Drifts­le­der


Gauerslund Fjernvarme søger en ny driftsleder med tiltrædelse snarest muligt.

Vi dækker varmeforsyningen i Børkop, Brejning og Gårslev, og vi har ca. 3900 forbrugere.

Varmeleverancen sker primært fra TVIS, og som spids- og reservelast har vi 3 selvstændige kedelcentraler og en vekslerstation.

I det uformelle miljø er udover dig en kontormedarbejder og 3 medarbejdere, der varetager det løbende tilsyn, drift og forbrugervejledning. Renoveringer og udbygning af ledningssystemet udfører vi i videst muligt omfang også selv.

I de senere år har der årligt været en tilvækst på ca. 100 forbrugere. Nærmere kan findes på www.gauerslund-fjernvarme.dk

Driftslederens hovedopgaver med reference til bestyrelsen

 • Varetage det administrative, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar.
 • Sikre en effektiv og økonomisk drift af anlæggene.
 • Planlægge og forestå anlæggenes teknologiske og kapacitetsmæssige udbygning
 • Have kontakten med forbrugerne, eksterne samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.
 • Sikre relevant og effektiv forbrugerinformation.
 • Deltage i vagtordningen.

Din profil

 • Du er udadvendt, dynamisk og ansvarsbevist med gode samarbejdsevner.
 • Du har erhvervserfaring inden for flere af områderne ledningsregistrering, lednings-anlæg, overvågning, SRO, forbrugersystem og lignende.
 • Du kan planlægge, budgettere, administrere og deltage aktivt i den daglige drift.
 • Du er maskinmester, vvs-installatør eller person med tilsvarende vidensniveau inden for varmeforsyning.

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Løn efter kvalifikationer.
 • Det forudsættes, at driftslederen bosætter sig i eller i nærheden af forsyningsområdet.

Ansøgning

Yderligere oplysninger kan indhentes ved bestyrelsesformand Jens Erik Jensen på tlf. 3023 1485.

Ansøgning til stillingen bilagt CV, relevante papirer og udtalelser sendes pr. mail til bestyrelsesformanden på jerikjensen@gmail.com inden den 21. november 2023.

Gem job

Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.
Publiceret: 2. november 2023

Arbejdssted

Børkop