 • Du er uddannet sygeplejerske, med ledelseserfaring gerne fra kommunal hjemmepleje.
 • Du har lederuddannelse på diplomniveau eller har lyst til at tage uddannelsen.
 • Du har erfaring med økonomistyring eller flair for drift og personaleledelse.
 • Du har erfaring med at arbejde i omsorgssystemet Cura.
 • Du har erfaring med proces- og forandringsledelse – og kan fastholde og implementere de beslutninger, der træffes i samarbejde med den overordnede chef og ledergruppen.
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med coachende ledelse.
 • Du er bevidst om dit ansvar som rollemodel, og derfor falder det dig naturligt at arbejde tillidsskabende og have en åben og reflekterende tilgang til både opgaveløsningen, samarbejdet og personalet, som understøtter din evne til at skabe følgeskab.
 • Du er fagligt velfunderet og sætter fagligheden og patientsikkerheden højt og har øje for, hvor der er behov for udvikling.
 • Du eksekverer, arbejder målrettet og er handlingsorienteret.
 • Du er som menneske nysgerrig, modig og ordentlig i din tilgang til mennesker og evner at skabe de gode relationer både til borgerne, personalet og lederkollegerne, men evner også at skabe de gode samarbejdsrelationer på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaverne:

 • Du skal sikre, at leveringen af servicelovsydelser og sundhedslovsydelser sker inden for kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder til kommunens visiterede borgere inden for budgetrammen.
 • Sikre en faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø i eget distrikt, men også på tværs af alle fire hjemmeplejegrupper og sygeplejeenheder, hos distriktsledere såvel som hos medarbejdere.
 • Bidrage til udvikling af ledelsesteamet, så vi sammen udvikler os både fagligt og i vores ledelsespraksis.
 • Udvikling af distriktet, så borgerne oplever gode, udviklende, meningsfulde og medbestemmende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top.
 • Lederskab i forhold til effektiv optimering af ressourceudnyttelse i distriktet.

Vi tilbyder:

 • En spændende organisation i rivende udvikling, som vi glæder os til fortsat at udvikle sammen med dig.
 • En unik mulighed for at sætte dit præg på udviklingen og nytænkning af en helt ny hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvor borgerinddragelse, medarbejderindflydelse, faglighed og kompetencer går op i en højere enhed.  Rammen er sat - og du skal sammen med medarbejdere og ledelseskolleger, være med til at udfylde rammen.
 • Engagerede, positive og kompetente SOSU- personale og sygeplejersker.
 • Sparring med ledergruppen i den samlede hjemmepleje og hjemmesygepleje, der består af 5 ledere og den overordnede chef.
 • Du vil som distriktsleder være selvtilrettelæggende, og det forventes, at du selv planlægger din tid, så du kan drive synlig ledelse, både dag og aften ser dig jævnligt.
 • Faste ledermøder med distriktsledergruppen, hvor vi sparrer med hinanden og udvikler organisationen sammen.
 • Tilknytning af en Buddy, som vil være en af distriktslederne fra ledergruppen, som vil blive din primære kontaktperson, der fører dig godt ombord i organisationen. Desuden vil vi som samlet ledergruppe have en vigtig rolle i at spille hinanden gode og drage omsorg for hinandens trivsel og udvikling.
 • Tiltrædelse: 1. juni 2023 eller snarest herefter.

Skal Faxe Kommune være din nye arbejdsplads?

Så skynd dig at sende en ansøgning og dit CV til Marsøe ApS ved at klikke på “Ansøg”-knappen nederst. Vi kalder løbende til samtale, så søg hellere i dag end i morgen og senest d. 18. maj 2023.

For yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte Therese Skærlund, 3160 0989, Chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden Mona Funch på 2135 6764 eller distriktsleder Ditte Ahrenst Haar Jacobsen på 5620 4450.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job

Marsøe ApS søger for Faxe Kommune
Publiceret: 20. april 2023

Arbejdssted