Økonomi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef til Danmarks Di­gi­ta­li­se­rings­klyn­ge

Vil du være med til at understøtte digital innovation, der kan styrke Danmarks konkurrenceevne og den grønne omstilling? DigitalLead søger en ambitiøs økonomi- og administrationschef, der kan drive og udvikle organisationens administration og økonomistyring, så den understøtter vores mål.

Din rolle

Som økonomi- og administrationschef hos Danmarks digitale klynge, DigitalLead, bliver du en del af ledergruppen og får ansvar for udvikling af DigitalLeads samlede økonomi-, IT- og HR-administration. Du refererer til vores CEO og arbejder tæt sammen med den øvrige ledelse og organisation.

Det er en kompleks og udfordrende rolle, da det ofte er et budgetmæssigt puslespil at sikre, at indtægter og udgifter stemmer på tværs af projektmidler, driftsbevillinger og medlemskontingenter. Det kræver gode problemløsningsevner og en stærk analytisk sans, så projektindtægter, indsatser og målsætninger, der er tæt koblet op på hinanden, kan blive til årsværk og resultater for digitale virksomheder og vidensinstitutioner. Du skal derfor have et stort overblik for både de store linjer og detaljen.

En af de vigtige opgaver bliver at udvikle det administrative setup, så det understøtter den retning, der er sat. F.eks. hvordan data og nøgletal kan være med til at skabe bedre beslutningsgrundlag, men også nye forretningsmuligheder og bedre performance.

Ansvarsområderne i stillingen består bl.a. af følgende

 • Økonomistyring: Overvågning og styring af organisationens økonomi, herunder budgetplanlægning, opfølgning og afstemning, regnskabsafslutning, indberetninger til offentlige instanser, likviditetsstyring, rapportering, indkøb og dialog med revisor.
 • Administration: Effektiv udvikling og ledelse af vores administration, så den understøtter mål og retning, herunder styring og løbende opfølgning på projektøkonomi- og KPI’er, løn, IT, compliance og HR såsom onboarding, APV m.m.
 • Finansiel Strategi: Løbende monitorering og efterlevelse af den finansielle strategi samt løbende udarbejdelse af budget- og optimeringsanalyser, der sikrer, at foreningen får mest muligt ud af ressourcerne.
 • Rapportering og Overvågning: Implementering af vores nye Power BI og løbende ledelses- og bestyrelsesrapportering.
 • Personaleledelse: Ledelse af økonomi- og administrationsteamets fire medarbejdere fordelt på to lokationer.

Samtidig er det vigtigt, at økonomi- og administrationschefen i ledelsesgruppen er engageret i at støtte DigitalLeads udvikling med nye idéer og perspektiver, der både ligger indenfor og udover det daglige fokus på administration og økonomi.

Dine kvalifikationer

 • Du har erfaring med projektbevillinger og evner at arbejde med forskellige finansieringskilder og regelsæt.
 • Du er god til puzzles og kan få komplekse finansieringskilder til at passe sammen.
 • Du er god til processer og struktur og har en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til opgaverne.
 • Du er robust og har forståelse for, at der kan forekomme rejseaktivitet og skæve arbejdstider og korte deadlines.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med EU-projekter samt erfaring i samarbejde med styrelser og almennyttige fonde.
 • Det er et plus, hvis du har erfaring med CRM-systemer, Power BI, e-conomics og Visma.
 • Du er tillidsfuld, anerkendende og lydhør i din ledelsesstil og samtidig tydelig, så motivation og opgavevaretagelse løftes.

Vi tilbyder dig

 • Et udfordrende og alsidigt job i et ambitiøst og udviklingsorienteret miljø.
 • En uformel og åben organisation, hvor samarbejde og de gode relationer internt såvel som eksternt, er nøglen til succes.
 • Faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem alsidige arbejdsopgaver, der vil udfordre din viden og kompetencer.
 • Individuel løn efter kvalifikationer.

Det praktiske

Din primære arbejdsplads vil være Incuba, Katrinebjerg i Aarhus, med fleksibilitet ift. hjemmearbejde samt arbejde på kontorerne i Aalborg og København.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. februar 2024.

Synes du, at stillingen lyder spændende, og har du de kvalifikationer, vi efterlyser, så send straks din ansøgning via nedenstående link, så vi har den senest 22. november 2023. Der indkaldes løbende til samtale, og vi lukker opslaget, når den rette kandidat er fundet. Samtalerne vil blive afholdt i uge 47-48 i København.

Alle kvalificerede kandidater opfordres til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Har du spørgsmål til stillingen, så ræk ud til CEO Henrik Aarestrup på +45 93 99 30 36 eller haa@digitallead.dk.


Hvem er vi?

DigitalLead er Danmarks klyngeorganisation for digitale teknologier. Vi er en privat forening med 300 medlemmer, bestående af virksomheder, vidensinstitutioner samt det offentlige. I DigitalLead kobler vi forskere og virksomheder sammen. Vi arbejder for, at den nyeste viden inden for digitalisering og teknologiudvikling bliver til forretning, der kan bidrage til at løse nogle af de samfundsudfordringer, Danmark står overfor.


Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Gem job

DigitalLead
Publiceret: 7. november 2023

Arbejdssted

Aarhus