HSE Manager


Kerry er verdens førende smags- og ernæringsvirksomhed til fødevare-, drikkevare- og medicinalindustrien. Hver dag samarbejder vi med kunder for at skabe sundere, mere velsmagende og mere bæredygtige produkter, som forbruges af milliarder af mennesker over hele verden. Vores vision er at være vores kunders mest værdsatte partner og skabe en verden af bæredygtig ernæring. En karriere hos Kerry giver dig mulighed for at forme fremtidens mad, samtidig med at du får muligheder for at udforske og vokse i et virkeligt globalt miljø.

Om rollen

Her hos Kerry søger vi i øjeblikket en erfaren HSE-chef på fuld tid, permanent til vores fabrik i Glamsbjerg, Danmark, som er specialiseret i fremstilling af ostepulver og ostepulverbaserede produkter.

HSE-chefen vil indgå i samarbejde med Plant Manager, Site Leadership Team og Regional Cluster Lead for at nå forretningsmål på kort og lang sigt gennem fokus på sundhed, sikkerhed og miljø.

Du vil drive implementeringen af fabrikkens strategi og have klare standarder og styring af implementeringen, samtidig med at lederne holdes ansvarligt for at levere i overensstemmelse med HSE-ansvar, sikres overholdelse af HSE-standarderne, der sikrer, at fabriken overholder alle regulatoriske krav som minimum.

Nøgleansvar

 • Rådgivning af ledelsen vedrørende lovkrav, bedste praksis i branchen og gældende koncernstandarder.
 • Leder og koordinerer målsætninger omkring sundheds-, sikkerheds- og miljørelaterede projekter/kampagner
 • Støtter fabrikkens ledelsesteams ved at identificere, lede handlingerne og gennemgå miljømål, mål og programmer for at demonstrere kontinuerlige forbedringer, udføre miljøoverholdelsesaudits og vedligeholde registre for at demonstrere overholdelse af miljølovgivningen og andre krav
 • Understøtter fabriksledelsesteams i lean-programmer eller affaldshåndteringsinitiativer
 • Arbejder i samarbejde med fabrikkens ledelse og regionale HR-ledere for at drive sikkerhedsdagsordenen, herunder uddannelse, hændelsesundersøgelse, kultur og medarbejderinddragelse, administration, forsikringsoverholdelse, fastsættelse og forbedring af standarder osv. og i overensstemmelse med ønsket om øget medarbejderinddragelse.
 • Koordinerer generering og rutinemæssig vedligeholdelse/gennemgang af risikovurdering og sikre systemer for arbejdsprocesser, herunder lovpligtige inspektioner/rapporter, for at opfylde lovkrav og Kerry Group-standarder, for at minimere og løbende reducere usikker praksis og hændelser på arbejdspladsen.
 • Udpeger og gennemfører rutinemæssige undersøgelser sundheden og sikkerhed/miljøaudits for at overholde de lokale regler og regionale krav
 • Koordinering og støtter krævede Arbejdsmiljøprogrammer / Langtidssygevurdering, støtte og rådgive ledelse/HR om mulige sundheds- og sikkerhedsproblemer samt mulige jobrelaterede konsekvenser

Færdigheder/kvalifikationer

 • Egnet og relevant sundheds- og sikkerhedsledelseskvalifikation (eller en blanding af tilsvarende erfaring); tilsvarende eller bedre end NEBOSH Diploma kvalificeret med aktiv deltagelse i fortsat faglig udvikling.
 • Ideelt set en del/fuldt kvalificeret medlem af IOSH eller lignende sikkerhedsfaglig organisation.
 • Upåklagelig mundtlig og skriftlig kommunikationsevne, både på dansk og engelsk.
 • Til denne rolle kræver vi en højtstående HSE-professionel til at understøtte fabrikken. Du skal kunne demonstrere sundheds-, sikkerheds- og miljøerfaring gennem tidligere ansættelser (ideelt inden for det danske marked). Erfaring fra fødevareindustrien vil være en fordel, dog ikke et krav.
 • Kendskab til lokal HSE-lovgivning og krav.
 • Viden om effektiv implementering af HSE-ledelsessystemer, herunder ISO14000/14001/18000.
 • Erfaring med Intelex system eller lignende vil være en fordel
 • Kan demonstrere stærke lederegenskaber på en støttende og samarbejdsvillig måde.

Mangfoldighed

I Kerry drager vi fordel af viden fra vores kolleger, som bringer en bred vifte af kulturer, baggrunde, livsstile og erfaringer. Ét team, der fremmer en inkluderende kultur, der frem for alt inspirerer til mad og nærer livet. En kultur, hvor alle bringer deres unikke perspektiver og erfaringer for at hjælpe med at gøre os bedre sammen. Vi er forpligtet til at pleje et miljø præget af positivitet og rummelighed, hvor alle kan have det bedst, både personligt og fagligt.

Vores rekrutterings-, udvælgelses- og vurderingsproces er baseret på de specifikke rollers kompetencer og kompetencer og udelukkende baseret på merit. Vi er forpligtet til og værdsætter mangfoldighed og inklusion i alle rekrutteringsprocesser i Kerry og diskriminerer ikke baseret på køn, race, klasse, økonomisk status, etnisk baggrund, seksuel orientering, alder, politisk overbevisning, veteranstatus, civilstand eller nogen anden beskyttet egenskab.

Gem job