Res­sour­ce­chef til SOSU Syd

Kan du bidrage til udvikling af vores administrative processer, optimere vores strategiske ressourcestyring samt udbygge det økonomiske setup? Har du indsigt i uddannelsesverdenen, er du optaget af udvikling af mennesker og systemer, og motiveres du af ledelsesopgaven i en udviklingsorienteret uddannelsesinstitution med engagerede og super dygtige medarbejdere?

På SOSU Syd bygger vi bro og finder løsninger, for vi arbejder med en vigtig opgave – nemlig at sikre fundamentet for fremtidens velfærd og omsorg. Se mere om vores kultur, og livet på skolen i filmen her.

På SOSU Syd har vi en sund og stærk økonomi, og for at vi fortsat har det solide fundament, har vi brug for at udvikle et mere fremtidssikret og digitalt setup. Vores HR, vores administrative procedurer og vores bygninger skal fortsat understøtte vores ambitioner om at skabe en uddannelse af så høj kvalitet, at uddannede fra SOSU Syd bliver de bedste inden for deres felt.

Vi øver os i at blive en hybrid organisation, så vi arbejder både på skolen, hjemmefra, og hvor det ellers giver mening. Men vi vægter fællesskabet højt, så det er vigtigt, at vi også mødes fysisk, deltager i hinandens arbejdsliv og er nogenlunde synkront på arbejde, uanset hvor vi arbejder.

I ledelsesrollen lægger vi vægt på, at vores nye ressourcechef praktiserer ’ledelse tæt på’ med tid til dialog og sparring, og at du er proaktiv, dialogorienteret og engagerer dig i skolens fællesskaber.

Vi søger en ressourcechef, der kan sikre kvaliteten og en relevant prioritering af de understøttende ressourcer, og som kan sikre vores økonomiske styring som forudsætning for både en stabil drift og for vores strategiske prioriteringer. Den økonomiske styring og Business Intelligence (BI)/datadrevet ledelse) er vigtige elementer i udvikling af vores organisation.

Som ressourcechef udgør du sammen med direktøren, vicedirektøren og efteruddannelseschefen skolens øverste ledelse og får derigennem en afgørende strategisk rolle i forhold til udvikling af skolen. Du får derudover et tæt samarbejde med skolens uddannelsesledere og projektansvarlige og bliver en væsentlig sparringspartner omkring økonomisk drift, HR, bygningsdrift og den administrative understøttelse af vores uddannelser.

Du bliver personaleleder for 17 medarbejdere, der arbejder i teams med hele den administrative palet: Elevadministration, drift og vedligehold af bygninger, reception, GDPR, økonomi og controlling (vakant) samt HR, herunder løn- og personaleadministration, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Dine primære ansvarsområder bliver derfor:

 • at modernisere og professionalisere de systemer og processer, der udgør skolens maskinrum – og forudsætningerne for vores uddannelser
 • at sikre optimal økonomistyring samt udvikling af økonomifunktionen, så den bliver meget mere digital
 • at være ansvarlig for budgetlægning og udarbejdelse af årsrapporter i dialog med skolens chefgruppe
 • fortsat at sikre den bedst mulige administrative understøttelse af skolens uddannelser
 • at udvikle professionel ledelsesinformation som fundament for vores skoles fortsatte udvikling (det handler både om elev-, økonomi- og HR-data)
 • at være kompetent sparringspartner for skolens direktør, chefgruppe, ledergruppe og de projektansvarlige

Vi søger en kollega, som

 • har en økonomisk/samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelsesbaggrund samt erfaring med økonomistyring og ledelsesrapportering, flair for formidling og lyst og talent for personaleledelse
 • kan tage selvstændigt ansvar for skolens centrale økonomistyringsprocesser og bidrage visionært og effektivt til skolens strategiske ledelse
 • er analytisk skarp og kan opbygge, udvikle og drifte et logisk, sammenhængende og professionelt system til ledelsesinformation
 • sætter en ære i at skabe høje faglige standarder i din afdeling
 • er en udpræget holdspiller, der trives med at give andre de bedste muligheder for at lykkes
 • drives af nye udfordringer, er robust og humoristisk anlagt
 • forstår og respekterer, at det hele handler om kerneopgaven: Vores elevers læring og trivsel

I stillingen refererer du til skolens direktør. Derudover bliver chef- og ledergruppen dine tætteste samarbejdspartnere.

Hvis du vil vide mere om SOSU Syd, kan du finde os på www.sosu-syd.dk. Du er også velkommen til at kontakte direktør Lotte Dalegaard Pedersen på 60 16 64 78 og konsulent Anja Lange på 40 49 20 26 eller mail al@anjalange.dk.

Ansættelse pr. 1. februar 2024.

Du sender din ansøgning med relevante bilag elektronisk via nedenstående ansøgningsknap senest den 3. december 2023 kl. 12.00.

Første samtale finder sted den 12. december 2023.

Anden samtale den 19. december 2023.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Vær opmærksom på, at vi indhenter referencer og børneattest ved ansættelse, samt at du skal deltage i udarbejdelse af personlighedsprofil og ledervurdering i samarbejde med konsulent Anja Lange.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund til at søge jobbet.  

Gem job