Leder med pæ­da­go­gisk baggrund til det private børnehus Lær­ke­hu­set

Er du passioneret omkring det pædagogiske arbejde, og brænder du for at lede en lille gruppe af dygtige mennesker? Så er det måske dig, vi har brug for til at blive en del af vores børns hverdag.

Vi søger en struktureret leder med økonomisk sans, der kan omsætte visionerne om nærvær, relationer og det naturlige ud i virkeligheden, så vi fremstår stærkt som et attraktivt alternativ til det kommunale. Som leder skal du være dygtig til at håndtere kommunikationen mellem forældre, bestyrelse og medarbejdere. Endvidere er det essentielt, at du har et skarpt øje for det politiske landskab og ikke mindst, at du aktivt deltager i arbejdet med vores børn. Stillingen består af 50% kontortid og 50% tid dedikeret til det pædagogiske arbejde.

Lærkehuset er en lille privat institution, hvor nærvær er et af vores særlige kendetegn. Her bliver alle børn og voksne mødt, set, hørt og forstået. Det skyldes, at alle i personalegruppen og ledelsen har et indgående kendskab til samtlige børn.

Vores børnehus har plads til maksimalt 44 børn i både vuggestue og børnehave. Huset er et smukt træhus bygget af lærketræ, beliggende på en kuperet naturgrund i et naturskønt område i Ebeltoft, omgivet af skov og store grønne arealer. Hos os er udelivet en væsentlig del af det pædagogiske arbejde – året rundt og i al slags vejr.

I Lærkehuset deltager vi aktivt i at sammensætte børnegruppen, og fordelingen af vuggestuebørn og børnehavebørn er variabel. Vores personalenormering består af 8 fastansatte: 4 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og dig som leder. Desuden har vi lejlighedsvist tilknyttet støttepædagoger, personer i jobtræning samt praktikanter. Vi er også stolte medlemmer af SPIA, som assisterer os med regnskaber, løn og sparring.

Som leder skal du forstå og anerkende dine medarbejdere. Du skal se den enkeltes styrker, motivere dem og sætte tydelige og klare mål. Du skal have en klar vision for organisationens mål, en klar strategi til at nå målene, samt en klar metode til at evaluere om målene er nået. Vi værdsætter vigtigheden af kommunikation og gennemsigtighed, og som leder skal du være en rollemodel for vores værdier, som vores institution stræber efter. Du skal opretholde et godt og produktivt arbejdsmiljø ved at skabe tillid, sætte klare mål og forventninger, yde støtte og være ærlig. Det er også vigtigt, at du har humor, da vi i Lærkehuset er en tæt social gruppe, og det er afgørende for os, at du har lyst til at være en del af fællesskabet. Vi forventer, at du er lyttende over for dine medarbejdere og tilgængelig for dem til enhver tid.

Du skal være i børnehøjde og brænde for at lære hvert enkelt barn at kende og værne om deres gode børneliv. Du skal også være dedikeret til at varetage pædagogopgaverne. Der er faste pædagogtimer, som indgår i mødeplanen, og du vil deltage på lige fod med resten af personalegruppen både i de daglige opgaver og som faglig sparringspartner. Vi lægger stor vægt på at have god faglig sparring med andre private institutioner.

Som leder i Lærkehuset kommer du til at arbejde tæt sammen med bestyrelsen i institutionen, der har det overordnede ansvar for institutionen, og som bliver din kommende arbejdsgiver. Det er jeres primære opgave at samarbejde om at sikre gode rammer for en god institution, hvor såvel høj pædagogisk kvalitet og økonomi hænger sammen. Som leder i Lærkehuset har du det daglige ansvar for den pædagogiske, økonomiske og administrative ledelse.

For at være kvalificeret til stillingen som leder hos os, skal du være uddannet pædagog, gerne med ledelsesmæssig erfaring eller lederuddannelse. Det er også vigtigt, at du har respekt for vores traditioner, værdier og Lærkehusets pædagogiske fundament. Samtidig forventer vi, at du har visioner og ser nye muligheder for udvikling i vores børnehus.

Hvis du synes, at ovenstående beskrivelse passer på dig, og du ønsker at blive en del af Lærkehuset, vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi opfordrer alle, der er nysgerrige på Lærkehuset, til at komme og besøge os. Ring på tlf. 22 90 03 59 for at aftale nærmere.

Vi ser frem til at lære dig at kende og eventuelt byde dig velkommen som vores nye leder hos Lærkehuset i Ebeltoft.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er 37 timer. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Straffe- og Børneattest

Vi indhenter både straffeattest og børneattester.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesformand: Thomas Toft Nilsson, 2783 1587, thomastnfilm@gmail.com
Næstformand: Christoffer Pals Bendixen, 4292 7015, cbendixen88@gmail.com

Ansøgningsfrist

Fristen for modtagelse af ansøgning er den 01-12-2023.

Send din ansøgning med CV og relevante bilag til thomastnfilm@gmail.com og cbendixen88@gmail.com.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

Tiltrædelse

1. maj 2024.

Læs mere om vores pædagogik, læreplaner og tilsyn her: her.

Gem job